Archieven

 334 Jan Baars en J.P.C. Kleijn, 1927 - 1972
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Ten geleide

Het uitkomen van deze inventaris vraagt om een toelichting. De verwerving en bewerking van de archieven van Zwart Front en Nationaal Front leidde tot contact met de geboren en getogen Amsterdammer Jan Baars, in die tijd woonachtig te Blaricum. Deze contacten hadden tot gevolg, dat de heer Baars aanbood zijn collectie archivalia, zijn bibliotheek en de verzameling voorwerpen, die op zijn politieke verleden betrekking hebben, aan het Rijksarchief in Noord-Brabant af te staan.

Ik heb deze schenking dankbaar aanvaard omdat dit archiefmateriaal het inzicht verbetert in een zeer belangrijke periode van onze geschiedenis. Dubbel waardevol is deze schenking door de schaarsheid aan documentatie uit de kringen van het verzet. Tijdens de bezetting was het immers levensgevaarlijk afspraken en handelingen schriftelijk vast te leggen. De inleiding op deze inventaris gaat in op de politieke loopbaan van de heer Baars, die via het fascisme, mede uit een grondige afkeer voor het anti-semitisme, in het verzet terecht kwam.

Dr. L.P.L. Pirenne, Rijksarchivaris in Noord Brabant, 1979
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: register van persoonsnamen
thumbnail
Inventaris
Diversen en documentatie, inventarisnrs 417 - 577
435 'Ottobre, giornale del fascismo universale', 1933 - 1934
334 Jan Baars en J.P.C. Kleijn, 1927 - 1972
Inventaris
Diversen en documentatie, inventarisnrs 417 - 577
435 'Ottobre, giornale del fascismo universale', 1933 - 1934
Datering:
1933 - 1934
NB:
Anno 1 - N. 22, 16 - 30 settembre 1933 - XI, anno 2 - N. 4 - 5, 16 dicembre 15 gennaio 1933 - 34 - XII, anno 2 - N. 21. In deze kranten berichten over Jan Baars en ANFB en fascisme in Nederland. Zie inventarisnrs 12 - 15, 17, 18, 27, 30, 32, 33 en 36.
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2099 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS