Archieven

 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Nu alle archivalia van de twee Heusdense kloosters in de loop van deze eeuw bijeen zijn gebracht en berusten in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, is een algehele inventarisatie van het middeleeuwse charterarchief mogelijk en wenselijk geworden. De geschiedenis van deze kloosters is echter ten dele duister, met name wat betreft de stichting van Mariënkroon, ten dele gecompliceerd vanwege de juridische status van Mariëndonk, dat zich van Mariënkroon heeft afgescheiden en er later weer bij werd ingelijfd. Omdat de historie der kloosters en de structuur van hun archief ten nauwste samenhangen, draagt deze inventarisatie duidelijk de sporen van deze vage voorgeschiedenis van Mariënkroon en van de moeilijke correlatie Mariënkroon- Mariëndonk en kan een uitvoerige inleiding, waarin de knelpunten van kloostergeschiedenis, archiefhistorie en archiefstructuur worden behandeld, niet worden gemist. Deze aspecten worden echter in deze inleiding zoveel mogelijk separaat en chronologisch behandeld; een toelichting op het eigenlijke inventarisatiewerk sluit de introductie af.
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in en bij Heusden, diversen, inventarisnrs 19 - 80
37 Akte van incorporatie, door vicaris-generaal orde in België, van klooster Mariëndonk bij Mariënkroon, 1558
Met authentieke kopie van akte van afscheiding uit 1443
En met brief, waarin assessor van vicaris-generaal prior Mariëndonk in 's-Hertogenbosch, meedeelt dat hij instemt met ophanden zijnde vereniging van kloosters en hun goederen, gelijktijdige kopie
239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
Inventaris
Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in en bij Heusden, diversen, inventarisnrs 19 - 80
37 Akte van incorporatie, door vicaris-generaal orde in België, van klooster Mariëndonk bij Mariënkroon, 1558
Met authentieke kopie van akte van afscheiding uit 1443
En met brief, waarin assessor van vicaris-generaal prior Mariëndonk in 's-Hertogenbosch, meedeelt dat hij instemt met ophanden zijnde vereniging van kloosters en hun goederen, gelijktijdige kopie
NB:
Regestnrs 719, 723, 1957 en 1961.
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
2 stukken
Zie ook
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS