Archieven

 6014 Waterschap Het Helvoirtsch Broek, 1924 - 1963
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Rond Helvoirt lagen aan het begin van de twintigste eeuw grote stukken drassig land die niet konden worden gebruikt voor landbouw en/of veeteelt. Aangezien er een afwateringskanaal tussen 's-Hertogenbosch en Drongelen werd aangelegd, werd het mogelijk deze landerijen effectief te ontwateren en droog te maken. Als weiland konden ze uitstekend dienst doen. Daartoe werd een naamloze venootschap opgericht. Voor een blijvend en effectief waterstaatkundig beheer gingen Provinciale Staten van Noord-Brabant op 17 december 1924 over tot de oprichting van het waterschap Het Helvoirtsch Broek. Het omvatte laaggelegen gronden onder de gemeenten Haaren, Helvoirt, Cromvoirt en Vught. Een blijvend goede waterstaatkundige zorg eiste op den duur grotere en krachtigere waterschappen. Op 1 september 1963 werd dan ook Het Helvoirtsch Broek opgeheven en het gebied ervan gevoegd bij dat van het waterschap De Zandleij.
Voor een uitgebreide beschrijving van de voorgeschiedenis en de oprichting van het waterschap zij verwezen naar W.C.M. van Oosterhout, Vijftig Jaar Waterschap De Zandleij, 1942-1992 (Udenhout, 1992), ISBN nr 90-9005194-5, blz 25-30.
De stukken zijn openbaar.

De term stukken betreffende aan het begin van een beschrijving is in voorkomende gevallen weggelaten. Uitsluitend het betreffende onderwerp of de betreffende zaak is in die gevallen vermeld.

Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door (volledig): Brabants Historisch Informatie Centrum, Archief van het waterschap Het Helvoirtsch Broek, 1924-1963, inv. nr(s). … of (verkort) BHIC, Archief waterschap Helvoirtsch Broek, inv. nr(s). …
Inventaris
28 Tekening van te maken brug in weg Cromvoirt - 's-Hertogenbosch en voorziening aan duiker bij kruispunt Loonsche Baan en rijwielpad Vught - Cromvoirt, 1925
6014 Waterschap Het Helvoirtsch Broek, 1924 - 1963
Inventaris
28 Tekening van te maken brug in weg Cromvoirt - 's-Hertogenbosch en voorziening aan duiker bij kruispunt Loonsche Baan en rijwielpad Vught - Cromvoirt, 1925
Datering:
1925
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
1 stuk in 1 rol
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS