skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

x52 Gevangenissen in 's-Hertogenbosch, 1815-1975
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

52 Gevangenissen in 's-Hertogenbosch, 1815-1975
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht * 
Aanwijzingen voor de gebruiker
52 Gevangenissen in 's-Hertogenbosch, 1815-1975
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door
(volledig): Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 52 Gevangenissen in 's-Hertogenbosch, 1815 - 1940, inv.nr. ...
(verkort): BHIC, 52 Gevangenissen 's-Hertogenbosch, inv.nr. ...
De inschrijvingsregisters maken een zeer belangrijk deel van het archief uit. Vanaf het jaar 1842 werden deze registers volgens een bepaald patroon / model ingericht. In de periode 1842-1887 kende men de registers modelnummer 1 (voor het huis van bewaring), modelnummer 2 (voor het huis van arrest), modelnummer 3 (voor het provoosthuis), modelnummer 4 (voor het huis van justitie), modelnummer 5 (voor de strafgevangenis). In de periode 1888-1940 had men de registers model A (voor de strafgevangenis / rijkswerkinrichting), model B (voor het huis van bewaring, met uitzondering van de voorlopig aangehoudenen), model C (voor de voorlopig aangehoudenen in het huis van bewaring), model D (voor gegijzelden om schulden in het huis van bewaring). In de hierna volgende bijlage wordt aangegeven welke gegevens in de registers te vinden zijn.
De indexen van inventarisnrs 580-594 kan men als volgt gebruiken. Als men wil weten of iemand in de gevangenis heeft gezeten moet men zoeken in een van de indices onder die letter van het alfabet waarmee de achternaam begint. Alle namen, onder die letter vermeld, dienen te worden doorgelopen tot men bij de juiste naam komt. Achter de naam vindt men meestal één nummer, in een enkel geval meer. Het nummer is het volgnummer waaronder de desbetreffende persoon in het inschrijvingsregister voorkomt. Staat dit nummer in de kolom aangegeven met de letter A boven aan de bladzijde, dan moet men zoeken in de serie registers model A (strafgevangenis, inventarisnrs 334-364). Hetzelfde geldt bij het voorkomen van nummers onder de kolommen B (huis van bewaring met uitzondering van de voorlopig aangehoudenen, inventarisnrs 418-530), C (huis van bewaring, de voorlopig aangehoudenen, inventarisnummers 531-568), of D (huis van bewaring, gegijzelden wegens schulden, inventarisnrs 575-579). In de inventaris zijn van de registers model A, B en C de begin- en einddatum aangegeven met de volgnummers. Bij de registers D zijn geen volgnummers vermeld, omdat het hier om een zeer gering aantal gedetineerden gaat. Met behulp van het in de index gevonden nummer en de aanduiding A, B, C of D kan men het juiste register raadplegen en de persoon vinden die men zoekt.
De archieven zijn slechts raadpleegbaar met inachtneming van de volgende beperking.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is de openbaarheid van de archiefbescheiden, voorzover jonger dan 75 jaar, beperkt in dier voege dat zij slechts mogen worden geraadpleegd door de verzoeker / ster die schriftelijk heeft verklaard:
a. dat uit de bescheiden verkregen gegevens slechts voor het door de verzoeker / ster aangegeven doel zullen worden aangewend;
b. dat hij / zij niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor belangen van nog levende personen onevenredig kunnen worden geschaad;
c. dat hij / zij niet tot publicatie van gegevens uit archiefbescheiden zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de beheerder / ster van het Brabants Historisch Informatie Centrum;
d. dat hij / zij de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem / haar ter kennis komen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen;
e. dat hij / zij de Staat der Nederlanden vrijwaart voor aanspraken van derden ter zaken van alle schade die zij lijden tengevolge van de raadpleging van de verzoeker.
Bijlagen * 
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1815-1975
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2052 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS