Archieven

 7528 Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Korte historische terugblik
Bewerking archief
De Liquidatiecommissie Woonwagenschap Noordoost Noord-Brabant.
Aanwijzingen voor gebruik inventaris
Overzicht van de onder het Streekgewest Brabant Noordoost ressorterende archiefvormende diensten, afdelingen:
7528 Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001
Inleiding
Overzicht van de onder het Streekgewest Brabant Noordoost ressorterende archiefvormende diensten, afdelingen:
- Bestuursdienst.
- Ondernemingsraad Streekgewest Brabant Noordoost
- Gewestelijke Gezondheidsdienst regio Oss, centrale post ambulance vervoer
- Streekarchiefdienst Brabant- Noordoost
- Dienst Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieu, Dienst VROM
Afdeling techniek
Afdeling Milieusamenwerking, per 01-04-1998 geëindigd.
Afdeling Afvalverwerking te Haps
Afdeling Afvalverwerking Voorste Heide, Oss- Berghem
Afdeling Volkshuisvesting/ uitvoering besluit woninggebonden
Subsidies, Dienst WBS,
- Voormalige Technische Dienst kring Heesch tot 1992.
Overgang naar dienst VROM, locatie Heesch later Oss.
- Voormalige Dienst Gemeentewerken Land van Cuijk tot 1992.
Overgang naar Dienst VROM, locatie Boxmeer later gedeelte Oss.
- Indicatiecommissie Bejaardenoorden c.a. per 01-04-1998 geëindigd
- Dienst Sociale werkvoorziening, per 01-01-1998 geëindigd
- Liquidatie commissie Woonwagenschap Noordoost Noord Brabant
- Onderwijs begeleidingsdienst, per 01-01-1998 geëindigd
- Volwasseneneducatie, per 01-01-1998 geëindigd, Overgegaan in Regionaal Opleidingcentrum De Leygraaf, Oss en Veghel. ROC.
- Recreatieschap Maasland, openluchtrecreatie, per 01-01-1998 geëindigd
- Streek VVV toerisme, per 01-01-1998 geëindigd
- Stichting Subsidie Welzijnsinstellingen deelregio Oss
- Intergemeentelijk Instituut Kunstzinnige Vorming Land van Cuijk.
Inventaris
Organisatie
Diensten
Personeel
Taken
Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2074 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS