Archieven

 110 Keuringsregisters militie- en keuringsraden, 1814 - 1918
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
110 Keuringsregisters militie- en keuringsraden, 1814 - 1918
Inleiding
Het archief
De keuringsregisters, opgemaakt door de militie- en keuringsraden, werden gezonden aan de inspecteur-generaal van de geneeskundige dienst van de landmacht in Den Haag. Het archief van deze functionaris berust op het Nationaal Archief aldaar. De in voorliggende inventaris beschreven keuringsregisters uit de periode 1912-1918 zijn uit dat archief afkomstig en in 1983 aan het Rijksarchief in Noord-Brabant overgedragen. De stukken uit de jaren 1814-1852 (inventarisnummers 104-105) zijn in 1894 door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant overgedragen.

Brabants Historisch Informatie Centrum, 2008
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1814-1918
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS