Archieven

 1576 Parochie H. Willibrordus te Heeswijk met castrale kapel, 1330-2006
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Zie: Taxandria 1898, artikel : Heeswijk en Dinther, door WJF Juten
Schutjes, deel 4
Brabants Heem, 1987
Wojstap. 1994, no 3
Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857,
door dr WJCC vd Hurk o.pream. (st zuid hist contact, Tilburg 1977 deel 39)
Lijst van pastoors van Heeswijk

De witheren van de abdij Berne hebben sedert de 13e eeuw zorg gedragen voor de geestelijke bediening van parochiekerk van Heeswijk.Hermannus van Hambroek c. 1284
Joannes de Lumel uit Lommel c. 1330
Joannes Pauli c. 1350
Gijsbertus van Andel, c 1370
 * 
Henricus van Loon c. 1378
Ricoldus van Strijen c. 1422
Arnoldus van de Wiel c. 1428
Arnoldus van Wijck c. 1457-1473
Petrus van Hemert 1473-1482 plaatsvervangend
Arnoldus van Malsen uit Asperen 1482-1492
Jacobus van Delft 1492-1517 plv.
Conrardus van Malsen uit Asperen 1516-1517
Thomas G. van Zantvoirt uit Den Bosch 1517-1545
Adrianus van Zauwen uit Den Bosch 1545-1587 plv.
Hermanus de Hambroeck c. 1551-1552
Adrianus van Loon c. 1552-1559?
Arnoldus van Vessem uit Tilburg 1587-1607 plv.
Stephanus Guens uit Baelen 1607-1618
Petrus J. van de Muelenhoff uit Deurne 1618-1639
 * 
Joachim Keijsers uit Den Bosch 1639-1640
Balthazar Jansen (Janssonius) van Lierop, 1641-1649
Bartholomeus Somers uit Den Bosch 1650-1658
Cornelius de Jode uit Antwerpen 1658-1663
Wilhelmus Bosch uit Heeswijk 1663-1668
Lucas Siongers uit Heeswijk 1668-1673
Antonius Voncke 1673
Antonius van Lendt uit Megen 1673-1675
Syardus Joris uit Thienen 1675-1676
Jacobus de Jode uit Gent 1676-1694
Godefridus Hugo Loef uit Oudheusden 1696-1704
Guilielmus Hachtiens uit Den Bosch 1704-1712
Folcoldus Smidts uit Den Bosch 1712-1723
Franciscus van Heck uit Den Bosch 1723-1750
Henricus van Dijck uit Tilburg 1750-1784
Wilhelmus Ign. de Bruijn uit Asten 1784-1789
Dominicus P.J. Appelboom uit Den Bosch 1789-1800
Abraham van Herck uit Den Bosch 1800-1803
Barholomeus Ooms uit Dreumel 1804-1825
Joannes Klijn uit Drunen 1825-1834
Petrus Mutsaers uit Tilburg 1834-1847
Petrus van den Brand uit Nieuwkuik 1847-1851
Joannes F.A. van der Meulen van Reek 1851-1857
Henricus van den Brand uit Heeswijk 1857-1860
Joannes van den Broek uit Gemert 1860-1867
Petrus F. van der Meulen uit Den Bosch 1867-1871
Arnoldus Goossens uit Gemert 1871-1878
Joannes Bazelmans 1878-1885
Johannes S. Maas 1885-1917
Petrus L. J. van den Heuvel 1917-1926
Marinus J. Giezen 1926-1933
Gerardus C. J. Scheepers 1933-1946
Augustinus Joannes J. Wouters 1946-1952
Theodorus A. Gloudemans 1953-1970
A.A. Tiedink 1970-1987
St.J.M.C. Kuypers o.praem 1987-2004
J.H.G.M. Jansen o.praem 2004 - …
Inventaris
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PAROCHIE H. WILLIBRORDUS TE HEESWIJK
1576 Parochie H. Willibrordus te Heeswijk met castrale kapel, 1330-2006
Inventaris
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PAROCHIE H. WILLIBRORDUS TE HEESWIJK
In 1196 schonk Albert, heer van Dinther, die één der eerste bewoners van het kasteel van Heeswijk moet zijn geweest, al zijn bezittingen aan de Norbertijnen in Berne, nabij Heusden. Deze bezittingen lagen in de buurt van het hof Bernehese bij Dinther en van een moerassig gebied dat Loesbruch werd genoemd. Aldus werd Bernehese een uithof van de Norbertijnen, die sindsdien met Heeswijk en Dinther verbonden zijn gebleven. Als gevolg van de Staatse verovering van de Meierij vond abt Jan Moors in 1629 onderdak in het Slotje te Heeswijk.

De abdij van Berne is een Norbertijnerabdij, gesticht in 1134 in Berne bij Heusden aan de Maas. Aan het eind van de zestiende eeuw werden de gebouwen verwoest in het oorlogsgeweld van de Tachtigjarige Oorlog. De paters overleefden in de parochies die de orde bediende. In de negentiende eeuw werd de abdij opnieuw opgebouwd in Heeswijk.
Toen na de reductie van Den Bosch in 1629 de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst in delen van de Meierij kon worden verhinderd, tot het verbod daarop in 1648, kwam de kerk aan de Nederduits Hervormde gemeente.

De Norbertijnse paters openden een grenskapel in Bedaf, in het Land van Ravenstein, waar de pastoor van Heeswijk een tijdlang ook verbleef en werkte. * 
In het laatste kwart van de achttiende eeuw werd in Heeswijk een schuurkerk in gebruik genomen, die dienst deed tot 1822.
In 1822 kregen de de Roomskatholieken hun parochiekerk dan toch terug, die echter flink moest worden opgeknapt. Op de plek van de v.m. schuurkerk werd een protestants kerkje opgetrokken, dat thans echter niet meer bestaat.
In 1895 werd de huidige parochiekerk gebouwd. Het was een schepping van de architect Petrus Th. Stornebrink (1853-1910). De bouwstijl was neogothisch. Op 27 april 1896 consacreerde bisschop W. van de Ven het gebouw, toegewijd aan de H. Willibrordus.
De oude kerk werd datzelfde jaar nog afgebroken.
Kerk- cq. parochiebestuur
Parochiedagboeken
Andere Kerkelijke Bediening
Parochieadministratie
Pastoors
Audiovisuele materialen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2074 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS