skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 1780 Kantongerecht Zevenbergen, 1980-1989
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Algemene historie
Leeswijzer
Het archief en openbaarheid
1780 Kantongerecht Zevenbergen, 1980-1989
Inleiding
Het archief en openbaarheid
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is de openbaarheid van de archiefbescheiden, voor zover jonger dan 75 jaar, beperkt in dier voege dat zij slechts mogen worden geraadpleegd door de verzoeker die schriftelijk heeft verklaard:
Dat uit de archiefbescheiden verkregen gegevens slechts voor het door de verzoeker
aangegeven doel worden aangewend;
Dat hij niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor de belangen van nog levende personen onevenredig kunnen worden geschaad;
Dat hij niet tot publicatie van gegevens uit de archiefbescheiden zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de rijksarchivaris van het B.H.I.C.;
Dat hij de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem ter kennis komen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is gegeven slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen;
Dat hij de Staat der Nederlanden vrijwaart voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden tengevolge van de raadpleging van de verzoeker.
Van archiefbescheiden jonger dan 75 jaar mogen slechts met toestemming van de rijksarchivaris van het B.H.I.C. en onder door hem te bepalen voorwaarden reproducties worden vervaardigd.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2066 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS