skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

 234 Zwart en Nationaal Front, 1934 - 1941 N.B. Stukken van 1896 - 1965
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording
Summary
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Annex 1: lijst van de besluiten van de leider van nationaal front
Annex 2: lijst van de archivalia in het dossier nationaal front van de hauptabteilung politischer aufbau van de generalkommissar zur besonderen verwendung
234 Zwart en Nationaal Front, 1934 - 1941 N.B. Stukken van 1896 - 1965
Inleiding
Bijlagen
Annex 2: lijst van de archivalia in het dossier nationaal front van de hauptabteilung politischer aufbau van de generalkommissar zur besonderen verwendung
Opmerking: Al deze stukken berusten op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam (Map 9a). De stukken behoren niet tot het archief van Nationaal Front. Om echter een zo volledig mogelijk beeld te geven van de archieven betreffende Nationaal Front zijn ze hier opgenomen in de volgorde zoals zij in de map werden aangetroffen. Vete stukken zijn door brand beschadigd waardoor de tekst niet altijd goed leesbaar of totaal onleesbaar is. Waar dat nodig is wordt verwezen naar de inventaris, Annex 1 of bijlagen.
1. Brief van N.N. aan SS-Brigadeführer H.A. Rauter over de inbeslagname van de auto van Arnold Meijer in Sittard, 30 juli 1940.
N.B. Zie inventarisnummer 905.
2. 'Die Frechheit mit der Zwart Front zur Nationalen Front wurde', over een waarschuwing van de NSB voor de beweging van Arnold Meijer, ongedateerd
N.B. Zie inventarisnummers 955, 958b(OD)
3. Tekst van een konsept over een artikel in het Nederlandsch Dagblad (3-8-1940) over een rede van Arnold Meijer in 's-Gravenhage (2-8-1940) en een verslag van de daaropvolgende vergadering, 16 augustus 1940.
N.B. Zie inventarisnummer 1672.
4. Bericht over een vergadering van de kiesverenigingen van de AntiRevolutionairen en de Christelijk-Historischen op 3-9-1940 in Monster, 30 augustus 1940.
5. Verslag van een bijeenkomst van Nationaal Front in het Concertgebouw te Amsterdam door N. Ordeman, 6 september 1940.
N.B. Zie inventarisnummer 958.
6. Brief van N.N. aan de Regierungsrat dr Pini met de opdracht om Nationaal Front drie toelatingsbewijzen en 1200 liter benzine toe te bedelen, 9 september 1940.
N.B. Zie inventarisnummer 889.
7. Permissie van de Reichscommis sar voor het gebruik van 400 liter benzine per maand, 21 september 1940
N.B. Zie inventarisnummer 889.
8. Notitie voor Kreisleiter Berthold Volkmar over een gesprek van General-Kommissar F. Schmidt met Arnold Meijer over politiepresident mr P.M.C.J. Hamer van 's-Gravenhage en Woudenberg, 21 september 1940.
N.B. Zie inventarisnummers 864, 904, 907.
- Zie voor BerthoDd VoDkmar ook annex II, nummers 10, 15, 19, 20, 21, 24, 29, 46, 50, 53, 68, 69, 70, 71, 72, 80, 83, 86.
9. Geschrift waarin de kuratoren van de Vrije Universiteit van Amsterdam prof. dr A.A. van Schelven voor de keuze stellen uit het Nationaal Front te treden of ontslag te nemen als professor, 10 oktober 1940.
N.B. Zie inventarisnummers 763, 837.
- Zie Annex 1, nummers 35, 147.
10. Brief van C. graaf von Oberndorff aan Kreisleiter Berthold Volkmar over G.J. Zwertbroek. Aangehecht een samenvatting van de levensloop van J. Hogewind, gouwleider van Utrecht, 15 oktober 1940.
N.B. Zie inventarisnummers 733, 844, 845, 846, 1157, 1800.
- Zie Annex 1, nummers 37, 95, 207, 36, 71, 157, 158, 161, 162.
11. Brief van C. graaf von Oberndorff aan de General-Kommissar F. Schmidt waarin deze vraagt Arnold Meijer een vergunning te verlenen om ook na 22.00 uur aan het verkeer deel te mogen nemen, 19 oktober 1940.
N.B. Zie inventarisnummer 904.
12. Brief van Van Manen aan mr dr H.F.A. Völlmar over het verder verschijnen van het Nederlandsch Dagblad, 22 oktober 1940.
13. Brief van P.A. Jonkheid met een lofzang op Duitsland, Nationaal Front en Arnold Meijer. Verder vraagt hij om de NSB te verbieden, 31 oktober 1940.
14. Brief aan de Reichscommis sar dr A. Seyss-Inquart over het feit dat een provincieleider van Nationsal Front, G. Wijdenes, zich gemeld heeft, 4 november 1940.
N.B. Zie inventarisnummer 782 en blz 224.
- Zie Annex 1, nummers 2, 176, l88,
15. Brief aan Kreisleiter Berthold Volkmar, waarin gesteld wordt dat de nationale vlag een gemeengoed van het Nederlandse volk is en niet van een partij, 4 november 1940.
16). Tekst van de samenvatting van een toespraak van Arnold Meijer, waarin deze respect toont voor de NSB maar er ook zachte kritiek op levert, 9 november 1940.
N.B. Zie inventarisnummer 958.
17. Bericht van een NationaalFront-vergadering met een toespraak van Arnold Meijer. Hierin zegt hij dat het Nederlandse volk zelfstandig moet kunnen blijven bestaan en wijst samenwerking met de NSB van de hand, 11 november 1940.
N.B. zie inventarisnummer 939,
18. Passages uit het dagboek van Arnold Meijer, 16 november 1940.
N.B. zie inventarisnummers 2051, 2054, 2055.
19. Brief aan Kreisleiter Berthold Volkmar van H.W. Müller Lehning, commis aris voor niet-kommerciële verenigingen ,stichtingen, en een gdeelte van de paragrafen van een door Arnold Meijer opgerichte stichtingen. Müller Lehning Beweert hierin dat Arnold Meijer met deze stichting in bezit van Nationaal-front ?gelden wil komen,18 november 1940.
N.B. Zie inventarisnummers 1137, 1138.
20. Brief van C.graaf von Oberndorff aan Kreisleiter Bertold Volkmar over de kandidatuurvan J. Hogewind en F.M.P.C. de Boer voor de post van burgemeester van Amersfoort. In de bijlage een Curriculum vitae van J. Hogewind, 10 december 1940.
N.B. zie inventarisnummer 733.
21. Brief van C. graaf von Oberndorff aan Kreisleiter Berthold Volkner waarin deze vraagt een keuze te maken voor een burgermeesterspost in Amersfoort en Harderwijk uit de volgende personen: J. Hogewind, F.M.P.C. de Boer, mr H.C. Vos en mr H.L.F.J. Deelen, 23 december 1940.
N.B. Zie inventarisnummers 717, 733, 775, 831, 833, 864, 929, 931, 942.
22. Sohema met richtlijnen voor een wervingsaktie voor Nationaal Front. Ondertekend door F.K. Grotjohann, A. van Leeuwen en E. de Gruyter, ongedateerd
N.B. Zie inventarisnummer 726 en blz 169-177
23. Notitie van dr. W. Ispert waarin deze opmerkt dat Nationaal Front op instorten staat, dat de katolieke kerk zijn steun aan Nationaal Front ingetrokken heeft en dat Arnold Meijer aansluiting zoekt bij A.A. Mussert en E.H. ridder van Rappard, 7 januari 1941.
N.B. Vergelijk inventarisnummers 971, 976, 995.
24. Brief van C. Graaf von Oberndorff aan Kreisleiter Berthold Volkmar waarin hij bestrijdt dat er spot gedreven zou worden met de SS in het weekblad 'De Weg' van 4 januari 1941.
N.B. Zie inventarisnummer 1703.
25. Vertaling van een pamflet getiteld: 'Nationaal Front fragt euch um einen Augenblick ernsten Nachdenkens', inhoudende een oproep om de nationale eenheid te bewaren, ongedateerd
26. Samenvatting en vertaling van een brief van Willem H. Haighton aan Arnold Meijer over de uittreding van Willem H. Haighton uit Nationaal Front en een opsomming van de fouten die gemaakt zijn onder Arnold Meijer's leiderschap, ongedateerd
N.B. Gedeeltelijk onleesbaar door brandbeschadiging.
- Zie inventarisnummers 730, fl40, 867, 1589.
27. Nota betreffende te voeren propaganda voor de werving in het Nederlandsch Legioen, ongedateerd
N.B. Zie inventarisnummer 1062.
28. 'De Kloof tusschen de NSB en ons Volk', door Arnold Meijer. Overdruk uit het Nederlandsch Dagblad van 15 januari 1941.
N.B. Zie inventarisnummer 1703.
29. Brief van C. graaf von Oberndorff aan Kreisleiter Berthold Volkmar waarin deze bestrijdt dat Alfred A. Haighton de brochure 'Arnold Meijer's maskerade' als privé-persoon heeft uitgegeven, 17 januari 1941.
N.B. Zie inventarisnummers 1585, 2771.
30. Brief van C. graaf von Oberndorff aan Reichshauptstellenleiter Siegfried Sommer over een mededeling van dr T.H. Goedewaagen, dat door de pers geen kritiek meer mag worden geleverd op de NSB, 20 januari 1941.
N.B. Zie inventarisnummers 928, 960, 978.
31. Melding dat C. graaf von Oberndorff f 9,50 uitbetaald moet worden wegens een paar gestolen handschoenen, 27 januari 1941.
32. Brochure van Arnold Meijer 'Alles voor ons vaderland Nederland', 1941.
N.B. Zie inventarisnummers 1192, 2762.
33. Verslag van een bijeenkomst van Nationaal Front in de 'Dierentuin' in 's-Gravenhage met een toespraak van Arnold Meijer, 14 februari 1941.
34. Tekst van een artikel in het Nederlandsch Dagblad over een toespraak van Arnold Meijer: 'Volk van Nederland, twijfel niet! Nederland leeft!', 15 februari 1941.
N.B. Duitse taal. Zie inventarisnummers 1204, 1673.
35. Uittreksel uit het Nederlandsch Dagblad over een rede van Arnold Meijer. Hij spreekt o.a. over de Germaanse Volkerenbond en de zelfstandigheid van Nederland, 15 februari 1941.
N.B. Duitse taal. Zie inventarisnummer 1205.
36. Verslag van een gesprek dat Arnold Meijer had met dr E.A. Schwebel Hierin komt vooral de verhouding Nationaal Front-Duitsland aan de orde, 18 februari 1941 .
N.B. Zie inventarisnummers 731, 909, 911, 921.
37. Verslag van een bijeenkomst in de Haagse dierentuinzaal . ArnoLd Meijer spreekt o.a. over de Groot-Nederlandse gedachte en de samenwerking tussen Nederland en Duitsland, 19 februari 1941.
38. Sterk afkeurende analyse door de Duitsers van een toespraak, gehouden in de Haagse dierentuinzaal door Arnold Meijer. Hij wordt o.a. beschuldigd van het verwerpen van de interne spanningen in Nederland, het toeschrijven van de toegenomen spanningen aan de duitse bezettingsautoriteiten en het saboteren van de Duits-Nederlandse verhouding, 19 februari 1941.
N.B. Zie inventarisnummer 731.
39. Kritiek door dr W. Ispert op een geschrift van Arnold Meijer dat gaat over de Groot-Nederlandse beweging, ongedateerd
40. Pamfletten van Nationaal Front.
N.B. Zie inventarisnummers 1532-1539.
41. Lijst met te uniformeren functies in Nationaal Front. -ontwerp voor een uniform voor partijfunctionarissen,-Ontwerp van een uniform voor de Grauwe Vendels van Nationaal Front, ongedateerd
N.B. Zie inventarisnummer 910, 1838-1843. Zie Annex 1, nummer 1.
42. Brief van J. Boddé aan W. van den Bergh waarin deze verzocht wordt te bemiddelen tussen Nationaal Front en een pro-Duitse groepering binnen Nationaal Front en de positie van de kerk in deze.
N.B.. Datum onleesbaar door brandbeschadiging. Zie inventarisnummers 731, 838, 839, 846, 997.
43. Motie van de pro-Duitse groepering binnen Nationaal Front om zich solidair te verklaren met Duitsland, ongedateerd
N.B. Zie inventarisnummers 731, 846, 915, 923, 926, 997. Zie Annex 1, nummers 36, 228, 245.
44. Konsept van een rapport van Arnold Meijer waarin een grotere samenwerking tussen Nationaal Front en de NSB bepleit wordt, ongedateerd
N.B. Zie inventarisnummers 926, 939, 958, 981, 1018. Zie Annex 2, nummer 16.
45. Rapport waarin Nationaal Front onderverdeeld wordt in een pro- en een anti-Duitse stroming, 14 maart 1941.
46. Briefje van N.N. aan Kreisleiter Berthold Volkmar, wat betrekking heeft op een circu1aire van het stadskwartier van Nationaal Front te Amsterdam, 1 april 1941.
47. Ontwerp voor kleine pamfletten met wervingsteksten voor Nationaal Front, ongedateerd
48. Brief van gouwleider J. Hogewind aan de afdelingsleiders van Utrecht, Amersfoort, Baarn, Zeist en Culemborg, inhoudende een oproep om anti-Duitse elementen binnen de beweging van Nationaal Front tegen te werken.
N.B. Gedeeltelijk onleesbaar door brandbeschadiging. Zie inventarisnummer 733. Duitse taal.
49. Uittreksel uit een bericht over de benoeming van mr P.J.A. Geradts te Roermond tot gouwleider in de provincie Limburg, ongedateerd
N.B. Zie inventarisnummer 693. Zie Annex 1, nummer 114.
50. Brief aan Kreisleiter Berthold Volkmar waarin de door Nationaal Front opgerichte vakgroep voor Landbouw en Veeteelt als overbodig en ongewenst beschouwd wordt, ongedateerd
N.B. Gedeeltelijk onleesbaar door brandbeschadiging.
51. Brief van de Edmund Halm van het Reichspropagandaministerium aan General-Kommissar F. Schmidt, waarin hij verslag doet van brieven van Willem Sassen, 3 april 1941.Brief van Fink aan General-Kommissar F. Schmidt over het kontakt met Willem Sassen.Brief aan dr Edmund Halm over het kontakt met Willem Sassen. Notitie voor Fink over het contakt met Willem Sassen, 24 april 1941.Brief van Willem Sassen aan dr Edmund Halm over Nationaal Front.
N.B. Gedeeltelijk onleesbaar door brandbeschadiging. Zie inventarisnummers 762, 904, 923. Zie Annex 1, nummers 36, 221.
52. Brief van H. Bock aan prof. dr O. Nieschulz over het uittreden uit Nationaal Front van J. Hogewind en F.M.P.C. de Boer, ongedateerd
N.B. Gedeeltelijk onleesbaar door brandbeschadiging. Zie inventarisnummer 733. Zie Annex 1, nummer 207.
53. Brief van C. graaf von Oberndorff aan Kreisleiter Berthold Volkmar, waarin een lijst met namen van leden van Nationaal Front welke in aanmerking komen voor een uitnodiging voor een bespreking, ongedateerd
N.B. Gedeettelijk onleesbaar door brandbeschadiging.
54. Vertaling van een pamflet van Nationaal Front: 'Euer Stolz als Niederländer', voor werving van nieuwe leden, ongedateerd
N.B. Zie inventarisnummer 1195.
55. Artikel van Van Oldenzaal over een anekdote in het Nederlandsch Dagblad, rubriek 'de Windhoek', ongedateerd
N.B. Gedeeltelijk onleesbaar door brandbeschadiging.
56. Artikel van Ad. Sassen getiteld 'Om de nationale eenheid', met een oproep om tot eenheid te komen tussen Nationaal Front, de NSB en het politiek belangrijke deel der Nederlandsche Unie, ongedateerd
N.B. Duitse taal.
Zie inventarisnummer 761.
57. Brief van J. Hogewind aan C. graaf von Oberndorff over de benoeming van dr H.L.M. van Schaik als plaatsvervanger, over de zuivering vclr de beweging van anti-Duitse elementen en over een te houden vergadering, ongedateerd
N.B. Duitse taal.
- Gedeeltelijk onleesbaar door brandbeschadiging.
- Zie inventarisnummers 720, 733, 931, 854.
- Annex 1, nummers 238, 245.
58. Verslag van een gesprek tussen Arnold Meijer en General-Kommissar F. Schmidt op 21 april 1941 over diverse aangelegenheden welke Nationaal Front betreffen, 25 april 1941.
N.B. Zie inventarisnummer 915.
59. Artikel van Arnold Meijer getiteld: 'Unser Anti-Klerikalismus', uit 'de Weg' van 26 april (1941?).
N.B. Duitse taal. Zie inventarisnummer 1704.
60. Verslag van Mayer, organisatieleider van de NSDAP te Preda over een demonstratie van Nationaal Front, gericht tegen de NSB en de NSNAP., 25 mei 1941.
N.B. Zie inventarisnummer 939.
61. Rapport voor General-Kommissar F. Schmidt over een onderhoud van N.N. met C. graaf von Oberndorff en Willem H. Haighton over de relatie met Arnold Meijer, 29 mei 1941.
N.B. Zie inventarisnummers.730, 840, 867, 904. Zie ook dagboeken van ArnoLd Meijer.
62. Brief aan de Rijkscommis saris voor de bezette Nederlandse gebieden, dr A. Seyss-Inquart, van de zaakwaarnemer voor de provincie Limburg, over de pro-Duitse houding van Arnold Meijer, 16 juni 1941.
63. Brief van de militaire bevelhebber in België en Noord-Frankrijk aan de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden, dr A. Seyss-Inquart, over de verspreiding van pamfletten van Nationaal Front in Roosendaal, eind juni 1941.
N.B. Duitse taal. Hierbij een pamftet: 'De afstand tusschen ons en de Unie'.
64. Bericht van de 'Hauptabteilung Volksaufklärung und Propaganda', aan Fink over een artikel in het Nederlandsch Dagblad van 5 juni 1941 met een verslag van een rede van Arnold Meijer in Hilversum. gehouden over 'Het Nationaal-socialisme in de universele betekenis'.
N.B. Duitse taal.
- Hierbij was gevoegd het bewuste krantenartikel.
65. Brief van J.R. de Jong-Schepen, hoofd jongerenkwartier, aan Hauptmannführer dr Hermann Lindenburger over een jeugdorganisatie van Nationaal Front, vertaling in het Duits, 18 juli 1941.
N.B. Zie bladzijden. 216, 217
66. Meelding van Danz dat in Maastricht aangeplakt zijn twee affiches van Arnold Meijer, waarin hij meedeelt niet met de NSB samen te gaan, 9 augustus 1941.
N.B. Zie inventarisnummer 939.
67. Adres van H.E.C.M. Renckens, Kommies Binnenlandse Zaken, ongedateerd
68. Brief van C. graaf von Oberndorff aan Kreisleiter Berthold Volkmar, waarin deze om bemiddeling vraagt om twee vergaderingen, die verboden zijn, door te laten gaan, 7 november 1940.
N.B. Met bijlagen. Zie inventarisnummers 720, 854, 915, 920, 953.
69. Brief van C. graaf von Oberndorff aan Kreisleiter Berthold Volkmar, waarin deze vraagt om toestemming te verlenen voor verschillende vergaderingen in januari 1941, 9 december 1940.
N.B. Zie inventarisnummers 920, 953.
70. Brief van C. graaf von Oberndorff aan Kreisleiter Berthold Volkmar, waarin hij aandringt om alsnog vergunningen te verlenen voor samenkomsten van Nationaal Front, 3 januari 1941.
N.B. Zie inventarisnummers 920, 953.
71. Brief van C. graaf von Oberndorff aan Kreisleiter Berthold Volkmar, waarin deze er nogmaals op aandringt vergunningen te verlenen voor bijeenkomsten, met name in 's-Hertogenbosch, Venlo en 's-Gravenhage, 8 januari 1941.
N.B. Zie inventarisnummers 920, 953.
72. Brief van Ch. Grul aan Kreisleiter Berthold Volkmar, waarin deze schrijft dat Nationaal Front van plan is om in 's-Gravenhage, Utrecht en Eindhoven een bijeenkomst te organiseren, 6 februari 1941.
N.B. Zie inventarisnummers 920, 953.
73. Brief van N.N. aan SS-Hauptsturmführer Frank met een lijst van plaatsen waar Nationaal Front van plan is bijeenkomsten te organiseren en waar ze vergunningen voor gekregen hebben, 13 februari 1941.
N.B. Zie inventarisnummers 920, 953.
74. Brief van N.N. aan SS-HauptsturmführerFrank waarin meegedeeld wordt dat voor de vergaderingen in Ede, Arnhem en Haarlem vergunning is verleend, 14 februari 1941.
N.B. Zie inventarisnummers 920, 953.
75. Lijst van plaatsen waar een bijeenkomst van Nationaal Front gehouden zal worden, met de namen van de genodigden die zullen spreken, 20 februari 1941.
N.B. Zie inventarisnummers 920, 953.
76. Brief aan Generaal-Kommissar F. Schmidt over een vergadering van Nationaal Front op 26 februari gehouden, welke ondanks een verbod toch doorgang gevonden heeft. In de bijlagen enkele notities van Kreisleiter Berthold Volkmar voor General-Kommissar F. Schmidt welke hetzelfde feit vermelden en de bijbehorende protocollen, 15 maart 941.
N.B. Zie inventarisnummers 904, 920, 953.
77.-Brief van H. Spijkerman, administrateur van de afdeling Zwolle van Nationaal Front, aan de prokureur-generaal te Arnhem met een kennisgeving van een te houden vergadering, 30 juni 1941.
- Bericht van de prokureur-generaal te Arnhem, waarin deze schrijft dat hiervoor toestemming nodig is van de Rijkscommis saris, 3 juli 1941.
- Brief aan de Rijkscommis saris van H. Spijkerman met het verzoek om toestemming tot het houden van een vergadering, 4 juli 1941.
N.B. Zie inventarisnummers 920, 937, 953.
78. Brief van Brauner aan de Rijkscommis saris houdende een aanbeveling voor het verlenen van toestemming voor een vergadering van Nationaal Front, afdeling Limburg, waar J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard zal spreken, 8 Juli 1941.
N.B. Domela sprak hier over het Nedertands Legioen.
- Zie inv. nes 903, 920, 953.
79. Brief van Ch. Grul, secretaris van de verbindingsafdeling van Nationaal Front, aan de Rijkscommis saris met het verzoek tot toestemming voor het beleggen van een tweetal vergaderingen, 23 juli 1941.
N.B. Zie inventarisnummers 920, 953.
80. Brief van C. graaf von Oberndorff aan Kreisleiter Berthold Volkmar, waarin hij vraagt om J.A. Maas vrijstelling te verlenen van een tewerkstelling in Duitsland, 30 september 1940.
81. Brief van N.N. aan het 'Arbeitsministerium' om J.A. Maas, A.C. van Mulucom en W.A.A. van Gendt vrijstelling te verlenen van een tewerkstelling in Duitsland, 4 oktober 1940.
82. Vertaling van een brief van C. graaf von Oberndorff aan N.N., over de tewerkstelling van J.A. Maas, A.C. van Mulucom en W.A.A. van Gendt, 4 oktober 1940.N.B.Duitse taal.
83. Brief van C. graaf von Oberndorff aan Kreisleiter Berthold Volkmar met het verzoek om P. Meulenberg, propagandaleider van de afdeling Brunssum, niet naar Duitsland te zenden voor een tewerkstelling, 19 november 1940.
84. Brief van Siegfried Sommer aan SS-Obersturmbahnführer F.Knolle,waarin hij meedeelt dat alleen in uitzonderingsgevallen leden van Nationaal Front vrijstelling krijgen van werk in Duitsland, 13 december 1940.
N.B. Zie inventarisnummer 928.
85. Brief aan G. Ballings, afdelingsleider van Nationaal Front, waarin het hoofd van de Werkloozenzorg uiteenzet dat Frans Gunther geen vrijstelling van werk in Duitsland krijgt, 16 december 1940.
N.B. Zie Annex 1, nummer 45.
86. Brief van C. graaf von Oberndorff aan Kreisleiter Berthold Volkmar met het verzoek om Fr. Gunther alsnog vrijstelling te verlenen van werk in Duitsland in verband met zijn onmisbaarheid voor de partij, 31 december 1940.
Bijlage 3: teksten van vraaggesprekken en lijst van de voor deze archieven geschonken stukken
Bijlage 4: concordansen op de voorlopige inventarisnummers die gebruikt zijn in reeds verschenen publicaties
thumbnail
Bijlage 5: correspondentie over lijsten en rapporten betreffende de inventarisatie, acquisitie en bestudering van deze archieven
Bijlage 6: inventarislijsten, rapporten en verslagen betreffende de ordening en inventaris van de archieven van zwart front C.A
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1896-1965
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2041 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS