Archieven

 1369 Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant, 1971-1980
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
1.1. Korte geschiedenis van de burgerlijke stand en zijn archieven
1.1.1. Begrip burgerlijke stand
1.1.2. Invloed van de Franse bezetting
1.1.3. Soorten registers van de burgerlijke stand
1.1.4. Toegangen op de registers
1369 Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant, 1971-1980
Inleiding
1.1. Korte geschiedenis van de burgerlijke stand en zijn archieven
1.1.4. Toegangen op de registers
Reeds op 20 juli 1807, toen in ons land de burgerlijke stand nog slechts zeer plaatselijk bekend was, bepaalde een keizerlijk decreet dat jaarlijkse en tienjaarlijkse 'tafels' op de registers van de burgerlijke stand moesten worden gemaakt. In werkelijkheid waren het alfabetische indices of kortweg klappers. Deze maatregel ging bij de inlijving in 1811 voor het hele land gelden. Per Koninklijk Besluit van 12 januari 1938 werd dit decreet bevestigd en aangevuld. De ambtenaar van de burgerlijke stand werd verplicht jaarlijks vóór 1 juli over de ingeschreven akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden van het afgelopen jaar 4 aparte jaarlijkse tafels te maken en om de 5 of 10 jaar vijf-of tienjaarlijkse verzamelklappers. De tienjaarlijkse (tussen haakjes vijfjaarlijkse) klappers belopen de jaren 1813-1822, 1823-1832, …, 1923-1932, 1933-1940 (1933-1935, 1936-1940), 1941-1950 (1941-1945, 1946-1950), 1951-1960 (1951-1955, 1956-1960), etc. De vijfjaarlijkse klappers zijn per 1 januari 1990 afgeschaft.
1.1.5. Kennisgevingen van latere vermeldingen en kantmeldingen in de registers
1.2. Bewaarplaats van de dubbelen van de registers
1.3. Openbaarheid van de registers
1.4. Verantwoording van de bewerking
1.5. Handleiding voor de gebruiker van bepaalde archiefbestanddelen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2081 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS