skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

 234 Zwart en Nationaal Front, 1934 - 1941 N.B. Stukken van 1896 - 1965
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording
Summary
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Annex 1: lijst van de besluiten van de leider van nationaal front
234 Zwart en Nationaal Front, 1934 - 1941 N.B. Stukken van 1896 - 1965
Inleiding
Bijlagen
Annex 1: lijst van de besluiten van de leider van nationaal front
Opmerking: Door of namens de Leider van Nationaal Front, werden, van alle belangrijke beslissingen, of van gewichtige gebeurtenissen die de partij of de kameraden betroffen, besluiten uitgevaardigd. Deze besluiten waren genummerd in een min of meer chronologische volgorde. In deze annex zijn deze besluiten op hun voornaamste inhoud uitgewerkt. De besluiten zijn alle in één inventarisnummer verenigd. Zie inventarisnummer 681. Uit inventarisnummer 1458 konden enkele besluiten herleid worden die in inventarisnummer 681 ontbraken. Niet alle besluiten zijn bewaard gebleven. Zo ontbreken de nummers 1-498, 675, 677, 681, 684, 685, 690-692, 695, 696, 723, 729, 747, 760, 768-777, 781-785, 809 en eventuele volgende besluiten. Overigens bestaat het gerechtvaardigde vermoeden, dat de eerste 400 besluiten betrekking hebben op Zwart Front. Het nummer van het besluit van de Leider van nationaal Front is vermeld achter de datum. Summier wordt er verwezen naar de inventarissen. Dit is niet te vaak gebeurd omdat anders de lijst onoverzichteliJk wordt. In de index op de persoons- en ptaatsnamen wordt zowel naar de inventaris als naar de annexen en bijlagen verwezen.
1. 6 oktober 1940 (499)
Ontbinding van het Grauwe Vendel. J.B. Zie inventarisnummers 910 en 1838-1843.
2. 3 oktober (500)
De afdeling Maastricht wordt gesplitst in twee nieuwe afdelingen:
a. Afdeling gemeente Maastricht;
b. Afdeling Maastricht Buiten-Gemeenten: omvattende de gemeenten Borgharen, Itteren, Geulle, Ulestraten, Bunde, Meerssen, Houthem, Schin op Geul , Valkenburg, Amby, Berg en Terblijt, Sibbe, Yzeren, Bemelen, Cadier en Keer, Heer, Margraten, Gronsveld, Banholt, St. Geerth, Mheer, Noorbeek, Rinckholt, Eysden en Mesch;
c. C. Ballings wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Maastricht;
d. J.W.A. Verhoeven wordt benoemd tot afdelingsleider van de afdeling Maastricht;
e. C. Ballings wordt benoemd tot afdelingsleider van de afd. Maastricht Buiten-Gemeenten;
f. G. Gerkens wordt benoemd tot afdelingsleider van Zaandam;
g. A. den Heijer wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Amersfoort;
h. F.M.P.C. de Boer wordt benoend tot afdelingsleider van Amersfoort;
i. Koning wordt benoernd tot afdelingsleider van Veendam;
j. M. Ruchtie en J.C. Wortman worden eervol ontheven van hun fincties van respectievelijk afdelingsleider en waarnemend afdelingsleider van Groningen;
k. dr J.G.A. Kattenbusch wordt benoemd tot afdelingsleider van Groningen;
l. G. Wijdenes wordt benoemd tot afdelingsleider van Sneek;
m. P.A.L. Zopfi wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Tilburg;
n. H.J. Wormgoor, afdelingsleider van Hilvarenbeek, wordt tevens benoemd tot afdelingsleider van Tilburg;
o. H.G.M. Veldkamp wordt belast met de dagelijkse vertegenwoordiging van de afdelingsleider van Tilburg
N.B. Zie inventarisnummers 693, 772, 782.
3. 3 oktober (501)
a. De functie van Gouwinspecteur van het Grauwe Vendel wordt opgeschort;
b. J. Scherpenhuizen wordt eervol ontheven van zijn functie van Gouwinspecteur van de Grauwe Vendels.
N.B. Zie inventarisnummers, 1838-1843, 910.
4. oktober (502)
a. L.J. Caminada wordt benoend tot afdelingsleider van Rotterdam;
b. De afdeling Rotterdam omvat ook de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Vlaardinger Ambacht, Schiebroek en Overschie.
N.B. Zie annex 1, nummer 286.
5. 11 oktober (503)
a. De hierna genoemde nieuwe afdelingen zijn afgesplitst van de afdeling 's-Hertogenbosch;
b. J. Vorstenbosch wordt afdelingsleider van Vlijmen met Haarsteeg en Nieuwkuijk;
e. J. Zijlmans wordt afdelingsleider van Schijndel met Sint-Michielsgestel, Heeswijk, Dinther, Veghel en Sint-Oedenrode;
d. W. Westrik wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Oisterwijk;
e. A.G.H. Dröge wordt benoend tot afdelingsleider van Oisterwijk.
6. Besluit 504 is vervallen.
7. 16 oktober (505)
a. J.D. de Josselin de Jong, Kapitein ter Zee b.d. en C.A.A.M. F.A. graaf von Oberndorff worden benoemd tot adjudanten van de Leider voor bijzondere diensten;
b. mr J.Th. Stakenburg wordt benoemd tot adjudant van de Leider voor dagelijkse diensten.
N.B. Zie inventarisnummers 836, 907.
8. 18 oktober (506)
a. de leden-journalisten van Nationaal Front worden tot een groep verenigd;
b. mr M. Volker te Amsterdam wordt benoemd tot Leider van deze groep.
N.B. Zie inventarisnummer 1245.
9. 30 oktober (507)
Ch. Russel, notaris te Eysden, wordt m.i.v. 1 november 1940 eervol ontheven van zijn functie van Gouwleider van Limburg.
N.B. Zie inventarisnummers 760, 826.
- Zie bijlage 3, nummer 1.
10. 22 oktober (508)
De kameraden die door de Leider zijn of worden benoemd tot leden van de Kabinetsraad van de Leider hebben de taak de Leider bij te staan door hun gevraagde of ongevraagde, schriftelijke of mondelinge voordrachten, op het gebied dat de Leider hun daarvoor bijzonder heeft aangewezen of zal aanwijzen.
11. 30 oktober (509)
drs E. van Wessem te Amsterdam wordt benoemd tot lid van het Kabinet van de Leider.
N.B. Zie inventarisnummer 778.
12. 30 oktober (510)
a. Een zelfstandige afdeling wordt gemaakt van Baarn met de gemeenten Baarn,Eemnes en Bunschoten;
b. W. van Ginkel wordt benoend tot afdelingsleider van Baarn.
13. 30 oktober (511)
a. G. Becker wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Utrecht;
b. mr J. Albarda wordt benoemd tot afdelingsleider van Utrecht;
c. Een zelfstandige afdeling wordt gemaakt van Zeist, met de gemeenten Zeist, Driebergen, Bunnik, Rijsenburg, Odijk en Maarn;
d. G. Becker wordt benoemd tot afdelingsleider van Zeist.
N.B. Zie inventarisnummers 687-688, 1247, 1278, 1462, 1553, 1639, 1756, 1877, 1985.
14. 30 oktober (512)
a. Simon A.A. Maas wordt eervol ontheven van zijn functie van Organisatieleider van Nationaal Front;
b. ing. J.M. van de Wetering wordt benoemd tot Organisatieleider van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 744, 780, 841, 1303.
15. november (513)
a. Ter koördinatie van de Beweging, de Kulturele Kamer en de SociaalEconomische Kamer wordt opgericht het Departement der Kamers van Nationaal Front;
b. Simon A.A. Maas wordt benoemd tot Leider van het Departement der Kamers van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 744, 841, 1219-1222.
16. 6 november (514)
a. mr J.H.P.V. Haitsma Mulier wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Amsterdam;
b. J. van Eyfden wordt benoemd tot afdelingsleider van Amsterdam;
c. mr J.H.P.V. Haitsma Mulier wordt benoemd tot plaatsvervangend Gouwleider van de Gouw Noord-Holland.
17. 6 november (515)
drs E. van Wessem wordt benoemd tot waarnemend secretaris van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 778.
18. 6 november (516)
mr dr P.G.H.M. Brom te Groningen wordt benoend tot lid van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
19. 21 november (517)
Simon A.A. Maas wordt ontheven van zijn functie van Leider van het Departement der Kamers van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 744, 841.
20. 21 november (518)
Simon A.A. Maas wordt geroyeerd als lid van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 744, 841.
- Zie annex 1, nummer 14.
21. 22 november (519)
a. Ingesteld wordt een Departement van Verbindingen van Nationaal Front;
d. Ch.A.A.M.F.A. graaf von Oberndorff wordt benoemd tot Leider van het Departement van Verbindingen.
N.B. Zie inventarisnummers 907, 1798-1810.
22. 22 november (520)
P.F. Scheeren te Nijmegen wordt benoend tot lid van de Sociaal Economische Kamer van Nationaal Front.
23. 22 november (521)
mr W.J.M. Huynen wordt benoend tot lid van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
24. 24 nov
ToL leden van dc Sociaal-Economischc Kamer van Nationaal Front worden benoemd de kameraden:
G.W.P. Stoutenbeek te Beverwijk, dr H.L.M. van Schaik te Wassenaar, H. van der Velde te Sommelsdijk.
25. 22 november (523)
Bij de afdeling Breda wordt gevoegd gemeente Dongen.
26. 22 november (524)
Bij de afdeling Oisterwijk wordt gevoegd de gemeente Moergestel.
27. 22 november (525)
Bij de afdeling Tilburg worden gevoegd de gemeenten Berkel-Enschot en Waalwijk.
28. 22 november (526)
A. Soetens wordt benoemd tot afdelingsleider van Nijmegen.
29. 22 november (927)
a. Opgericht wordt de afdeling Apeldoorn;
b. J. van Dongen jr wordt benoemd tot afdelingsleider van Apeldoorn.
30. 22 november (528)
a. Opgericht wordt de afdeling Bergen op Zoom;
b. M.J. Asselbergs wordt benoemd tot afdelingsleider van Bergen op Zoom.
N.B. Zie inventarisnummer 687.
31. 22 november (529)
a. Opgericht wordt de afdeling Borculo;
b. R.H. Nijhuis wordt benoemd tot afdelingsleider van Borculo.
32. 22 november (530)
a. Opgericht wordt de afdeling Culemborg;
b. J.H. Keizer wordt benoemd tot afdeLingsleider van Culemborg.
33. 22 november (531)
a. Opgericht wordt de afdeling Corinchem;
b. ir D.C.Th. Habraken wordt benoemd tot afdelingsleider van Gorinchem.
34. 22 november (532)
a. Opgericht wordt de afdeling Vught;
b. P.A. Brinkhoff wordt benoemd tot afdelingsleider van Vught.
35. 22 oktober (533)
a. Ingesteld wordt een Kulturele Kamer van Nationaal Front;
b. prof. dr A.A. van Schelven wordt benoemd tot lid en voorzitter van de Kulturele Kamer;
c. A.Th. Mertens te 's-Gravenhage wordt benoemd tot lid en secretaris van de Kulturele Kamer;
d. Tot leden van de Kulturele Kamer van Nationaal Front worden benoemd de kameraden: mr J. Albarda te Utrecht dr A.W. Ausems te Utrecht A.H. Boekraad te Eindhoven C.H. de Boer (Rusticus) te 's-Gravenhage ds Anton Brouver te Vledder dr Harmen Bruch te Leeuwarden Theo L. van der Bijl te Amsterdam mr dr J.C. Coebergh te Eindhoven dr H.L.F.J. Deelen te Amsterdam Chr. de Graaf te Amsterdam-Z. August Heyting te 's-Gravenhage dr J.A.B.M. de Jong te Tilburg dr J.G.A. Kattenbusch te Groningen Louis Knuvelder te Kaatsheuvel Albert Kuyle te Bilthoven mr dr E.H.Th. Kwast te 's-Gravenhage J.B. Lambert Simon te Utrecht Wouter Lutkie te Nuland W.A. Maas te Utrecht dr T.P. Martens te Vlijmen C. van Moorsel te Voorburg ir Edmond Nicolas te De Bilt Charles Nypels te Utrecht dr G.W.A. Panhuysen te Maastricht Ad. Sassen te Utrecht mr Harm Smedes te Scheveningen Louis Thijssen te Voorburg dr D.G. van der Vat te Leiden/Alkmaar Peter Verberne te Amersfoort mr Th. Volker te Amsterdam M. van Vollenhoven te Terneuzen dr G. Wijdeveld te Overveen.
N.B. Zie inventarisnummers 738, 739, 740, 748, 761, 763, 837, 866, 1237-1250.
36. 29 oktober (534)
a. Ingesteld wordt een Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front;
b. A.L.M. van der Lande te Geldrop wordt benoend tot lid en voorzitter van de Sociaal-Economische Kamer;
c. Tot leden van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front worden benoemd de kameraden: P.H. Boogaard te Utrecht H. le Clereq te Heerlen G.H.J. Gelsing te Nijmegen H.G.J. Geux te Tilburg mr J.H.P.V. Haitsma Mulier te Amsterdam dr B.J.C. te llennepe te Rotterdam dr ir P.H. Hermans te Ginneken C.J. Knotsenborg te Rotterdam J.B. Leeuwenberg te Breda ir W.C. Lingbeek te Geldermalsen drs H.L. de Lint te 's-Gravenhage dr J. Mullemeister te 's-Gravenhage ir R.K. van der Nahmer te Eindhoven mr J. Nolet te Amsterdam mr dr D.F. Pont te Hillegom dr ir F. Prakke te Eindhoven J.A.M. Romme te Amsterdam mr J.R. Schaapma te Eindhoven J.H.L.M. Willem Sassen te Breda A. Soetens te Nijmegen Th.J. Spoelder te Breda dr A. Treep te Eindhoven K.H. Tusenius te IJmuiden drs W.Th. Vogelaar te Eindhoven drs E. van Wessem te Amsterdam Joh. Wolbers te Naarden G.J. Zwertbroek te Voorburg J.A. Zijlmans te Schijndel.
N.B. Zie inventarisnummers 755, 762, 778, 781, 834, 852, 868, 879, 923, 1257-1266.
37. 5 december (535)
a. Ingesteld wordt een Politieke Kamer van Nationaal Front;
b. J.A.A. Doek wordt benoemd tot lid en secretaris van de Politieke Kamer;
c. Tot leden van de Politieke Kamer van Nationaal Front worden benoemd de kameraden: G. Becker te Zeist W.F. Bisschoff van Heemskersk te 's-Gravenhage mr dr F.A. Bijvoet te Haarlem M.A. Cageling te 's-Gravenhage mr dr J.C. Coebergh te Eindhoven mr drs A.J. van Dal te 's-Gravenhage J.P.H. Dhont te Schiebroek ds J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard te Beetsterzwaag mr H.F. Donders te Leiden mr P.J.A. Geradts te Roermond drs W. Haighton te Wassenaar dr J.B. van Heutz jr te 's-Gravenhage J. Hogewind te Amersfoort J~. Jumelet te Egmond aan Zee C.C. Kupfer te Aerdenhout drs Ch. Kies te 's-Gravenhage W.A. Maas te Utrecht H. graaf Wolff Metternich te Swalmen mr E.H.A. Meijer te Borgharen C.A.A.F.M.A. graaf van Oberndorff te Wassenaar mr L. Peeters te Lindhoven Johan Perey te 's-Gravenhage mr dr D.F. Pont te Hillegom G. Quispel te Wassenaar jhr mr dr R. van Reigersberg Versluys te 's-Gravenhage dr H.L.M. van Schaik te Wassenaar K.H. Tusenius te IJmuiden mr II.W.B. Thien te Amsterdam mr Th. Volker te Amsterdam;
d. mr E.M.J. Schoenmaeckers te 's-Gravenhage wordt benoend tot adjinct-secretaris van de Politieke Kamer van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 731, 733, 737, 747, 755, 874, 903, 906, 907, 1236, 1499.
38. 21 november (536)
M.A. Cageling wordt benoemd tot hoofdredacteur van het Nederlandsch Dagblad van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 1635.
39. 20 december (537)
a. De leden-landbouwers van Nationaal Front worden tot een groep verenigd;
b. De Leider van deze groep zal worden aangewezen;
c. Met de organisatie van deze groep is belast dr B.J.C. te Hennepe te Rotterdam.
N.B. Zie inventarisnummers 834, 868, 1857.
- Zie annex 1, nummer 148.
40. 3 december (538)
a. Kruisland wordt gevoegd bij de afdeling Roosendaal;
b. Landsmeer wordt gevoegd bij de afdeling Amsterdam;
c. Wormer en Wormerveer worden gevoegd bij de afdeling Zaandam;
d. Warmond wordt gevoegd bij de afdeling Leiden.
41. 3 december (538)
a. Opgericht wordt de afdeling Gennep;
b. R. Smeets wordt benoend tot afdelingsleider van Gennep.
42. 2 december (540)
a. J. Pieck wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Eindhoven;
b. mr C.W. Heufke wordt benoemd tot afdelingsleider van Eindhoven;
c. J. Pieck wordt ter assistentie toegevoegd aan de Gouwleider van Noord-Brabant.
N.B. Zie inventarisnummers 848, 1867-1841.
43. 3 december (541)
a. Opgericht wordt de afdeling Groesbeek;
b. G. Meurs wordt benoemd tot afdelingsleider van Groesbeek.
44. 9 december (542)
W. Groenevelt te Schiedam wordt benoemd tot lid van de Sociaal Economische Kamer van Nationaal Front.
45. 5 december (543)
a. M.J. Verhoeven wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Maastricht;
b. C. Ballings wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Maastricht Buiten-Gemeenten;
c. mr E.H.A. Meijer wordt benoemd tot afdelingsleider van Maastricht en van Maastricht Buiten-Gemeenten.
N.B. Zie inventarisnummers 747, 772, 1499.
46. 5 december (544)
a. Opgericht wordt de afdeling Voorburg;
b. F.H.W. Rooijackers wordt benoend tot afdelingsleider van Voorburg.
47. 9 deeember (545)
a. Opgericht wordt de afdeling Elst;
b. P.H.J. Kuypers wordt benoemd tot afdelingsleider van Elst.
48. 9 december (546)
a. Opgericht wordt de afdeling Bemmel;
b. J.F. Hulsman wordt benoemd tot afdelingsleider van Bemmel.
49. 11 december (547)
a. Opgericht wordt de afdeling Schiedam;
b. J.A. Koopman wordt benoemd tot afdelingsleider van Schiedam.
50. 11 december (548)
a. Leden van Nationaal Front, wier taak bestaat uit de behartiging
van de volksgezondheid worden in één groep verenigd;
b. dr F.P. Martens, arts te Vlijmen, wordt belast met de organi satie van deze groep.
N.B. Zie inventarisnummers 1412, 1853-1856.
51. 12 december (549)
Ad. Sassen te Utrecht wordt benoemd tot lid van de hoofdredactie van het Nederlandsch Dagblad van Nationaal Front, met als hoofdtaak kulturele aangelegenheden.
N.B. Zie inventarisnummer 761.
52. 12 december (550)
a. A. Soetens wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelings leider van Nijmegen;
b. A.N. Hanegraaf te Ubbergen wordt benoemd tot afdelingsleider van Nijmegen;
c. A. Soetens wordt toegevoegd aan de afdelingsleider van Nijme gen voor sociale aangelegenheden.
N.B. Zie inventarisnummer 694.
53. 12 december (551)
J. Jumelet te Egmond aan Zee wordt benoemd tot lid van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 906.
54. 12 december (552)
F.H.W. Rooijackers te Voorburg wordt benoemd tot lid van de Politieke Kamer van Nationaal Front.
55. 23 januari 1941 (553)
a. Opgericht wordt de afdeling Deventer;
b. A.Th.M. Verkuyl te Schalkhaar wordt benoemd tot afdelingsleider van Deventer.
56. 12 december 1940 (554)
D. de Josselin de Jong te 's-Gravenhage wordt ontheven van zijn functie van adjudant voor buitengewone diensten van de Leider.
N.B. Zie inventarisnummer 836.
57. 12 december 1940 (555)
M. Regoor te Amsterdam wordt geroyeerd als lid van Nationaal Front.
58. 13 december (556)
J. van der Mey te Heerlen wordt geroyeerd als lid van Nationaal Front.
59. 13 december (557)
a. Ingesteld wordt een Departement van Geldelijk Beheer van Nationaal Front;
b. drs Willem H. Haighton wordt benoend tot Leider van het Departement van Geldelijk Beheer van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 694, 730, 840, 867, 1737-1797.
60. 20 december (558)
mr dr E.H.Th.Kwast wordt benoend tot plaatsvervangend voorzitter van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 740.
61. 14 december (559)
a. De Leden van Nationaal Front, die werkzaam zijn bij het Lager Onderwijs worden in één groep verenigd;
b. dr H.L.F.J. Deelen wordt benoend tot Leider van deze Vakgroep;
c. Ingesteld wordt een Raad van Advies voor de Vakgroep Lager Onderwijs;
d. Tot leden van deze Raad worden benoemd de kameraden; J. Jumelet te Egnond aan Zee, Louis Knuvelder te Kaatsheuvel, Jac. Westerweel te 's-Gravenhage.
N.B. Zie inventarisnummers 738, 866, 906, 1849-1852.
62. 18 december (560)
De kameraden M.A. Cageling. Johan Perey en dr J. Mullemeister worden benoend tot leden van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
63. 28 december (561)
a. S.H. Matla wordt ontheven van zi.jn funktie van Chef van het Hoofdkwartier en benoemd tot Chef van het Bureau Dokumentatie en Bibliotheek;
b. W. Muusse, Hoofd van de Afdeling Algemene Zaken en Arbeidszakezn, wordt tevens benoemd tot Hoofd van de Afdeling Hoofdkwartier;
c. mej. N. Teppema wordt benoemd tot Hoofd van de Schrijfkamer;
d. mej. C. Burgerman wordt bevorderd tot Chef-typiste;
e. H van Luin wordt bevorderd tot assistent van het Hoofd van de Afdeling Hoofdkwartier;
f. B. Drost wordt bevorderd tot 1e assistent bij de Uitgeverij 'De Veste';
g. C. van Ebbenhorst Tengbergen wordt bevorderd tot assistent van de redactie van het weekblad 'De Weg' van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 855.
64. 28 december (562)
a. De Departementen van Organisatie en Propaganda worden samengevoegd tot één departement, namelijk het Departement van Organisatie en Propaganda;
b. Het Departement der Kamers wordt opgeheven. De werkzaanheden hiervan worden ondergebracht bij het Departementvan Organisatie en Propaganda;
c. De Afdelingen Hoofdkwartier, Algemene Zaken en Arbeidszaken worden ondergebracht bij het Departement van Organisatie en Propaganda;
d. Tot Leider van het Departement Organisatie en Propaganda wordt benoemd ing.J.M. van de Wetering, onder de titel Chef van den Staf.
N.B. Zie inventarisnummers 684, 780, 1303, 1268-1278.
65. 28 december (563)
a. Taakomschrijving van de departementen, afdelingen en bureaus;
b. Overzicht van de samenstelling van de personeelsbezetting en van de taak van het Departement van Organisatie en Propaganda;
c. Samenste]ling van de Afdeling Hoofdkwartier;
d. Samenstelling van de Afdeling Propaganda;
e. Opsomming van de verkorte orde-voorschriften;
f. Lijst van titelaanduidingen met afkortingen.
N.B. Zie inventarisnummers 682, 1420-1436.
66. 20 december (564)
a. H. Slot wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Boxtel;
b. W.V. van den Heuvel wordt benoemd tot afdelingsleider van Boxtel.
67. 28 december (565)
a. Opgericht wordt de afdeling Beek (L);
b. E.J.H. Hoppers wordt benoemd tot afdelingsleider van Beek (L).
68. 20 december (566)
N. os te Schiedam wordt geroyeerd als lid van Nationaal Front.
69. 21 december (567)
a. Opgericht wordt de afdeling Geleen;
b. M.W.H. Sweelssen wordt benoemd tot afdelingsleider van Geleen.
70. 21 deeember (586)
a. J.J. Jansen wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Brunssum;
b. P. Meulenberg te Rumpen wordt benoend tot afdelingsleider van Brunssum.
71. 23 december (569)
a. Ingesteld wordt een Publiciteitsraad van Nationaal Front;
b. mr T. Volker wordt benoemd tot Leider van deze Raad;
c. dr J.B. van Heutz jr te 's-Gravenhage wordt benoemd tot plaats vervangend Leider van deze Raad;
d. Tot leden van de Publiciteitsraad van Nationaal Front worden be noemd de kameraden:
M.A. Cageling te 's-Gravenhage, drs W. Haighton te Wassenaar, W.A. Maas te Utrecht, Johan Perey te 's-Gravenhage, drs E. van Wessem te 's-Gravenhage, G.J. Zwertbroek te Voorburg;
e. Een en ander opgemaakt in afwijking van Besluit 563.
N.B. Zie inventarisnummers 694, 731, 778, 844, 846, 874, 1540-1551.
72. 23 december (570)
Tot leden van de Sociaal-Economische Kamer worden benoemd de kamera den mr H.E.A.W. Frijling te 's-Gravenhage en S. Riedstra te 's-Gravenhage.
N.B. Zie inventarisnummers 879, 942.
73. 30 december (571)
W.A. Maas te Utrecht wordt eervol ontslagen uit zijn functie van lid van de Kulturele Kamer en benoend tot lid van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
74. 30 december (572)
a. C. Claessens wordt ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Venlo;
b. A.P.J. Berger wordt benoemd tot afdelingsleider van Venlo.
N.B. Zie inventarisnummer 689.
75. 31 december (573)
mr Fr.L.M. Dony te 's-Gravenhage wordt benoemd tot lid van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
76. 6 januari 1941 (574)
a. J. van Dongen jr wordt eervol ontslagen van zijn functie van afdelingsleider van Apeldoorn;
b. A. Stratingh wordt benoemd tot afdelingsleider van Apeldoorn.
77. 6 januari 1941 (575)
a. Generaal Chr. Kiès wordt ontheven van zijn lidmaatschap van de Politieke Kamer van Nationaal Front;
b. Besluit 520 komt te vervallen;
c. K.W. Soest wordt eervol ontheven van zijn functie van lid van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 737. Zie Annex 1, nummer 22.
78. P.F.A. Hoefsloot te Arnhem wordt geroyeerd als lid van Nationaal Front wegens het in bezit hebben van vuurwapens.
79. 8 j anuari (577)
a. Opgericht wordt de afdeling Langendijk (NH) die zal omvatten de gemeenten Langendijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel. Voorlopig worden hier ook aan toegevoegd de plaatsen Heerhugowaard, Warmenhuizen, Dirkshorn, Oude Niedorp en Nieuwe Niedorp;
b. H. Wilmink wordt benoemd tot afdelingsleider van Langendijk.
N.B. Zie inventarisnummer 942.
80. 9 januari (578)
a. Opgericht wordt de afdeling Berlicum;
b. H. Godschalx wordt benoemd tot afdelingsleider van Berlicum.
N.B. Zie inventarisnummer 693.
81. 9 januari (579)
a. Opgericht wordt de afdeling Nuth (L);
b. J. Theunissen wordt benoemd tot afdelingsleider van Nuth.
82. 9 januari (580)
a. Opgericht wordt de afdeling Almelo;
b. A. Janssen wordt benoemd tot afdelingsleider van Almelo.
83. 9 januari (581)
a. H.J. Wormgoor wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Tilburg;
b. ES.G.M. Veldkamp wordt benoemd tot afdelingsleider van Tilburg.
84. 9 januari (582)
ES. Beckers Königs wordt ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Sittard.
N.B. Zie inventarisnummer 959.
85. 9 januari (583)
a. mr J.A.B. Sanders wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Beverwijk;
b. H.J. de Groot wordt benoemd tot afdelingsleider van Beverwijk.
N.B. Zie inventarisnummer 85.
86. 18 januari (584)
P. Geradts te Heerlen wordt geroyeerd als lid wegens handelingen in strijd met de doelstellingen van Nationaal Front.
87. 14 januari (585) dr J.A.M.B. de Jong wordt ontheven van het lidmaatschap van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
88. 14 januari (586)
A.J. Kropholler te Wassenaar wordt benoemd tot lid van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
89 . 18 januari (587)
M. van Vollenhoven te Terneuzen wordt benoemd tot lid van de Sociaal-Economische Kamer onder gelijktijdig eervol ontslag als lid van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
90. 18 januari (588)
dr H.L.M. van Schaik wordt benoemd tot Gouwleider van de Gouw Zuid-Holland.
91. 18 januari (589)
A. Kuitenbrouwer (Albert Kuyle) wordt benoemd tot Hoofd van de Afdeling 'Stijl-Beweging'.
N.B. Zie inventarisnummers 739, 1238, 1252.
92. 18 januari (590)
E.D. van Lennep sr wordt benoemd tot hoofdadministrateur van het Departement van Geldelijk Beheer van Nationaal Front.
93. 18 januari (591)
H.J. van Hees te Zandvoort wordt geroyeerd als lid wegens handelingen in strijd met de doelstellingen van Nationaal Front.
N.B. Zie Annex 1, nummer 277.
94. 18 januari (592)
a. J. Jumelet te Egnond aan Zee wordt ontheven van het lidmaatschap van de Politieke Kamer van Nationaal Front.
b. Besluit 551 wordt ingetrokken.
N.B. Zie Annex 1, nummer 53. Zie inventarisnummer 906.
95. 20 januari (593)
a. Ingesteld wordt een Raad van Recht en Orde;
b. mr H.W.B. Thien te Amsterdam wordt benoemd tot Leider van deze Raad;
c. mr J.Th. Stakenburg te Amsterdam wordt benoend tot secretaris van deze Raad;
d. Tot leden van de Raad van Recht en Orde van Nationaal Front worden benoemd de kameraden: mr J. Albarda te Utrecht, W.F.K. Bisschoff van Heemskerek te 's-Gravenhage, mr Paul Geradts te Roermond, dr J.B. van Heutz jr te 's-Gravenhage, J. Hogewind te Amersfoort, dr J.G.A. Kattenbusch te Groningen, mr dr E.H.Th. Kwast te 's-Gravenhage.
N.B. Zie inventarisnummers 687, 733, 740, 1247, 1267, 1278, 1462, 1553, 1639, 1756, 1878, 1985.
96. 18 januari (594)
a. De afdeling Amsterdam wordt gesplitst in vier afdelingen;
b. mr H.W.B. Thien wordt benoemd tot afdelingsleider van AmsterdamZuid;
c. A. Koomen jr wordt benoemd tot afdelingsleider van AmsterdamWest;
d. R.E.N. Boffin wordt benoemd tot afdelingsleider van AmsterdamOost;
e. E.J. Rondema wordt benoemd tot afdelingsleider van AmsterdamCentrum;
f. C.J.M. van Eysden jr wordt benoend tot Chef van het Stadskwartier van Amsterdam.
N.B. Zie inventarisnummer 688.
97. 23 januari (595)
M.A. van der Hurk te Breda wordt geroyeerd als lid van Nationaal Front.
98. 23 januari (596)
J.W. Roeters te Voorburg wordt geroyeerd als lid wegens zijn handelingen en strijd met de doelstellingen van Nationaal Front.
99. 28 januari (597)
a. Opgericht wordt de afdeling Heer (L);
b. A.A. Geelen wordt benoemd tot afdelingsleider van Heer.
100. 27 januari (598)
Ter behartiging van de geestelijke belangen van de leden van de Jeugdorganisatie van Nationaal Front worden aangewezen Wouter Lutkie,priester te Nuland, en ds Anton M. Brouwer, predikant te Vledder.
N.B. Zie inventarisnummer 713, 1824-1837.
101. 31 januari (599)
prof. dr K.E. Heynderickx te 's-Gravenhage wordt benoemd tot lid van de Politieke Kamer van Nationaal Front.
102. 28 januari (600)
a. Opgericht wordt de afdeling Susteren;
b. J.A. Jansen wordt benoemd tot afdelingsleider van Susteren.
103. 3 februari (601)
a. De bestaande afdeling 's-Gravenhage wordt opgeheven;
b. F.K. Grotjohann wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van 's-Gravenhage;
c. H.J. Rattink wordt benoemd tot afdelingsleider van 's-Gravenhage-Noord;
d. G.A. Larsen van Neerland wordt benoemd tot afdelingsleider van 's-Gravenhage-Oost;
e. J.L. de Zeeuw wordt benoemd tot afdelingsleider van 's-Gravenhage-Zuid;
f. Th.G. Smissaert wordt benoemd tot afdelingsleider van 's-Gravenhage-Centrum,
g. E. van Lennep wordt benoemd tot afdelingsleider van 's-Gravenhage-West;
h. C.J. van Alkemade wordt benoemd tot afdelingsleider van Rijswijk;
i. A.J.D. van Nooy wordt benoend tot afdelingsleider van het Westland, omvattende Wateringen, Loosduinen en Monster.
N.B. Zie inventarisnummers 693, 726, 742, 829, 849, 1278, 1304, 1756.
104. 31 januari (602)
a. J.J. Offermans wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Heerlen;
b. J.L. Greyn wordt benoemd tot afdelingsleider van Heerlen.
105. 3 februari (603)
a. J.H. Keizer wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Culemborg;
b. H. van Luin wordt benoemd tot afdelingsleider van Culemborg.
106 . 31 januari (604)
a. Opgericht wordt de afdeling Oss, omvattende de gemeenten Oss, Geffen, Heesch, Lith,Lithoyen,Berghem, Herpen en Ravenstein;
b. A.W.M. Beunis wordt benoemd tot afdelingsleider van Oss.
N.B. Zie inventarisnummer 688.
107. 5 februari (605)
a. Opgericht wordt de afdeling Uden, onvattende de gemeenten Uden, Nistelrode, Volkel, Zeeland en Mill;
b. Ricus Wennekes wordt benoend tot afdelingsleider van Uden.
N.B. Zie inventarisnummers 876, 901.
108. 5 februari (606)
B. Bertels te 's-Gravenhage wordt geroyeerd als lid van Nationaal Front.
109. 5 februari (607)
De kameraden H. Verspuy te Dordrecht en H.J.C.H. van den Berg te Nijmegen worden benoemd tot leden van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
110. 5 februari (608)
a. dr T.P. Martens te Vlijmen, wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van 's-Hertogenbosch;
b. H.W. Valk wordt benoemd tot afdelingsleider van 's-Hertogenbosch.
111. 5 februari (609)
dr A. Treep te Eindhoven wordt ontheven van zijn lidmaatschap van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
112. 5 februari (610)
a. Opgericht wordt de afdeling Wassenaar, omvattende de gemeenten Wassenaar en Voorschoten;
b. J.D. Aris wordt benoemd tot afdelingsleider van Wassenaar.
113. 21 februari (611)
a. Ch.A.A.M.F.A. graaf von Oberndorff wordt ontheven van zijn functies van Leider van het Departement van Verbindingen, van Buitengewoon adjudant van de Leider, van zijn lidmaatschap van de Politieke Raad van Nationaal Front;
b. Het dienovereenkomstige in de besluiten 505 en 519 komt te vervallen.
N.B. Zie inventarisnummer 907. Zie Annex 1, nummers 7 en 21.
114. 11 februari (612)
mr P.P.J.tI. Geradts wordt benoemd tot Gouwleider van de Gouw Limburg.
N.B. Zie inventarisnummer 693.
115. 12 februari (613)
a. Opgericht wordt de afdeling Venray;
b. drs S.P. Groen wordt benoend tot afdelingsleider van Venray.
116. 13 februari (614)
a. Opgericht wordt de afdeling Maasniel;
b. H. Lommen wordt benoemd tot afdelingsleider van Maasniel.
117. 13 februari (615)
a. Opgericht wordt de afdeling Kerkrade;
b. H. Housen wordt benoend tot afdelingsleider van Kerkrade.
118. 13 februari (616)
a. F.H.W. Rooijakkers wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Voorburg;
b. H. Schouten wordt benoemd tot afdelingsleider van Voorburg.
119. Besluit 617 is vervallen.
120. 13 februari (618)
a. Opgericht wordt de afdeling Ulft;
b. H. Pikkemaat wordt benoemd tot afdelingsleider van Ulft.
121. 21 februari (6l9)
a. fiet royement van N. Bos te Schiedam wordt herroepen;
b. Besluit 566 komt te vervallen.
N.B. Zie Annex 1, nummer 68.
122. 21 februari (620)
Th.A. Lamers te Mook wordt benoemd tot afdelingsleider van Cuyk.
N.B. Zie inventarisnummer 714.
123. 21 februari (621)
W.F.K. Bisschoff van Heemskerck te 's-Gravenhage wordt ontheven van zijn functies van lid van de Politieke Raad en lid van de Raad van Recht en Orde.
124. 21 februari (622)
a. G. van Rees wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van IJmuiden;
b. W.B.A. Kortekaas te Santpoort wordt benoemd tot afdelingsleider van IJmuiden.
125. 1 maart (623)
a. drs W.H. Haighton wordt eervol ontheven van zijn functie van Leider van het Departement van Geldelijk Beheer;
b. E.C.C. van Lennep wordt benoemd tot Leider van dit Departement.
N.B. Zie inventarisnummers 694, 730, 743, 840, 867.
126. 29 maart (624)
J.L. Greyn wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Heerlen.
127. 3 maart (625)
a. Opgericht wordt het Nationaal Studenten Front;
b. ir Edmond Nicolas te De Bilt wordt benoemd tot Leider van het Nationaal Studenten Front.
N.B. Zie inventarisnummers 748, 1844-1848.
128. 4 maart (626)
a. J.L. de Zeeuw wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van 's-Gravenhage-Zuid;
b. L. Spiegelberg wordt benoemd tot afdelingsleider van 's-Gravenhage-Zuid.
129. 6 maart (607)
Bi; de afdeling Gorinchem worden gevoegd de gemeenten Schelluinen, De Werken, Sleeuwijk en Woudrichem.
130. 10 maart (628)
a. A. Hobbelen wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Roermond;
b. A.H. Smulders wordt benoemd tot afdelingsleider van Roermond.
N.B. Zie inventarisnummer 732.
131. 17 maart (629)
a. mr J.Th. Stakenburg wordt eervol ontheven van zijn functie van secretaris van de Raad van Recht en Orde;
b. mr E.M.J. Schoenmaeckers wordt benoemd tot secretaris van de Raad van Recht en Orde.
N.B. Zie inventarisnummer 1267.
132. 17 maart (630)
H. Lommen wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Maasniel.
133. 17 maart (631)
a. A.P.J. Berger te Venlo wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Venlo;
b. A. Winters wordt benoemd tot waarnemend afdelingsleider van Venlo.
134. Besluit 632 is vervallen.
135. 22 maart (633)
a. G. Meurs te Groesbeek wordt ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Nijmegen;
b. H.J.M. Werner wordt benoemd tot afdelingsleider van Nijmegen.
136. 22 maart (634)
a. M.J. Elich te Haarlem wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Haarlem;
b. J.H. Wigersma wordt benoemd tot afdelingsleider van Haarlem.
N.B. Zie inventarisnummer 691.
137. 24 maart (635)
a. Opgericht wordt de afdeling Weert;
b. Johan H. Lamberigts wordt benoemd tot afdelingsleider van Weert.
138. 29 maart (636)
mr L. Peeters te Eindhoven wordt ontheven van zijn functie van lid van de Politieke Raad van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 751, 828, 846, 999, 1645.
139. 29 maart (637)
a. D.J. Andree wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Ede.
b. P. Roorda van Eysinga wordt benoend tot afdelingsleider van Ede.
N.B. Zie inventarisnummers 1267, 1278, 1483.
140. 29 maart (638)
ITh.J.J.A. Spoelder te Breda wordt eervol ontheven van zijn functies van lid van de Sociaal-Economische Kamer en van voorzitter en lid van de sektie Middenstand.
141. 8 januari (639)
jhr mr dr Fr. van Reigersberg Versluys te 's-Gravenhage wordt ontheven van zijn lidmaatschap van de Politieke Raad van Nationaal Front wegens zijn voortdurende ontstentenis.
142. 31 maart (640)
Ad. Sassen te 's-Gravenhage wordt benoemd tot lid van de Publiciteitsraad.
N.B. Zie inventarisnummer 761.
143. 8 april (641)
mr J.R. Schaefsma te Eindhoven wordt ontheven van zijn lidmaatschap van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
144. 28 juni (649)
a. P.A. Brinkhoff wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Vught;
b. G.H. Slot wordt benoemd tot afdelingsleider van Vught.
145. 17 april (643)
a. Ingesteld wordt het Nationaal Vrouwenfront,
b. mw T. Bruynzeel-Verkade wordt benoemd tot leidster van het Nationaal Vrouwenfront.
N.B. Zie inventarisnummers 1411, 1858-1863.
146 . 17 april (644)
a. A. Stratingh wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Apeldoorn;
b. H.A.J. Tempelman wordt benoemd tot afdelingsleider van Apeldoorn.
147. 17 april (645)
prof. dr A.A. van Schelven wordt wegens bijzondere omstandigheden op de meest eervolle wijze ontheven van de functie van president van de Kulturele Kamer van het Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 763, 837.
148. 17 april (646)
a. Als vervolg en in plaats van het vermelde in besluit nummer 537 wordt opgericht de Vakgroep Landbouw en Veeteelt;
b. J.R. Haan te Oostwolde wordt benoemd tot Leider van deze Vakgroep.
N.B. Zie inventarisnummer 1857.
- Zie Annex 1, nummer 39.
149. 17 april (647)
dr D.G. van der Vat wordt ontheven van zijn lidmaatschap van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
150. 17 april (648)
J.R. Haan te Oostwolde wordt benoemd tot lid van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
151. 19 april (649)
H. Koning te Veendam wordt ontheven van zijn functie van afdelingsleider wegens het uittreden als lid van Nationaal Front.
152. 19 april (650)
a. J. Groenendijk wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Goeree-Overflakkee;
b. H. van der Velde te Sommelsdijk wordt benoend tot afdelingsleider van Goeree-Overflakkee.
153. 19 april (651)
a. Opgericht wordt de Gouw Friesland.
b. H. Abma wordt benoend tot Gouwleider van de Gouw Friesland.
N.B. Zie inventarisnummers 687, 1278, 1462, 1553, 1568, 1756, 1896.
154. 19 april (652)
P.J. Kochen te Treebeek is geroyeerd als lid vanwege handelingen in strijd met de eer en bepalingen van Nationaal Front.
155. Besluit 653 is vervallen.
156. 24 juni (654)
a. Het dragen van het insigne is verplicht gesteld voor alle leden, behalve daar waar wettelijke bepalingen zulks verbieden;
b. Ontheffing van het dragen van het insigne kan alleen verleend worden door de betrokken afdelingsleiders, gouwleiders en departementsleiders;
c. Bij het in gebreke blijven wordt het lid door de afdelingsleider, gouwleider of departementsleiderdisciplinair gestraft.
157. 22 april (655)
G.J. Zwertbroek wordt ontheven van zijn functie van direkteur van de uitgeverij 'De Veste' van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 844, 846, 1707-1710.
158. 22 april (656)
G.J. Zwertbroek te Voorburg wordt geroyeerd als lid van Nationaal Front wegens ontrouw aan de beweging.
N.B. Zie inventarisnummers 844, 846.
159. 22 april (657)
a. Opgericht wordt de afdeling Zwolle;
b. S.H. Schrijner wordt benoemd tot afdelingsleider van Zwolle.
160. 22 april (658)
C.J. Knotsenburg te Rotterdam wordt geroyeerd als lid van Nationaal Front naar aanleiding van zijn 'wederrechtelijk optreden'.
N.B. Zie inventarisnummers 852, 879.
161. 23 april (659)
dr J.B. van Heutz te 's-Gravenhage en G.J. Zwertbroek te Voorburg worden ontheven van hun lidmaatschap van de Publiciteitsraad van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 731, 844, 845, 846, 874.
162. 23 april (660)
C.J. van Knotsenburg te Rotterdam en C.J. Zwertbroek te Voorburg worden ontheven van hun lidmaatschap van de Sociaal-Economische Kamer van Iiationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 844, 845, 846, 852, 879.
163. 23 april (661)
dr J.B. van Heutz te 's-Gravenhage wordt ontheven van zijn lidmaatschap van de Politieke Raad en van zijn lidmaatschap van de Raad van Recht en Orde van Nationaal Front.
N.B. Zie inv. nes 731, 846, 874.
164. 3 april (662)
dr G. Wijdeveld te Overveen wordt ontheven van zijn lidmaatschap van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
165. 25 april (663)
a. Opgericht wordt de afdeling Boxmeer;
b. T. Groenevelt wordt benoemd tot afdelingsleider van Boxmeer.
N.B. Zie inventarisnummer 693.
166. 25 april (664)
F. Vos te 't Waar wordt benoemd tot lid van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
167. 30 april (665)
dr mr E.Th. Kwast te 's-Gravenhage wordt benoemd tot president van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 740.
168. 30 april (666)
dr Th.A.A. Copray te Tilburg wordt benoemd tot lid van de Politieke Raad van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 689.
169. 2 mei (667)
a. Opgericht wordt de afdeling Leeuwarden;
b. dr H. Bruch wordt benoemd tot afdelingsleider van Leeuwarden.
N.B. Zie inventarisnummer 688.
170. 2 mei (688)
a. Opgericht wordt de Gouw Groningen;
b. F. Vos te 't Waar wordt benoemd tot Gouwleider van de Gouw Groningen.
171. 2 mei (669)
a. Opgericht wordt de afdeling Huissen;
b. L. Frequin te Arnhem wordt benoemd tot afdelingsleider van Huissen.
N.B. Zie inventarisnummer 692.
172. Besluit nummer 670 is vervallen.
173. 3 mei (671)
a. A.H. Smulders wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Roermond;
b. De Gouwleider van Limburg wordt belast met de functie van waarnemend afdelingsleider van Roermond.
174. 3 mei (672)
mr dr J.C. Coebergh te Eindhoven wordt benoend tot Gouwleider van de Gouw Noord-Brabant.
N.B. Zie inventarisnummers 689, 715, 1867-1871.
175. 9 mei (673)
W. Muusse te 's-Gravenhage wordt eervol ontheven van zijn functie.
N.B. Zie inventarisnummer 855.
176. 9 mei (674)
G. Wijdenes te Sneek wordt benoend tot Propagandaleider van het Noorderkwartier.
N.B. Zie inventarisnummer 782.
177. 9 mei (676)
a. Opgericht wordt de afdeling 'De Gouwe' onvattende de gemeenten Gouda, Alphen aan den Rijn, Boskoop en Waddinxveen;
b. Joh. van de Wees wordt benoemd tot afdelingsleider van De Gouwe.
178. 14 mei (679)
a. A.M. Hanegraaf wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Nijmegen;
b. J.M. Ballangeé wordt benoend tot afdelingsleider van Nijmegen.
N.B. Zie inventarisnummer 688.
179. 19 mei (680)
F. Schlatmann te Beverwijk wordt benoemd tot lid van de Sociaal Economische Kamer van Nationaal Front.
180. 24 mei (682)
a. E. Liket wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Hilversum;
b. Jac. J. Peet wordt benoend tot afdelingsleider van Hilversum.
181. 19 juni (683)
J.A. Koopman te Schiedam wordt ontheven van zijn functie van afdelingsleider.
182. 29 mei (686)
a. R.E.N. Boffin wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Amsterdam-Oost;
b. M.H.J.E. Brautigam wordt benoemd tot afdelingsleider van Amsterdam-Oost.
183. 29 mei (687)
a. mr H.W.B. Thien wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Amsterdam-Zuid;
b. I. Kempe wordt benoemd tot afdelingsleider van Amsterdam-Zuid.
184. 29 mei (688)
a. Opgericht wordt de afdeling Zevenaar, omvattende de plaatsen Zevenaar, Oud-Zevenaar, Groessen, Westervoort en Duiven;
b. ing G.H.Th. Bus wordt benoemd tot afdelingsleider van Zevenaar.
N.B. Zie inventarisnummer 688.
185. 29 mei (689)
a. Opgericht wordt de afdeling Oisterwijk van het Nationaal Vrouwenfront;
b. mevr. C. van den Boogaard-van Pelt wordt benoemd tot afdelingsleidster.
186. vóór 6 juni
mevr. P.E.C. Veldkamp-de Grood te Tilburg wordt benoemd tot Gouwleidster van het Nationaal Vrouwenfront in de Gouw Noord-Brabant.
187. vóór 6 j uni
W.iI.M. van den Hout te 's-Gravenhage wordt benoemd tot lid van de Publiciteitsraad.
188. 9 juni (693)
a. G. Wijdenes wordt in verband met zijn benoeming tot propagandaleider van het Noorderkwartier eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Sneek;
b. P. Kingsma wordt benoemd tot afdelingsleider van Sneek.
N.B. Zie inventarisnummer 782.
189. 4 juni (694)
a. H.G.M. Veldkamp te Tilburg wordt benoemd tot Gouworganisator;
b. R. Wennekes te Oisterwijk wordt benoemd tot Gouwpropagandist;
c. Z.J. van den Berk te Eindhoven wordt benoemd tot assistent gouwpropagandist;
d. A.C.A. Meerhoffte Eindhoven wordt benoemd tot Gouwadministrateur;
e. drs W.Th. Vogelaar te Eindhoven wordt benoemd tot Gouwpenningmeester;
f. dr Th.A.A. Copray te Tilburg wordt benoemd tot Gouwvormingsleider;
g. dr H. Weyntjes te Eindhoven wordt benoemd tot Gouwjeugdleider;
h. dr Th.L. Kortbeek te 's-Hertogenbosch wordt benoemd tot Gouwsportleider.
N.B. Zie inventarisnummers 688, 876, 901, 1867-1871.
190. vóór 23 juni (697)
Gelsing wordt benoemd tot secretaris van het Nationaal Jeugdfront.
N.B. Zie inventarisnummer 1835.
191. 6 iuni (698)
a. mr J.H.P.V. Haitsma Mulier wordt ontheven van zijn functie;
b. J.A.M. Romme wordt benoemd tot plaatsvervangend Gouwleider van de Gouw Noord-Holland.
N.B. Zie inventarisnummer 759.
192. vóór 20 juni (699)
C.W.D. Neefs te Den Haag is geroyeerd als lid van Nationaal Front.
193. 1() juni (700)
rar J. Albarda wordt ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Utrecht en benoemd tot Gouwleider van de Gouw Utrecht.
N.B. Zie inventarisnummers 687, 1247, 1278, 1462, 1553, 1639, 1756, 1877, 1878, 1985.
194. vóór 20 juni (701)
a. Brongers te Maastricht is geroyeerd als lid van Nationaal Front.
195. vóór 20 juni (702)
E. van den Aker te Vught is geroyeerd als lid van Nationaal Front.
196. 12 juni (703)
Remko Muntinga te Finsterwolde wordt benoemd tot lid van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
197. vóór 23 juni (704)
D. Groen te Zaandijk is geroyeerd als lid van Nationaal Front.
198. vóór 23 juni (705)
J.M.A. v.d. Laar te Den Haag is geroyeerd als lid van Nationaal Front.
199. 14 juni (706)
a. Opgericht wordt de afdeling Breda van het Nationaal Vrouwenfront;
b. mej. M. van Wessem wordt afdelingsleidster van Breda.
200. 14 juni (707)
a. Opgericht wordt de afdeling Roosendaal van het Nationaal Vrouwenfront;
b. mevr. A. Veldkamp-Kamp wordt afdelingsleidster van Roosendaal.
201. 28 juni (708)
G. van Wessel wordt benoend tot afdelingsleidster van Amersfoort.
202. vóór 23 juni (709)
A.Th. Mertens wordt eervol ontslagen uit zijn functie van secretaris van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
203. vóór 23 juni (710)
a. Opgericht wordt de afdeling Kaatsheuvel;
b. L. Knuvelder wordt benoemd tot afdelingsleider van Kaatsheuvel.
N.B. Zie inventarisnummers 738, 866.
204. vóór 23 juni (711)
a. Opgericht wordt de afdeling Helmond;
b. P.A. Dirks wordt benoemd tot afdelingsleider van Helmond.
205. 28 juni (712)
a. Opgericht wordt de afdeling Roermond van het Nationaal Vrouwenfront;
b. mevr. A. Overmeer-van Beek wordt benoemd tot afdelingsleidster van Roermond.
206. 14 juni (713)
Ad. Sassen wordt ontheven van zijn lidmaatschappen van resp. de Publiciteitsraad en van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 761.
207. vóór 30 juni (714)
J. Hogewind wordt ontheven van zijn lidmaatschap van de Raad van Recht en Orde.
N.B. Zie inventarisnummer 733.
208. 3 juli (715)
P. Verberne te 's-Gravenhage wordt eervol ontslagen van het lidmaatschap van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
209. 3 juli (716)
J.M. Galesloot wordt benoemd tot afdelingsleider van Utrecht.
210. 3 juli (717)
a. M.J. Schalker wordt benoemd tot plaatsvervangend Gouwleider van de Gouw Zuid-Holland;
b. J.B. Muller wordt benoemd tot Gouwpenningmeester;
c. Ch.A.M. Grul wordt benoemd tot Gouwadministrateur.
N.B. Zie inventarisnummer 693.
211. 3 juli (718)
a. G.A. Sluymers wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Heufden;
b. P.A. de Graag wordt benoemd tot afdelingsleider van Heusden.
212. vóór 14 juli (719)
A.B.A. van Koningsbruggen te Amersfoort is geroyeerd als lid van Nationaal Front.
213. 3 juli (720)
mr G. Ionker wordt benoemd tot secretaris van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 735, 1246.
214. vóór 14 juli (721)
G. Notermans te 's-Gravenhage is benoend tot inspecteur van het Departement van Geldelijk Beheer.
N.B. Zie inventarisnummer 1745. 383
215.3 juli (722)
a. L. Spiegelberg wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Den Haag-Zuid;
b. Jac. Westerweel wordt benoemd tot afdelingsleider van Den Haag-Zuid.
216. 10 juli (724)
drs J. Slagman te Amsterdam wordt benoemd tot lid van de SociaalEconomische Kamer van Nationaal Front.
217. 3 juli (725)
a. Opgericht wordt de afdeling Vught van het Nationaal Vrouwenfront;
b. mevr.Knappstein wordt benoend tot afdelingsleidster van Vught.
218. 10 juli (726)
a. M.A. Cageling wordt eervol ontheven van zijn functie van chefredacteur van het Nederlandsch Dagblad;
b. mr T. Volker te Haarlem wordt benoemd tot plaatsvervangend hoofdredacteur;
c. mr G. Ionker te Amsterdam wordt benoemd tot chef-redacteur.
N.B. Zie inventarisnummers 735, 1635.
219. 10 juli (727)
mr H.C. Vos, burgemeester van Harderwijk, wordt benoemd tot lid van de Politieke Raad van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 775, 864.
220. vóór 14 juli (728)
mr G. Ionker is benoemd tot lid van de Publiciteitsraad van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 735.
221. 10 juli (730)
W. Sassen te Breda wordt ontheven van het lidmaatschap van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 762, 923.
222. 10 juli (731)
drs G. Quispel te Wassenaar wordt ontheven van het lidmaatschap van de Politieke Raad van Nationaal Front.
223. 10 juli (732)
Louis Thijssen te Voorburg wordt ontheven van het lidmaatschap van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
224. 10 juli (733)
L. Brom te Utrecht wordt benoemd tot lid van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
225. 10 juli (734)
Th.A. Lamers te Mook wordt ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Mook.
N.B. Zie inventarisnummer 741.
226. vóór 14 juli (735)
Th.A. Lamers te Mook is geroyeerd als lid van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 741.
227. 11 augustus (736)
a. Ingesteld wordt een Raad van Nationaal Front;
b. Tot leden van deze Raad worden benoend de kameraden: J. Perey, H. Pétillon, T. Volker, J.M. van de Wetering, J.C. Coebergh, P.P.J.M. Geradts, Ch. Russel, H.L.M. van Schaik en K.H. Tusenius.
N.B. Zie inventarisnummers 689, 693, 715, 760, 780, 783-805, 826.
228. 12 juli (737)
a. A.G.H. Dröge wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Oisterwijk,
b. F.C. Spierings wordt benoemd tot afdelingsleider van Oisterwijk.
229. 14 juli (738)
a. Soetens te Nijmegen en J.M. Wolbers te Naarden worden ontheven van hun lidmaatschap van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 781.
230. 14 juli (739)
Ch.W.E.G. Janssens, burgemeester van Baarlo, wordt benoemd tot lid van de Politieke Raad van Nationaal Front.
231. 14 juli (740)
G.J.Ch. Cornelissen wordt benoemd tot afdelingsleider van Cuijk.
N.B. Zie inventarisnummer 716.
232. 114 juli (741)
a. E.J. Rondema wordt ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Amsterdam-Centrum;
b. W.F. Persoon wordt benoemd tot afdelingsleider van AmsterdamCentrum.
233. 14 juli (742)
a. Opgericht wordt de afdeling Utrecht van het Nationaal Vrouvenfront;
b. mej. T. Vink wordt benoemd tot afdelingsleidster van Utrecht.
234. vóór 28 juli (743)
P.H. Krahe te Roermond is geroyeerd als lid van het Nationaal Front.
235. 14 juli (744)
drs W.Th. Vogelaar te Eindhoven wordt ontheven van het lidmaatschap van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front en van het penningmeesterschap van de Gouw Noord-Brabant.
236. 14 juli (745)
mr drs A.J.M. van Dal wordt ontheven van het lidmaatschap van de Politieke Raad van Nationaal Front.
237. 14 juli (746)
a. Opgericht wordt de afdeling 'Vorming' van Nationaal Front.
b. ir Edmond Nicolas te De Bilt wordt benoemd tot Hoofd van de afdeling 'Vorming'.
N.B. Zie inventarisnummer 748, 752, 1811-1819.
238. 14 juli (748)
J.A.A. Doek te Nijmegen wordt ontheven van zijn functie van waarnemend Gouwleider van de Gouw Gelderland en van het sekretariaat van de Politieke Raad van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 690, 720, 915, 1234.
239. 18 ,juli (749)
dr H.L.F.J. Deelen te Amsterdam wordt ontheven van het lidmaatschap van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 717, 831, 833. 929.
240. voor 28 juli (750)
S. Lammers te Maastricht is geroyeerd als lid van het Nationaal Front.
241. 3 juli (751)
W.F. Persoon te Amsterdam wordt bevorderd tot afdelingsleider van Amsterdam-Centrum.
242. 2-3 juli (752)
a. A. Winters wordt eervol ontheven van zijn functie van waarnemend afdelingsleider van Venlo;
b. A. van Horen wordt benoemd tot afdelingsleider van Venlo.
243. vóór 28 juli (753)
a. Scholten wordt benoemd tot Gouwleider van de Gouw Gelderland.
N.B. Zie inventarisnummers 1874-1876.
244. 23 juli (754)
A.H. Boekraad te 's-Gravenhage wordt ontheven van het lidmaatschap van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
245. vóór 24 juli
J.A.A. Doek te Nijmegen, fungerend Gouwleider van Gelderland is geroyeerd als lid van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 690, 720, 854, 915, 1234.
246. juli (755)
a. A. Koomen jr wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Amsterdam-West;
b. H.B. Althoff wordt benoemd tot afdelingsleider van Amsterdam West.
N.B. Zie inventarisnummer 1278.
247. 6 juli (756)
H. Verspuij te Dordrecht wordt ontheven van het lidmaatschap van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
248. 31 juli (757)
dr ir P.H. Hermans te Ginneken wordt ontheven van het lidmaatschap van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
249. 31 juli (758)
a. mr C.W. Heufke wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Eindhoven;
b. W.A. van Vught wordt benoemd tot afdelingsleider van Eindhoven.
250. 31 juli (759)
dr Th.L. Kortbeek te 's-Hertogenbosch wordt eervol ontheven van zijn functie van Gouwsportleider van de Gouw Noord-Brabant.
251. 12 augustus (761)
a. ir D. Habraken wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Gorinchem;
b. L. van Steenderen wordt benoemd tot afdelingsleider van Gorinchem.
N.B. Zie inventarisnummer 694.
252. 12 augustus (762)
dr G.W.A. Panhuijsen wordt ontheven van het lidmaatschap van de Kulturele Kamer van Nationaal Front.
253. 12 augustus (763)
mr H.W.B. van Thien te Amsterdam wordt ontheven van het lidmaatschap van de Politieke Raad en van zijn functie van President van de Raad voor Recht en Orde van Nationaal Front.
254. 12 augustus (764)
dr H. Weytens te Eindhoven wordt ontheven van zijn functie van Gouwjeugdleider van de Gouw Noord-Brabant.
255. 27 augustus (765)
In de Gouwstaf van Limburg worden benoemd de kameraden: Ch.H.D.M.J. Russel te Eysden als plaatsvervangend Gouwleider, A.H. Smulders te Roermond als Gouworganisator, mr P.J.J. van den Hove te Maastricht als Gouwvormingsleider.
N.B. Zie inventarisnummers 734, 760, 826, 1050, 1872, 1873.
256. 27 augustus (767)
dr Th.A.A.M. Copray wordt ontheven van zijn functies van lid van de Politieke Raad en van het vormingsleiderschap van de Gouw Noord-Brabant.
N.B. Zie inventarisnummers 689 868.
257. 19 septembel (776)
In de Gouwstaf van Gelderland worden benoend de kameraden: J.W.A. Heinz te Zwolle tot Assistent-Gouwleider, H.J.M. Werner te Nijmegen tot Assistent-Gouwleider, ir J.H. Hinse te Velp tot Gouworganisator en Gouwpropagandist, H. Witte te Arnhem tot Gouwpenningmeester, L. Fréquin te Arnhem tot Gouwcorrespondent.
N.B. Zie inventarisnummers 692, 1874-1876.
258. 19 september (778)
dr H.L.M. van Schaik wordt benoemd tot secretaris van de Politieke Raad van Nationaal Front.
259. 19 september (779)
mr E.M.J. Schoenmaeckers wordt ontheven van het lidmaatschap van de Politieke Raad en van het sekretariaat van de Raad van Recht en Orde van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 1267.
260. 19 september (780)
dr J. Mullemeister en dr ir F. Prakke worden ontheven van het lidmaatschap van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
261. 27 september (786)
F. Rokven te Oisterwijk is geroyeerd als lid van Nationaal Front.
N.B. Zie Annex 1, nummer 273.
262. 27 september (787)
a. Opgericht wordt de afdeling Gilze-Rijen;
b. J.B. Buster wordt benoemd tot afdelingsleider van Gilze-Rijen.
263. 27 september (788)
a. G.J.Ch. Cornelissen te Cuyk wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Cuyk;
b. H. Vergeest te Cuyk wordt benoemd tot afdelingsleider van Cuyk.
N.B. Zie inventarisnummer 716.
264. 27 september (789)
F. Schlattman wordt eervol ontheven van zijn lidmaatschap van de Sociaal-Economische Kamer van Nationaal Front.
265. vóór 30 september R.W. Haentjes Dekker is benoemd tot Direkteur van de uitgeverij 'De Veste' van Nationaal Front. N.B. Zie inventarisnummers 694, 1707-1736.
266. vóór 30 september
a. Dumoulin is benoemd tot leider van de vakgroep Lager- en Uitgebreid Lager Onderwijs van Nationaal Front. N.B. Zie inventarisnummers 1849-1852.
267. vóór 30 september
a. Opgericht is de afdeling Bilthoven, omvattende de gemeenten Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk;
b. A.J. van Ginkel wordt benoemd tot afdelingsleider van Bilthoven.
N.B. Zie inventarisnummers 693, 725.
268. vóór 30 september
a. M.J.A.M. Asselbergs wordt ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Bergen op Zoom; b. Vic. Goossens wordt benoemd tot afdelingsleider van Bergen op Zoom.
N.B. Zie inventarisnummers 687, 693.
269. vóór 30 september; Peter Verberne te Den Haag is geroyeerd als lid van Nationaal Front
270. 10 oktober (790)
F.K. Grotjohann wordt benoemd tot lid van de Politieke Raad van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 693, 726.
271. 2 december (79l)
a. Vic. Goossens wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Bergen op Zoom; b. R. de Vries wordt benoend tot afdelingsleider van Bergen op Zoom.
N.B. Zie inventarisnummer 693.
272. 10 oktober (792)
a. Opgericht wordt de afdeling Oss van het Nationaal Vrouwenfront;
b. J. Beunis-van der Wielen wordt benoemd tot afdelingsleidster van Oss.
273. 10 oktober (793)
a. A. Rokven te Oisterwijk wordt geroyeerd als lid van Nationaal Front;
b. Besluit nummer. 786 wordt ingetrokken.
N.B. Zie Annex 1, nummer 261.
274. 16 oktober (794)
a. Opgericht wordt de afdeling Bolsward;
b. L. Zelle wordt benoemd tot afdelingsleider van Bolsward.
275. 16 oktober (795)
G.M. Castelein te Sneek wordt benoend tot Gouwvormings-inspecteur van de Gouw Friesland.
276. 16 oktober (796)
a. C.J. Alkemade wordt eervol ontslagen van zijn functie van afdelingsleider van RijswiJk (ZH);
b. Jac. Westerweel wordt benoemd tot waarnemend afdelingsleider van Rijswijk.
N.B. Zie inventarisnummers 1278, 1304, 1756.
277. 25 oktober (797)
a. liet royement van H.J. Verhees te Zandvoort wordt herroepen;
b. Besluit nummer 59l komt te vervallen.
N.B. Zie Annex 1 nummer 93.
278. 4 november (798)
a. Opgericht wordt de afdeling Tilburg van het Nationaal Vrouwenfront;
b. mevr. A.M. Smeets-de Neef wordt benoemd tot afdelingsleidster van Tilburg.
279. 4 november (799)
a. De Amsterdamse afdelingen worden onttrokken aan de Gouw Noord-Holland;
b. Ingesteld wordt de Gouw Amsterdam;
c. J.A.M. Romme wordt eervol ontheven van zijn functie van plaatsvervangend Gouwleider van Noord-Holland en wordt benoemd tot Gouvleider van de Gouw Amsterdam.
N.B. Zie inventarisnummer 759.
280. 4 november (800)
a. Opgericht wordt de afdeling Banholt;
b. J.P.J. Smeets wordt benoend tot afdelingsleider van Banholt.
281. 4 november (801)
a. De afdeling Weert wordt opgeheven;
b. Lamberigts wordt ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Weert;
c. Leden van de afdeling Weert worden ondergebracht bij de afdeling Roermond.
282. 4 november (802)
a. Opgericht wordt de afdeling Nijmegen van het Nationaal Vrouwenfront;
b. mej. T. de Geus wordt benoemd tot afdelingsleidster van Nijmegen.
283. 4 november (803)
mr dr J.C. Coebergh te Eindhoven wordt onder dankbetuiging eervol ontheven van zijn lidmaatschap van de Raad van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 689, 715, 854.
284. 4 november (804)
J. Thuis te Halfweg is geroyeerd als lid van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummer 865.
285. 22 november (805)
J.G. van Buizen en J. Hammingh te Groningen zijn geroyeerd als lid van Nationaal Front.
286. 20 novernber (807)
a. L.J.M. Caminada wordt eervol ontheven van zijn functie van afdelingsleider van Rotterdam;
b. M..W. van Vught, wordt benoemd tot afdelingsleider van Rotterdam.
N.B. Zie Annex 1, nummer 4.
287. 20 november (808)
a. Th.G. Smissaert wordt eervol ontheven van zijn functie van afde]ingsleider van 's-Gravenhage-West;
b. drs W.A. Veenhoven wordt benoemd tot afdelingsleider van 's-Gravenhage-West.
Annex 2: lijst van de archivalia in het dossier nationaal front van de hauptabteilung politischer aufbau van de generalkommissar zur besonderen verwendung
Bijlage 3: teksten van vraaggesprekken en lijst van de voor deze archieven geschonken stukken
Bijlage 4: concordansen op de voorlopige inventarisnummers die gebruikt zijn in reeds verschenen publicaties
thumbnail
Bijlage 5: correspondentie over lijsten en rapporten betreffende de inventarisatie, acquisitie en bestudering van deze archieven
Bijlage 6: inventarislijsten, rapporten en verslagen betreffende de ordening en inventaris van de archieven van zwart front C.A
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1896-1965
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2041 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS