Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
2.359 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte839 Joanna van Gerven, weduwe Joannes Verhalle, wonende te Boekel, machtigt haar broer Mathias van Gerve en zwager Jan Bevers, beiden wonende te Boekel, om namens haar haar onroerende goederen te beheren. Met haar zwager Hendrik Verstraele is er in gemeenschap een boterhandel, die uit haar naam kan worden voortgezet.
Datering:
05-11-1779
Pagina:
367-369
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
114
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte801 Hendric Verstraelen als erfgenaam van zijn overleden broer, de zeer eerwaarde heer. M. van Straele, voorheen pastoor te Uden, is belast met de afhandeling van diens boedel. Zijn overleden broer was executeur testamentair van wijlen de eerwaarde heer W. Wijnants, voorheen pastoor te Boekel. Hendric stelt vast dat er een schuld is van 1705 gulden en 4 penningen, welke schulden onverhaalbaar zijn. Alleen een klein huisje, gelegen te Boekel bij de kerk, dat momenteel wordt verhuurd aan Alegonde van Gerven hoort nog tot de boedel van W. Wijnants, waarvan de waarde wordt geschat op 450 gulden, komt op naam van Hendric Verstraele.
Datering:
24-10-1778
Pagina:
341-342
Soort akte:
Transport
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
114
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte332 Hendrik van Gemonde, weduwnaar van wijlen Alegonda Kivets ter eenre, en Joanna Woldenbergh weduwe van Hendrik Linders, geassisteerd door hoffraed Van Duren ter andere zijde, maken huwelijkse voorwaarden. Alle gemeenschap van goederen wordt uitgesloten. Eventuele kinderen uit het aanstaande huwelijk zullen gewoon meedelen met zijn voorkinderen. Als de aanstaande bruidegom eerder overlijdt dan de as bruid, dan krijgt zij uit de boedel 200 gulden, boven ende behalven den rouw, neffens haere kleeding, lijnwant, alsmede best bed, en toebehoor van deekens en laekens, neffens alle mobilaire goedeere, van tin en cooper, neffens haer cabinett en andere goedeere, soo, als de bruijdt zal goetvinden. Verder krijgt zij jaarlijks 200 gulden, zo lang zij leeft. Als zij eerder komt te overlijden, dan vervallen alle goederen aan haar man.
Datering:
03-04-1769
Pagina:
166-169
Soort akte:
Huwelijkse voorwaarden
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
114
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte213 Willemijn van den Hoge weduwe Joannes van Berkel wonende op den Coolwijk bekent Fl. 100,-- schuldig te zijn aan de gereformeerde kerk en armen van Ravenstein. Waarborg: hun huis en hof gelegen aan de straat over de Capel op de Groote Coolwijk. Borgen Francis van den Hoogen en Michiel van Tiel.
Datering:
16-2-1797
Pagina:
150
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
107
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS