Archieven

 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Nu alle archivalia van de twee Heusdense kloosters in de loop van deze eeuw bijeen zijn gebracht en berusten in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, is een algehele inventarisatie van het middeleeuwse charterarchief mogelijk en wenselijk geworden. De geschiedenis van deze kloosters is echter ten dele duister, met name wat betreft de stichting van Mariënkroon, ten dele gecompliceerd vanwege de juridische status van Mariëndonk, dat zich van Mariënkroon heeft afgescheiden en er later weer bij werd ingelijfd. Omdat de historie der kloosters en de structuur van hun archief ten nauwste samenhangen, draagt deze inventarisatie duidelijk de sporen van deze vage voorgeschiedenis van Mariënkroon en van de moeilijke correlatie Mariënkroon- Mariëndonk en kan een uitvoerige inleiding, waarin de knelpunten van kloostergeschiedenis, archiefhistorie en archiefstructuur worden behandeld, niet worden gemist. Deze aspecten worden echter in deze inleiding zoveel mogelijk separaat en chronologisch behandeld; een toelichting op het eigenlijke inventarisatiewerk sluit de introductie af.
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in en bij Heusden, diversen, inventarisnrs 19 - 80
28 Akte van incorporatie, door vicaris-generaal orde in België, van Mariëndonk bij Mariënkroon, 1588
Met brief waarin abt van Kamp, aan prior in 's-Hertogenbosch meedeelt, dat hij instemt met op handen zijnde vereniging, en hem opdraagt gezamenlijke goederen te beheren, gelijktijdig kopie, 1587
i
239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
Inventaris
Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in en bij Heusden, diversen, inventarisnrs 19 - 80
28 Akte van incorporatie, door vicaris-generaal orde in België, van Mariëndonk bij Mariënkroon, 1588
Met brief waarin abt van Kamp, aan prior in 's-Hertogenbosch meedeelt, dat hij instemt met op handen zijnde vereniging, en hem opdraagt gezamenlijke goederen te beheren, gelijktijdig kopie, 1587
NB:
Regestnrs 1956 en 1960. Zie ook inventarisnr 37.
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
1 charter en 1 stuk
Reden geen uitleen:
Scans aanwezig
Zie ook

Ga
Regesten
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS