skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
12.415 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
Regest504 1482 april 30
Int jaer ons Heeren duysent vyerhondert twee ende tachtentich, opten lesten dach van Aprelle.
Voor de schepenen van Terhijden, Mertes; Damaeszoon en Willem Huygh Dyrcxzoon, heeft Jan Jan Thomaszoon verkocht aan Jan Reynerszoon vander Byestraten 4 1/2 gouden beyersche gulden, naar inhoud van den schepenbrief van 14 Sept. 1435 (nr. 330).
NB:
Origineel : Karters, nr. 254, op 6-27 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook doorgestoken met de akte van 29 Nov. 1454.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift : Cart. A, fol. 49 ; cart. C, fol. 39.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest499 1480 december 29
Int jaer ons Heeren MCCCC ende tachtich, opten neghenentwintichsten dach van Decembri.
Voor Cornelis Jacobszoon en Jan Domaeszoon, schepenen te Roosendaal, getuigt Willem Denys Willemszoon schuldig te zijn aan Hendrik Schuyte Corneliszoon 27 1/2 stuivers, veronderpand op 400 roeden erf geheeten de Soete Wye, gelegen in het Rietgoer, zuid aan Lysbet Bevers, noord aan Joos Jan Wouterszoon, west aan Maas Jan Wouterszoon, oost aan 1/2 gemet van Willem Denijs Willemszoon ; veronderpand verder op dit half gemet, oostwaarts palend aan een Bosch ; en op zijn stede en goed, 400 roeden groot, gelegen in het Rietgoer. [zie ook nrs. 500, 502, 536]
NB:
Origineel : Karters, nr. 362/b, op 14-22 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Te Rosendale, xxviiz st. — Hein Schuyte (XVIe. e.) — 1493. — xxvij st. ij ort. — Geheeten de Soeteweg. — Is aen het cloester komen 1493, 29 April. — I (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 16 vso ; cart. C, fol. 226.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest502 1481 october 2
Int jaer ons Heeren MCCCC ende Lxxxj, opten tweeden dach van Octobri.
Voor Cornelis Jacopszoon en Herman Willems-zoon, schepenen te Roosendaal, heeft Jacob Claeszoon Cornelis Lambrechtszoon in bezit gesteld van 27 1/2 stuivers jaarrente, naar inhoud van den schepenbrief van 29 Dec. 1480 (nr. 499).
NB:
Origineel : Karters, nr. 362/d, op 6-15 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook, doorgestoken met den brief van 22 Juli 1481.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift Cart. B, fol. 17 ; cart. C, fol. 226 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest500 1481 juli 22
Int jaer ons Heeren MCCCC ende een en tachtentich. opten tweentwintichsten dag van Julio.
Voor Herman Willemszoon en Willem Maeszoon, schepenen te Roosendaal, heeft Hendrik Schuyte Corneliszoon Jacob Claeszoon in bezit gesteld van een erfbrief van 27 1/2 stuiver, van 29 Dec. 1480 (nr. 499).
NB:
Origineel : Karters, nr. 362/c, op 7-15 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook, doorgestoken met den brief van 20 Dec. 1480.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift : Cart. B, fol. 17 ; cart. C, 226.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest492 1478 september 25
Int jaer ons Heeren duysent vyerhondert acht ende tseventich, vive ende twintich dage in September.
Voor Engbrecht vanden Houte en Jan Hey, schepenen te Breda, verkoopt Anthonis Rombouts Boutszoon aan Hendrik Geritszoon, genoemd Hendrik Michielszoon 23 stuivers en drie oort in afkorting van 31 1/2 stuiver erfcijns uit den schepenbrief van 20 April 1465 (nr. 441).
NB:
Origineel Karters, nr. 330 op 10-27 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met de akte van 20 April 1465.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest485 1478 februari 18
Int jaer ons Heeren dusent vierhondert acht ende tseventich, achthien daghe in februario.
Voor Hendrik Peterszoon en Lambrecht Peter Oemenzoon, schepenen te Dongen verkoopt Lambrecht Hulshoutszoon aan Peter van Gagheldonck, als voogd en rentmeester van St. Catharinadal, 4 loop rogge erfpacht, naar inhoud van den rentbrief van 10 Januari 1450 (nr. 389).
NB:
Origineel : Karters, nr. 289, op 14-20 cM., met nog één der twee zegels op dubbele strook doorgestoken met de akte van 10 Jan. 1450.
Geen aanteekeningen op de rugzijde.
Afschrift : Cart. B, fol. 181 vso ; cart. C, fol. 133 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest484 1478 januari 14
Ghegheven int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende achtentseventich, veertien daghen in Januario.
Voor Ancem Jan Gheertsszoon en Willem Pieter Norijszoon, schepenen « in 't lant van Berghen dat leyt boven den nieuwen barch », erkent Pieter Lambrecht Lonckenszoon schuldig te zijn aan Jacob Scadtszoon 11 gouden stuivers 's jaars, veronderpand op 2 gemet, gelegen zuid aan meester Aerts van Overhof, west aan Adriaan Joes Munten, noord aan de kinderen van Pieter voorz., oost aan den Spikevaartschen weg. [zie ook nr. 510]
NB:
Origineel : Karters, nr. 357, op 11-25 cM., met nog één der twee zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Here Cornelis Lambrechts (XVIe e.). — xj st... — 1478, 14 Jan. 1483, 27 Jan. (XVIIe e.). — 1482. — P (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 19.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest480 1476 april 30
Int jaer ons Heren duysent vyerhondert sesse ende tseventich, opten lesten dach van Aprelle.
Voor Jan Buyckx en Jan Lemmens, schepenen in Ginneken, verkoopt Jan Aertszoon vander Voort aan Godert Peterszoon van Houtvoort, 10 loop rogge erfpacht, naar voorwaarden van den schepenbrief van 3 December 1400 (nr. 170).
NB:
Origineel : Karters, nr. 133, op 8-22 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met den brief van 9 Dec. 1427.
Op rugzijde : J. Hoghe (XVe e.). — Jan Aerts... (XVIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest477 1475 april 4
Int jair ons Heren duysent vyerhondert viventseventich, vier daghe in Aprille.
Voor Huibrecht Peter Janniszoon van Ouera, en Jan Aertszoon, schepenen in Princenhage, heeft Peter Jan Willem Elensoenszoon verkocht aan Anthonis en Willem zonen van Roelof Schoendonck 2 1/2 Arnoldusgulden, naar inhoud van den schepenbrief van 6 Maart 1472 (nr. 468). [zie ook nr. 501]
NB:
Origineel: Karters, nr. 350, op 8-21 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook doorgestoken met den schepenbrief van 6 Maart 1472.
Op rugzijde : Ja. p, Goessen (XVe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 112 vso ; cart. C, fol. 49.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest473 1473 februari 23
Int jair ons Heren duysent vyerhondert drye ende tseventich, drye ende twintich daghe in Februario.
Voor de schepenen van Breda, Floris van Nyspen en Gerijt Cristus, verkoopt Lijsbet Wijtman Brantsdochter, met haar voogd Engbrecht Gieliszoon, bij consent van haar man Lambrecht Hammoer, aan Lysbet Jan Reynerszoondochter, vander Byestraten, weduwe van Willem Aart Willem Noydenssoenszoon, 51 schelling groote erfcijns, naar inhoud van de schepenbrief van 8 Mei 1430 (nr. 306).
NB:
Origineel : Karters, nr. 235, op 8-25 cM., met 2 zegels in groen was op dubbel strook, doorgestoken met de akte van 5 Mei 1430.
Op rugzijde : Lysbet van Reyns. Ja. per Goessen (XVe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 60 vso ; cart. C, fol. 21.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 5
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS