Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
205 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte33 Enkele documenten bijeengehouden door een omslag met no.7. * Obligatie van Jan Verhoeven wonende te Oirschot in de Broekstraat die heeft verklaard schuldig te zijn vanwege geleende gelden aan Peter en Meriken, broer en zus, kinderen van wijlen Sijmon Goorts Verhoeven de som van 100 Carolusguldens met de belofte deze te restitueren in ducatons op 17 september 1672 met 5 gl. intrest. Gepasseerd voor notaris Leermakers in presentie van Henrick Leermakers ook notaris en Jan van der Achter – 4 februari 1672. * Verkoop van de goederen zoals die zijn aangetroffen in het sterfhuis van Jan Verhoeven, waaarin als kopers van de diverse artikelen worden genoemd: Gerit Frans Huijskens, Jan Janssen van de Lusdonck, Handersken der Maet, Joorden Wouters, Adriaen Anthonis, Aert Volders, de weduwe van Aert van de Ven, Dielis Potters, Symon Oirlemans, Jacob Handricx, Wouter van den Heuvel, Willem van Morreten, Jan Peter Schepens, Jan Hoevenaers, Jan Handricx Verhoeven, Jan Anthonis Erffven, Handrick Ariens, Cornelis de Croon, Handrick Bressers, Adriaen Jan Huyberts, Huybert Claessen, Willem Handricx, Peter Gielens van Gestel, Dirck van den kerckhoff, Goeyaert Baten, Goeyaert Cornelis Janssen, Gysbert Widtlockx. Aan het stuk zijn drie kwitanties vastgehecht nl. Felix Soetens voor het kerkrecht van Jan Verhoeven dd.30 mei 1686, Aerdt Janssen van Roij voldaan door Frans van Hulpen 18 maart 1686 en Matheus Hendrick Erven 21 april vanwege een geleverde doodkist – 1686. * Verklaring van Frans van Hulpen onderrentmeester der domeinen i.v.m. de nalatenschap van bastaard Jan Verhoeven overleden te Oirschot onder de hertgang Spoordonk in maart 1686, die opdracht heeft de goederen van de overledene te inventariseren en te verkopen. * Inventaris van de goederen van Jan Verhoeven opgemaakt ten overstaan van Dielis Peeters Potters en Peeter Jan Dircx van Beers en ondertekend door notaris J. Leermakers – 20 april 1686.
Datering:
1686
Plaats:
Oirschot
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
327 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte17 Brief aan het gemeentebestuur van Oisterwijk inzake het repareren van de weg vanaf Oisterwijk naar Oirschot waarover klachten zijn binnengekomen. Men had geen klachten over kuilen of gaten in de weg, maar t.a.v. de te lage ligging ten opzichte van de daarnaast gelegen heide.
Datering:
19 oktober 1802
Pagina:
20
Plaats:
Oisterwijk / Oirschot
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
41 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte63 Brief aan stadhouder, schepenen, borgemeesters en raad van de stad Eindhoven n.a.v. het rekest inzake de nieuwe straatweg die Oirschot heeft voorgesteld en de straatweg vanaf ’s-Hertogenbosch uit 1741. [zie fol. 21].
Datering:
10 september 1783
Pagina:
22
Plaats:
Eindhoven / Oirschot
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
45 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte60 Brief van de magistraat van Eindhoven ondertekend door A.Losecaat secretaris aldaar over een gepresenteerd rekest van die van Oirschot die verzoeken om een octrooi tot aanleg van een nieuwe steenweg van Boxtel door Oirschot op Lommel tot aan het land van Luik. Eindhoven memoreert aan het belang van hun stad voor wat betreft de in 1741 aangelegde straatweg vanaf ‘s-Hertogenbosch op Maastricht, Luik en Aken, die dwars door Eindhoven gaat. Men wil in Eindhoven graag nader geïnformeerd worden over de plannen van Oirschot.
Datering:
27 augustus 1783
Pagina:
20
Plaats:
Eindhoven / Boxtel / Oirschot / Lommel
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
45 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS