Archieven

 7519 Waterschap De Ham- en Rijskampen, 1561-1963
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Het waterschap, een onbehuisde polder in de gemeente 's-Hertogenbosch, is ongeveer 446 ha groot.
De vergaderingen van de ingelanden hadden vroeger op de plattelandskamer of op de Gaffel, beide gebouwen annex aan het stadhuis plaats. Vermoedelijk is dit de reden dat het onderdeel van het archief in 1931 aangetroffen werd in de gemeentelijke archiefbewaarplaats, daar achtergelaten of uit het oog verloren sinds het einde van de 18de of begin 19de eeuw. Het jonger deel berustte in 1931 nog onder het bestuur. Beide zijn in dit jaar verenigd en het geheel is in bruikleen opgenomen in de archiefbewaarplaats van de gemeente 's-Hertogenbosch. Het ouder deel maakt daarvan uit de nrs. 4-8, 11-18, 31-35, 37-59, 179-180 en 185-187.
In 1880 maakte de toemalige secretaris F. Schrijvers een inventaris van het jonger deel, waarvan de hoofdzaak behoudens rekeningbijlagen behouden is.
Inventaris
35 Aan gemeente 's-Hertogenbosch verrichte overdrachten en verleende vergunningen betreffende grond van waterschap bij woonwagenkamp, met tekeningen, 1956-1961
sluiten
7519 Waterschap De Ham- en Rijskampen, 1561-1963
Inventaris
35 Aan gemeente 's-Hertogenbosch verrichte overdrachten en verleende vergunningen betreffende grond van waterschap bij woonwagenkamp, met tekeningen, 1956-1961
Datering:
1956-1961
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS