Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
39.598 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte268 Voor schepenbank van Veghel is op 29 januari 1788 verschenen Johanna Catharina Douven gehuwd met Gregorius Merkelbach, wonend aldaar. Zij machtigt haar man de erfenis van haar moeder af te wikkelen, gelden te innen en schulden te betalen. Evenzo machtigt zij haar man inzake erfenis van overleden oom Arnoldus Mattheus Douven, pastor te Huisseling.
Datering:
16-02-1788
Pagina:
549-550
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7040
Inventarisnummer:
8
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte102 Kopie van een missive van de ijkmeester generaal der Meierij inhoudende dat de regenten van Veghel aan wie hij op gewone wijze had toegezonden een missive met publicatie bepalende het houden van ijk op 30 juli jl. om deze te publiceren maar ze hebben hem alles teruggestuurd met de boodschap niet verplicht te zijn tot het publiceren.
Datering:
vrijdag 12 augustus 1791
Pagina:
466
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
456 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte51 Missive van de ontvanger van het middel van de 40e penning Deutz op een rekest van Maria Kuijpers wonende te Veghel in kwartier Peelland en van Henricus Engelbertus Kuijpers predikant en Pieter de Jong secretaris als ook Paulus Plemp en Pieter van der Velde allen te Veghel verzoekende dat haar Ed: Mo: gelieven te verklaren dat zij door het transporteren van een zekere rente op de beden van Brabant geconstitueerd of verkocht op 2 november 1564 exempt den 40e penning niet hebben ‘gepecceert’ omdat het tegen de ordonnantie op de 40e penning was en dat nu geen boete was opgelegd, maar dat de twee eerste supplianten alsnog kunnen volstaan met het betalen van ’s lands recht van de 40e penning van dezelfde rente.
Datering:
donderdag 16 juni 1791
Pagina:
183v
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
456 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte25 Missive vanuit de leen- en tolkamer op een rekest van de regenten van Veghel c.s. uitmakende de corporele vergadering van Veghel met het verzoek om uit het fonds der verpondingen een straatweg te mogen aanleggen in de kom van het dorp ten bedrage van 3000 gl. bij welke weg ook sluitbomen worden gezet zodat die ’s nachts kan worden afgesloten en of ze straatgeld mogen hebben voor het onderhoud ervan – zie ook folio 356 vrij uitvoerig stuk met nieuwe details in ruim 4 folio’s
Datering:
maandag 23 mei 1791
Pagina:
82
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
456 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS