Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte21 wijlen Dirck Bartholomeussen en diens weduwe Engelken dochter van Peter Willems, inventaris van hafelijke en erfelijk nagelaten bezit, zoals bevonden in de kamer staande op de grote Borchgraeff (?) alhier in de stad Den Bosch.Er is een zuivelkamer in het huis, ook een zolder etc. In de kamer van Engelken is een doosje met enkele brieven aangetroffen, te weten een brief waarin Dirck Bartholomeussen een helofte deed aan Anneken Rademakars, de andere helft van 2 stukken akkerland te Gestel volgens schepenbrief Den Bosch 23 juni 1628. Een schepenbrief Gestel dd. 11 maart 1631 over een rente van 6 gulden per jaar na dood van Dirck en Engelken te betalen. Een schepenbrief Gestel van 11 maart 1631 waarbij Peter Peter Willems zijn erfdeel heeft geruild met Dirck Bartholomeussen. Een kopie van een koop van land aan de kerkpad te Gestel door Dirck Bartholomeussen en Anneken Raijmakers. Een obligatie van 36 gulden te vorrderen van Jan Laurenssen wonend in Den Bosch, nog 836 gulden volgens een akte opgemaakt voor Anthonis Willems van Seelst en van Turnhout d.d. 28 december 1644. Een uitreksel van een schepenbrief over een overeenkomst van Dirck Bartholomeussen met de familie van zijn eerste vrouw Mechteld d.d. 3 oktober 1628. Een vordering van 12 gulden op Arien Meussen, in een schuldboek, een geldlening van 200 gulden aan Jan Jan Michiels. Een vordering van 7 gulden op Corst Jans van Es. Een restantvordering op Jan Handrick Goijarts vanwege 8 jaar huur, van Handrick Jan Rademakers een restantschuld van 36 gulden door Dirck Bartholomeussen te vorderen wegens erfenis. Een vordering op Handrick Meussen van 11 gulden en 13 stuivers. Eeen huurceduul van Engelken Peters wegens verhuur aan Willem en Jan Jan Huijbers. Verder staan er in het huis van Frans Peters ook spullen van Engelken als weduwe. Nog is er een vordering op Marten Peters zijnde de broer van Engelken van 100 gulden.
Neel Jorissen, de koperen heekel is zijn of haar bezit
Vervolg:
zuster Meriken Bartholomeussen, in haar kamer bevindt zich enige inventaris van de overledene.
Willemken Franssen,heeft een vrouwenhemd afgehaald
Jan Henricks van Venroij, uitvoerder van het testament
Jan Janssen Michiels, uitvoerder van een testament
Marten Peter (Willems) en Peter Peters (Willems), broers van Engelken, hebben eerder geld tot hen genomen zijnde ongeveer 100 gulden volgens een briefje ervan, in marge Den Bosch 21 april 1646
Tanneken Mathijssen en Jenneken van Delft, in hun aanwezigheid is het geld aan Marten en Peter als broers van Engelken, overhandigd, in marge Den Bosch 21 april 1646.
M. Vermandel, dienaar van de groene roede Den Bosch 1646 (in marge)
Gerit Jan Rijckers. notarisgetuige 1646
Peter Aert Handricx, notarisgetuige 1646
Datering:
7 april 1646
Pagina:
049
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
18
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS