Archieven

 761 F.J.M. Smits van Oijen, privé, 1895 - 1984
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
761 F.J.M. Smits van Oijen, privé, 1895 - 1984
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
De stukken in dit archief zijn niet ter inzage. Tussen 2001 en 2030 kan de directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, uitzonderingen maken voor stukken, die ouder zijn dan 50 jaar. Na 2030 gelden geen beperkingen meer.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of gepubliceerd in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door
(volledig): Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 761 F.J.M. Smits van Oijen, privé 1895-1984, inv.nr. ...
(verkort): BHIC, 761 F.J.M. Smits van Oijen, privé, inv.nr. ...
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2032 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS