Archieven

 6001 Waterschap De Dommel, 1862-1941
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
1.1. Grondgebied, groei en ontwikkeling
1.2. Het bestuur van het waterschap
1.3. Verantwoording van de inventarisatie van het archief
6001 Waterschap De Dommel, 1862-1941
Inleiding
1.3. Verantwoording van de inventarisatie van het archief
De inventarisatie van het archief heeft plaatsgevonden volgens het "basis-schema inventaris waterschapsarchieven", zoals dat in 1983 is gepubliceerd in het Nederlands Archievenblad. De periode van het archief loopt van 1863, het jaar van de oprichting, tot 1941. Op 1 januari 1942 trad waterschap De Dommel toe tot het registratuurbureau van de Unie van Waterschapsbonden, waardoor vanaf dat moment de basis-archiefcode werd toegepast. Tussendoor is ook nog een periode gebruik gemaakt van een "Alfabetische lijst van onderwerpen waterschapsdossiers". De stukken, welke volgens deze lijst waren opgeborgen, zijn herordend naar onderwerp van het basis-schema om de toegankelijkheid te verbeteren en de eenvormigheid van de inventaris te bevorderen. Tot het in deze inventaris beschreven archiefgedeelte behoren tevens een aantal vergunningen voor ontgrondingen, het leggen van duikers etc, z.g. "ontheffingen". Deze werden voor het eerst in deze vorm verleend sedert de reorganisatie van het waterschap in 1921. Ze zijn als een aparte serie in het archief geplaatst en via een kaartsysteem op persoonsnaam toegankelijk. Daarom is besloten deze serie intakt te laten en bij de bewerking van een later archiefgedeelte mede te inventariseren. Helaas zijn door onbekende oorzaak een aanta1 stukken, vooral kaartmateriaal en tekeningen, verloren gegaan.
Teneinde de veelal additionele informatie veilig te stellen, is ervoor gekozen de relatief weinig resterende bescheiden, niet aan de vernietigingsvoorschriften te toetsen. De uitgave van deze inventaris kan plaatsvinden dankzij de beschikbaarstelling van het nodige krediet door het bestuur van waterschap De Dommel. Lay-out, ontwerp omslag en afbeeldingen werden verzorgd door medewerkers van het streekarchivariaat. Het type- en kopieerwerk werd verzorgd door medewerk(st)ers van de afdeling Facilitaire Zaken van het waterschap De Dommel. Wij hopen met deze inventaris een betere toegankelijkheid van het archief te hebben verwezenlijkt.
Boxtel, december 1992 J.C.M. Mikkers,
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS