Archieven

 7528 Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Korte historische terugblik
Bewerking archief
De Liquidatiecommissie Woonwagenschap Noordoost Noord-Brabant.
Aanwijzingen voor gebruik inventaris
7528 Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001
Inleiding
Aanwijzingen voor gebruik inventaris
De onderlinge ordening van de dossiers is gebaseerd op de Basis Archiefcode voor de gemeentelijke administraties 1987.
De vergaderstukken van het dagelijks bestuur en de streekraad bevatten na 1997 alle oorspronkelijke bijlagen. Deze stukken zijn indertijd niet in het betreffende onderwerpdossier opgeborgen. Bij de inventarisatie is de keuze gemaakt dit zo te laten. Gekozen is voor een gedetailleerdere beschrijving van onderwerpen.

Voor de op vernietiging afgestelde personeelsdossiers gelden de standaardregels voor openbaarheid.

Bijlagen:
Bij deze inventaris zijn als bijlage gevoegd:
- Een lijst van onderwerpdossiers die in de inventarisatie periode zijn vernietigd, ingevolge de daarvoor geldende richtlijnen.
- Een lijst van op termijn voor vernietiging in aanmerking komende archiefstukken van alle streekgewestelijke instellingen. Te vernietigen in 2008 - 2030. Hierin ondermeer opgenomen de personeelsdossiers en de administratie van de regionale afvalverwerkingsinrichting te Haps.
Tevens zij de gebruiker gewaarschuwd dat het archief van de Dienst VROM van het Streekgewest in een aparte toegang 1546 is beschreven. Dit als gevolg van de niet onder dit project vallende omschrijving t.a.v. het te inventariseren archief van het Streekgewest.
Overzicht van de onder het Streekgewest Brabant Noordoost ressorterende archiefvormende diensten, afdelingen:
Inventaris
Organisatie
Diensten
Personeel
Taken
Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2074 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS