Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
49.864 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte96 Verklaring van Willem Antonis Pennincx, Jan Willem Jan Luijcken, Claes Verweteringe, Antony Hendrik Vuchts, Jan Wouters van Roij, Peter van Breebre en Tonis Jans Voets oud borgemeesters schepenen en achtmannen en dat ter requisitie van Tonis Gijberts van den Boogaert, Symon Verhaigen, Adriaan van den Oetelaar, Jan van Herentum, Gijsbert Adriaans van der Schoot, Wijnant Claessen, Tonis Verhaigen en Jan Peters van Nistelroij dat zij deponenten op 9 augustus jl. ten huize van Jan van Empel naast de meeste requiranten en Jan van den Boogaert, Hendrik van der Cant, Peter Verhaigen, Adriaan de Groot, Peter van de Sande en Jan van Empel schepenen te Schijndel vergaderd zijnde en delibereerden hoe en op welke wijze de grote tienden van Schijndel gehorende aan de Strikte Theologische Faculteit van Leuven gehorende van de Heer en Meester Isaacq Versterre advocaat die de tienden in admodiatie heeft om die over te nemen alzo die reeds verpacht was, gepasseerd ten overstaan van Lodewijk Scheffers en Peter Franssen.
Datering:
21 december 1715
Pagina:
scan 230
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5113
Inventarisnummer:
8
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte95 Verschenen is voor de notaris Cornelis Wittebol notaris en procureur en Hendrik van de Morselaer oud borgemeester en woonachtig te Boxtel te jkennen gevende dat zij comparanten anno 1713 speciaal zijn gecommitteerd en geautoriseerd van de geĆ«rfden van de Baronie van Boxtel onder hun signature verleden en dat tot vervolg van een zeker proces wat ze hebben moeten defenderen en thans hangende voor heren commissarissen van de Ed: Raad van Brabant op en tegen Heer Arent van Duijnen drossaard der Baronie van Boxtel als impetrant om te mogen substitueren de persoon van Heer Pieter Roscam procureur bij de Raad van Brabant, gepasseerd te Schijndel ten overstaan van Lodewijk Scheffers en Willem Jans van Veghel.
Datering:
2 december 1715
Pagina:
scan 228
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5113
Inventarisnummer:
8
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte94 Machtiging door Gierog Christiaen Gram sergeant onder de compagnie van de Heer kapitein Glistra in het regiment van de Heer generaal Amama in huwelijk hebbende Johanna Anthony Schenkels benoemt als constituant Cornelis Anthonis Schenkels zijn zwager om namens hem voor de Schijndelse schepenen te compareren om aldaar zodanige erfgoederen reeds op autorisatie van de voorschreven heren schepenen van Schijndel ten respecte van zijn nog minderjerige vrouwe broeders en zusters tot haar onderhoud en betaling der schulden verleend zijn verkocht of nog komen te verkopen en daaromtrent een kwitantie te ontvangen, gepasseerd ten overstaan van Lodewijk Scheffer en Adriaan de Groot.
Datering:
29 november 1715
Pagina:
scan 226
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5113
Inventarisnummer:
8
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte93 Schuldbekentenis of betalingsgelofte van Matijs Dirks Versantvoort uit Sint Oednerode aan Jan Aarts Houbraken ook uit Sint Oedenrode een som van 500 gl. met in de linkermarge een notitie dd. 2 juli 1728 waarin genoemd worden Jan Aarts Houbraken, Dirk de zoon van Matijs Dirks Versantvoort, gepasseerd te Sint Oedenrode ten overstaan van Lambert Frans Rovers en Peter Goorts van Dinter.
Datering:
23 oktober 1715
Pagina:
scan 224
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5113
Inventarisnummer:
8
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS