Archieven

 Kaarten
 
 
 
 
 
15.710 kaarten
sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Kaart1753 Kaart van het gebied tussen Boxtel, Best, Middelbeers en Moergestel. Vanuit Oirschot zijn lijnen in bepaalde richtingen getrokken. Op diverse plaatsen zijn de gemene gronden met hun lokale naam aangeduid. Ten westen van Oirschot, nabij de Beerze (op de kaart de Aa genoemd) zijn enige genummerde percelen aangegeven. Bij enkele woningen staat de naam van de bewoner genoemd. Er is onderscheid gemaakt tussen bebost en onbebost gebied., 1600-1627 (Eerste kwart 17de eeuw, d.w.z. kort vóór de brand van 1627, waarbij de kerktoren definitief haar spits verloor)
Titel:
[Het gebied tussen Boxtel, Best, Middelbeers en Moergestel.]
Reden geen uitleen:
Scan(s) beschikbaar
Beschrijving:
Kaart van het gebied tussen Boxtel, Best, Middelbeers en Moergestel. Vanuit Oirschot zijn lijnen in bepaalde richtingen getrokken. Op diverse plaatsen zijn de gemene gronden met hun lokale naam aangeduid. Ten westen van Oirschot, nabij de Beerze (op de kaart de Aa genoemd) zijn enige genummerde percelen aangegeven. Bij enkele woningen staat de naam van de bewoner genoemd. Er is onderscheid gemaakt tussen bebost en onbebost gebied.
Datering:
1600-1627 (Eerste kwart 17de eeuw, d.w.z. kort vóór de brand van 1627, waarbij de kerktoren definitief haar spits verloor)
datering vervaardiging:
1600-1650
Afmeting:
44 x 57 cm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Manuscript, pen, penseel, gekleurd
orientatie:
Noord
Verwijzing:
Donkersloot (1981) 124, 614
Opmerkingen:
Schaal en datering ontleend aan Donkersloot - Vlg. Donkersloot heeft de kaart mogelijk dienst gedaan in een proces en bestaat er enige verwantschap met inv.nr. 1752 - Oud nr.: Aanw. 1960 (d.w.z. gekocht van de archivaris van de Capucijnen te 's-Hertogenbosch)
Manuscript, pen, penseel, gekleurd op papier, 44 x 57 cm. Donkersloot (1981) 124, 614. Het gaat vooral om de gemeynten in het noorden en westen van Oirschot: die zijn in topografisch detail getekend met de aanliggende boerderijen en gehuchten. Speciaal gaat het om de gronden ten westen van de Beerse, want daar zijn de percelen genummerd en is daar tegenaan geschreven: Oisterwijk. Blijkbaar dus een grensconflict Oirschot - Oisterwijk. De kaart bestrijkt heel het gebied tussen de kerken van Boxtel en Oost- en Middelbeers (die zijn omgewisseld).


Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Kaart1704 Kaart behorende bij een geschil tussen Oisterwijk enerzijds en Beers en Oirschot anderzijds gesitueerd in de omgeving bij Langdonk en Spoordonk, met ingetekend percelen met eigenaars, afmetingen, wegen, rivieren, kerken, (water)molens , 1562-1571 ( in of na 1562 (jaartal op kaart), in of voor 1571 (proces waarin kaart diende)
Reden geen uitleen:
Scan(s) beschikbaar
Beschrijving:
Kaart behorende bij een geschil tussen Oisterwijk enerzijds en Beers en Oirschot anderzijds gesitueerd in de omgeving bij Langdonk en Spoordonk, met ingetekend percelen met eigenaars, afmetingen, wegen, rivieren, kerken, (water)molens
Datering:
1562-1571 ( in of na 1562 (jaartal op kaart), in of voor 1571 (proces waarin kaart diende)
Afmeting:
173x92 cm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Opmerkingen:
pentekening op papier, 173x92 cm, noord is links. Kaart behorende bij een geschil tussen Oisterwijk enerzijds en Beers en Oirschot anderzijds gesitueerd in de omgeving bij Langdonk en Spoordonk, met ingetekend percelen met eigenaars, afmetingen, wegen, rivieren, kerken, (water)molens. Hoort bij een proces tussen Oisterwijk en Oirschot. RHCE, Toegang 10637, inv. nr. 429, Dorpsbestuur Oirschot, bundel processtukken tegen Oisterwijk: 1548-1571; RAT, Toegang 845, inv. nr. 136, dorpsbestuur Oisterwijk, Vonnis van de Raad van Brabant in een geschil tussen Oisterwijk en Oirschot inzake de eigendom van de gemeint genaamd die Vloet, gelegen bij Spoordonck, 31 juli 1571. Eenvoudig gelijktijdig afschrift. Met bijlagen. 1571 juli 31.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
Kaart3123 Prent van het kasteel Hinten bij Heusden. Middenboven: 195, onder de afbeelding titel verantwoording en in potlood: 7. Onder de prent in potlood: het huis hinten by de stadt heusden om het dorp van dien naam, zynde het huis menigmaal vertimmert en by gedeelte verrandert., 1690-1710
Titel:
Het Huis te Hinten / A. Rademaker fecit
Reden geen uitleen:
Scan(s) beschikbaar
Beschrijving:
Prent van het kasteel Hinten bij Heusden. Middenboven: 195, onder de afbeelding titel verantwoording en in potlood: 7. Onder de prent in potlood: het huis hinten by de stadt heusden om het dorp van dien naam, zynde het huis menigmaal vertimmert en by gedeelte verrandert.
Datering:
1690-1710
Auteur:
Rademaker, A.
datering vervaardiging:
1690-1710
Uitgever:
[Schoonenburg, A.]
Plaats van uitgave:
[Amsterdam]
Datering uitgave:
1727-1733
Afmeting:
10 x 6 cm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Gravure, opgeplakt - 1 blad
Opmerkingen:
Uit: I. le Long, Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden, Amsterdam, 1727-1733 6 dln. (De handgeschreven tekst onder de prent aan de achterzijde is uit dit boek overgenomen.) - Oud nr.: Cv.V - In Kastelen in Noord-Brabant wordt het afzonderlijk genoemd, maar wellicht overgenomen uit Le Long
NB: Het BHIC is er onlangs (2019) op geattendeerd dat het hierbij zou kunnen gaan om een kasteel te Hinten bij Embden in Ostfriesland (Duitsland). Er zou meer onderzoek nodig zijn om dit vast te stellen. De gelijkenis met een foto is inderdaad wel frappant. Zie Wasserburg in Hinte
Bekijk archieftoegang:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Kaart1825 Kaart van de polder Van der Eigen getekend door Johan Camp. Origineel: "Caart figuratief van de polders van Nuland, Rosmalen en Orthen, vervattende de Polder van der Eigen, met derzelver wateringen, molen en sluizen, mitsgaders de Weerscheut Schutlakensen Dam en Teffelse Watering, welke buiten deser polder gelegen zijn" , ca. 1790
Reden geen uitleen:
Scans beschikbaar
Beschrijving:
Kaart van de polder Van der Eigen getekend door Johan Camp. Origineel: "Caart figuratief van de polders van Nuland, Rosmalen en Orthen, vervattende de Polder van der Eigen, met derzelver wateringen, molen en sluizen, mitsgaders de Weerscheut Schutlakensen Dam en Teffelse Watering, welke buiten deser polder gelegen zijn"
Datering:
ca. 1790
Schaal:
1: 800 roeden rijnlands
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
stuk
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS