Archieven

 7519 Waterschap De Ham- en Rijskampen, 1561-1963
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Het waterschap, een onbehuisde polder in de gemeente 's-Hertogenbosch, is ongeveer 446 ha groot.
De vergaderingen van de ingelanden hadden vroeger op de plattelandskamer of op de Gaffel, beide gebouwen annex aan het stadhuis plaats. Vermoedelijk is dit de reden dat het onderdeel van het archief in 1931 aangetroffen werd in de gemeentelijke archiefbewaarplaats, daar achtergelaten of uit het oog verloren sinds het einde van de 18de of begin 19de eeuw. Het jonger deel berustte in 1931 nog onder het bestuur. Beide zijn in dit jaar verenigd en het geheel is in bruikleen opgenomen in de archiefbewaarplaats van de gemeente 's-Hertogenbosch. Het ouder deel maakt daarvan uit de nrs. 4-8, 11-18, 31-35, 37-59, 179-180 en 185-187.
In 1880 maakte de toemalige secretaris F. Schrijvers een inventaris van het jonger deel, waarvan de hoofdzaak behoudens rekeningbijlagen behouden is.
Inventaris
117 Rekening van Simon Cypres van ontvangsten uit land, verhuurd wegens achterstallige polderlasten, 1620-1629
sluiten
7519 Waterschap De Ham- en Rijskampen, 1561-1963
Inventaris
117 Rekening van Simon Cypres van ontvangsten uit land, verhuurd wegens achterstallige polderlasten, 1620-1629
Datering:
1620-1629
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS