Archieven

 6001 Waterschap De Dommel, 1862-1941
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
1.1. Grondgebied, groei en ontwikkeling
1.2. Het bestuur van het waterschap
6001 Waterschap De Dommel, 1862-1941
Inleiding
1.2. Het bestuur van het waterschap
Bij de oprichting van het waterschap werden de voornaamste bestuursfuncties ingenomen door personen, die een belangrijke plaats innamen op provinciaal of gemeentelijk niveau. Zo was de eerste voorzitter, mr. F.J.E. van Zinnicq Bergmann, raadsheer van het provinciaal gerechtshof van Noord-Brabant en bestuurslid van diverse andere waterschappen. In 1866 werd hij tevens gekozen in de Tweede kamer der Staten-Generaal. *  De overige bestuursleden waren: Jhr. G. van Beresteijn van Maurick te Vught, H.W. van Leeuwen te Boxtel, J.W. Knaapen te Geldrop, J.F. Pompen te Soerendonk, B. Bijnen te Waalre, J.W. van der Velden te Eindhoven, J. van der Grinten te Woensel, J. van de Sande te Liempde, H. Bogaerts te 's-Hertogenbosch. De eerste secretaris was J.F. van Uden, gemeente-secretaris van Boxtel. Vanaf 1871 was hij tevens penningmeester. Eerste penningmeester was J.M. Tret te 's-Hertogenbosch. Deze personen fungeerden als voorlopig bestuur met als voornaamste taken de opstelling van een reglement voor het waterschap en de uitwerking van een overzicht der te verrichten verbeteringswerken. Het waterschap werd verdeeld in vijf districten. Het bestuur van elk district werd gekozen door de stemgerechtigde ingelanden en benoemde zelf een der leden tot voorzitter. Het Hoofdbestuur van het waterschap werd gevormd door 10 leden, eveneens afkomstig uit de vijf districten. Zij moesten hun vaste woonplaats hebben als volgt: * 
drie leden in eene der gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught, Den Dungen, Sint-Michielsgestel;
- twee leden in eene der gemeenten Esch, Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Liempde, Sint-Oedenrode;
drie leden in eene der gemeenten Son c.a., Woensel c.a.,
Tongelre, Nuenen c.a., Zes Gehuchten, Geldrop, Heeze, Leende, Maarheeze, Soerendonk, Budel, Someren;
een lid in eene der gemeenten Eindhoven, Stratum, Gestel en Blaarthem, Strijp, Zeelst, Veldhoven;
Ook het hoofdbestuur koos een voorzitter uit zijn midden en benoemde een secretaris-penningmeester. Bij de oprichting van het waterschap werd tevens bepaald dat het bestuur van het waterschap een vaste bezoldiging zou genieten. De jaarwedde van de voorzitter bedroeg fl. 50,--; voor elk lid van het bestuur fl. 25,-- en voor de secretaris-penningmeester fl. 150,--.
Door het bestuur konden personen worden aangewezen, belast met:
a. de invordering der omslagen
b. het verlenen van bijstand aan het stembureau
c. het opgeven der eigendomsovergangen
d. het zo nodig bijwonen der schouwvoeringen, ter vervanging van de secretaris.
Het reglement van beheer, waarin vorenstaande bepalingen zijn opgenomen werd vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant op 6 juli 1870. *  Op grond van dit reglement; moest nu een definitief bestuur worden gekozen. Op 30 juni 1871 werden de volgende personen gekozen:
Jhr. G. van Beresteijn, welke ook werd gekozen tot voorzitter; A.J. van Lanschot, C.C.L. van Vossen, P.H. Velsen, J.W. Knaapen, J.F. Pompen, J. van der Grinten, H. de Vries, J.M. Tret en J. Swane.
Hieronder volgt een overzicht van de voorzitters en secretaris-penningmeester vanaf de oprichting tot aan de reorganisatie in 1921. * 
voorzitters:
mr. F.J.E. van Zinnicq Bergmann, 's-Hertogenbosch 1864-1869
Jhr. G. van Beresteijn van Maurick, wnd. voorzitter, Vught 1869-1871
Jhr. G. van Beresteijn van Maurick, Vught 1871-1881
J.M. Tret, 's-Hertogenbosch 1881-1893
H.G. van Leeuwen, Boxtel 1893-1901
G.L. de Leijer, Eindhoven 1901-1918
A.N. Fleskens, Geldrop 1918-1921
secretarissen:
J.F. van Uden, Boxtel 1864-1881
J.M.F. Servais, 's-Hertogenbosch 1881-1901
P. van Tuijn, Boxtel 1901-1911
H.J. Boerdonk, Boxtel 1911-1921
In 1921 werd besloten tot een volledige reorganisatie van het waterschap. Daartoe werd het bestaande waterschap opgeheven en een geheel nieuw waterschap "Het Stroomgebied van de Dommel" opgericht. Ook werd een volledig nieuw reglement vastgesteld. *  Het waterschap werd nu verdeeld in tien afdelingen. *  De leden van de afdelingsbesturen werden gekozen door de stemgerechtigde ingelanden in de betrokken afdeling. Het hoofdbestuur van het waterschap zou vanaf dat moment bestaan uit de watergraaf als voorzitter en de voorzitters en secretarissen van de afdelingen als leden. *  Het dagelijks bestuur werd gevormd door de watergraaf als lid en voorzitter, vier leden en een plaatsvervangend lid. De leden van het dagelijks bestuur worden gekozen door het hoofdbestuur uit hun midden, doch moeten voorzitters van afdelingsbesturen zijn. Het eerste hoofdbestuur was naast A.N. Fleskens uit Geldrop als voorlopig watergraaf samengesteld uit de volgende personen: * 
1e afdeling: Jhr. mr. E. van Meeuwen, 's-Hertogenbosch en H.J. Boerdonk, Boxtel; 2e afdeling: G.J.A. Baron Senarclens de Grancy, Vught en J. de Keijzer, Oisterwijk; 3e afdeling: mr. W. van Lanschot, 's-Hertogenbosch en F. van Beek, Boxtel; 4e afdeling: A. van de Ven en Jhr. H. van Rijckevorsel van Kessel, Sint-Oedenrode; 5e afdeling: F.C. van Vroomhoven, Eindhoven, (Strijp) en M. Cox, Eindhoven; 6e afdeling: M.J. Willekens, Hilvarenbeek en G.G. van Mourik, Hilvarenbeek; 7e afdeling: A.J. Smulders, Oostelbeers en P. Panken, Duizel; 8e afdeling: C. van Vroonhoven, Veldhoven en A.G.R. Kappers, Eindhoven; 9e afdeling: A. van de Ven, Waalre en J.A. Daken, Borkel; 10e afdeling: A.N. Fleskens, Geldrop en J. Damen, Soerendonk.
Op 8 januari 1925 werd de heer M.J.F. Cox, grondeigenaar te Eindhoven, door Gedeputeerde Staten benoemd tot de eerste watergraaf van het waterschap en werd ook het definitieve hoofdbestuur genoemd. In 1929 werd het reglement van het waterschap wederom zodanig gewijzigd dat het hoofdbestuur zou bestaan uit de watergraaf als lid en voorzitter en alle leden van de afdelingsbesturen als lid, waardoor het hoofdbestuur vanaf dat moment 51 leden omvatte.
Tenslotte volgt hieronder nog een overzicht van de samenstelling van het dagelijks bestuur vanaf 1921. * 
1921-1924
A.N. Fleskens (voorlopig watergraaf) voorzitter en lid
G. Baron de Grancy lid
mr. W. van Lanschot lid
C. van Vroonhoven lid
J. Willekens lid
H.J. Boerdonk (voorlopig griffier)
1925-1930
M.J.F. Cox (watergraaf) voorzitter en lid
P.J.G. Aarts lid
A.N. van den Heuvel lid
J.P. Knapen lid
mr. J.Chr.A.M. van de Mortel lid
H.J. Boerdonk (griffier)
1931-1940
M.J.F. Cox (watergraaf) voorzitter en lid
A.J. van Hooff lid
J.P. Knapen lid
Jhr. H.L.M.J. van Rijckevorsel van Kessel lid
M. Vrijsen lid
H,J. Boerdonk (griffier)
1941-1946
Jhr. H.L.M.J. van Rijckevorsel van Kessel voorzitter en lid
J.H. Bardoel lid
A.J. van Hooff lid
J.P. Knapen lid
M. Vrijsen lid
H.J.M. Roeffen (griffier)
1.3. Verantwoording van de inventarisatie van het archief
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS