Archieven

 524 Gerechtshof in 's-Hertogenbosch, 1930 - 1939 N.B. Stukken van 1926 - 1942
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Deze plaatsingslijst is in feite een vervolg op de inventarissen van de rechterlijke archieven uit de periode 1838-1930, toegangsnrs 116.01.01-116.01.04, 125.02-125.13 en 126.01-126.07, *  inventarisreeks Rijksarchief in Noord-Brabant, nrs 42 en 46. De bewerking van deze stukken is op dezelfde wijze geschied. Voor wat betreft de werking en organisatie (bevoegdheden, procesvoering en beroepsmogelijkheden) van de rechterlijke instellingen zie men de inleidingen van deze inventarissen.
Ook de indeling van de stukken is gelijk aan die van de stukken uit de periode 1838-1930.
Kennisname van de inleidingen van de voornoemde inventarissen is nuttig bij het raadplegen van de stukken. Daarin wordt aangegeven welke stukken men zoal kan aantreffen en wanneer en hoe gebruik gemaakt kan worden van eigentijdse toegangen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1993
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS