Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
45.874 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte12 Missive van de stadhouders van de vier Meierijse kwartieren De Jongh, Van Nouhuijs en Althoffer en Verster geschreven te Boxtel de 28e december 1784 n.a.v. een resolutie m.b.t. de propositie van de staten van Holland en West-Friesland naar aanleiding van de wapenoefening in de generaliteitslanden.
Datering:
maandag 10 januari 1785
Pagina:
51v
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
437 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte6 Reactie op het rekest van drossaard en schepenen van de Baronie van Boxtel in kwartier Oisterwijk die een kopie overleggen van een rekest van de borgemeesters armmeesters en negenmannen van Boxtel aan de Raad van Brabant in de maand augustus jl. gepresenteerd disponerende tegen de supplianten in deze en tenderende tot penale interdictie nopens het inkopen van zekere pastorie te Boxtel en voorts geeft hij te kennen mede middels bepaalde bijlagen die bij het rekest zijn gevoegd verifiërende op welke wijze door de borgemeesters en armmeesters en negenmannen telkens wordt elusoir (?) gemaakt de serieuze intentie van haar Ed: Mo: gemanifesteerd bij resolutie van 9 augustus 1784 om in het vervolg, beginnende met het jaar 1785 de predikant van het dorp ten laste van het corpus van Boxtel te doen wonen mits jaarlijks genietende de som van 60 gl. voor huishuur aan de predikanten in de Meierij vanwege het land [de staat] toegelegd, verzoekende de supplianten om de voroschreven en verdere geallegeerde redenen aan hun Ed: Mo: de supplianten voor diligent te houden en tevens hun Ed: Mo: order ten aanzien van de verzorging van een woning voor een predikant ten laste van het corpus van Boxtel bij resolutie van 27 mei 1784 belast.
Datering:
woensdag 5 januari 1785
Pagina:
25
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
437 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte5 Rekest van borgemeesters armmeesters en negenmannen van Boxtel zowel voor zichzelf als voor een zeer groot getal notabele ingezetenen der heerlijkheid, te kennen gevende dat zij supplianten allereerst uit de courant van ’s-Hertogenbosch van de 9e juli en daarna uit een gedane publicatie geïnformeerd waren dat op order van haar Ed: Mo: een zeker huis, zijnde de pastoriewoning eerlang publiek zou worden verkocht zoals dan ook de inzetting daarvan op de 26e juli jl. ten huize en herberge van den president-schepen van Boxtel was geschied met de bepaling dat de finale gunning zou gedaan worden op de 23e der maand augustus, terwijl onder de gemaakte condities is voorbehouden dat het voorschreven huis pas op 1 januari 1786 ontruimd zou moeten worden zoals dan ook de instelling is gedaan door een der schepenen van Boxtel, dat zij supplianten zich niet zullen behelpen om aan haar Ed: Mo: voor te stellen hoe geheel informeel en strijdig aan een reglement voor de heerlijkheid Boxtel door haar Ho: Mo: geëmaneerd, door de drossaard en schepenen buiten concurrentie van de verdere representanten van het corpus, in de aanleg en voortgang van deze zaak en ook in verscheiden anderen is geageerd geworden, maar zich borneren om aan haar Ed: Mo: voor te dragen, dat zij supplianten met zoveel eerbied als fiducie zich durven verzekerd houden dat, in geval zij gelegenheid hadden gehad om op het verzoek door drossaard en schepenen zonder voorkennis van de brede raad te Boxtel gedaan, te worden gehoord, vanwege hun zovele gegronde redenen zouden zijn geallegeerd dat, na overweging daarvan, zoals zij zich flatteren nimmer haar Ed: Mo: resolutie van 27 mei 1784 immers niet, zoals die nu legt, zouden zijn genomen; dat zij supplianten zelfs van de aquiteit van haar Ed: Mo: zovele preuves hebben, dat zij, daar de zaak nog niet is buiten haar geheel mogen verwachten, dat haar Ed: Mo: onbezwaard zullen zijn om de finale verkoping van de genoemde pastoriewoning voor enige tijd uit te stellen,
Datering:
donderdag 5 augustus 1784
Pagina:
27v
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
435 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte131 heer Ludolf Diederik van Tengnagel de Raad, inwoner Lith, openbare verkoop van bomen etc. onder Boxtel
heer Hendrick van der Ham, oud-secretaris voor Liempde, wonend te Boxtel, bij hem moet worden betaald.
Andries van Hirtum, opzichter bij de kap van bomen
Laurens Klompers, koper van 4 bomen
Henrick Aart van der Meijden, koper van 3 bomen, nog 3 bomen
Antonij van der Vleuten, koper van 2 bomen, nog 3 bomen, nog 4 bomen
Jan Niclaas van Boxtel, koper van 3 bomen, nog eens 4 bomen en nog 3 bomen, 4 bomen. 4 bomen, 5 bomen, 5 bomen
Aernt Jan van Liempt, koper van 3 bomen, nog 3 bomen, 2 bomen, 4 bomen
Piet van Rosmalen, koper van 4 bomen, nog 3 bomen
Jan Verhoeven te Gestel, koper van 4 bomen, nog 4 bomen
Willem Schut, koper van 4 bomen, nog 5 bomen, nog 3 bomen
Goijard van Rijswijk, koper van 4 bomen
Laurens Klompers, koper van 4 bomen, nog 4 bomen
Gerard van Kaathoven, koper van 4 bomen
Jan Piet van Schijndel, koper van 4 bomen, nog 5 bomen
Henrick van den Ham, koper van 4 bomen
Cornelis den Ouden, koper van 3 bomen
Piet van der Schoot, koper van 3 bomen
Marten Jan van Son, koper van 3 bomen
Lambert van Doremalen te Rooij, koper van 5 bomen
Piet van Brunschot, koper van 3 bomen, nog 2 bomen
Evert van Kasteren, koper van 2 bomen, nog 4 bomen, nog 3 bomen
Jan van de Vleut te Rooij, koper van 2 bomen
Mathijs Hazenberg, koper van 4 bomen
Martin van Esch, koper van schaarhout
Nicolaas Timmerman te Gestel, koper van schaarhout
Christiaan van den Oetelaar, koper van schaarhout
Jan Piet van Schijndel, koper van schaarhout
Jan Gerard van Schijndel, koper van schaarhout
Jan Verhoeven, koper van schaarhout
Cornelis Clomp te Gestel, koper van schaarhout
Willem Schut, koper van schaarhout
Lambert van Berkel te Gestel, koper van schaarhout
Johan van Overbeek, koper van schaarhout
Jan Johan van Overbeek, koper van schaarhout
Adriaan van Hirtum, koper van schaarhout
Vervolg:
Henrick van Leent, koper van schaarhout
Lambert Mathijs van den Heuvel, koper van schaarhout
Hubert van den Langenberg, borg
Antonij (van der) Vleuten, borg
Evert van Casteren, borg
Arnoldus van Liempt, borg
Piet van Rosmalen, borg
Henrick Aart van der Meijden, borg
Matthijs Hazenberg, borg
Marten van de Wiel, borg
Henrick van der Ham, borg
Marten van Son, borg
Jan Nicolaas van Boxtel, borg
Cornelis de Oude, borg
Jan Piet van Schijndel, borg
Henrick van Leent, borg
Willem van Brunschot, borg
Piet van Brunschot, borg
Hendrick Aert van der Meijden, borg
Arnout Jan van Liempt, borg
Jan Verhoeven, borg
Marten van der Meijden, borg
Jan Gerard van Schijndel, borg
Henrick van den Ham, oud-secretaris als notarisgetuige Boxtel 1811
Willem Schut, herbergier, inwoner en notarisgetuige Boxtel 1811
Datering:
12 december 1811
Pagina:
scan 035
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
46
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS