Archieven

 1869 Provinciaal Bestuur, 1987-1999
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Voorwoord
1. Geschiedenis van de archiefvormende organen
2. Verantwoording van de inventarisatie2.1. Archiefbestanden
2.2. Begrenzing van de archiefperiode
2.3. Dossiervorming
1869 Provinciaal Bestuur, 1987-1999
Inleiding
2. Verantwoording van de inventarisatie2.3. Dossiervorming
De archiefstukken zijn gedurende de gehele periode voornamelijk zaaksgewijs samengevoegd. Archiefstukken die behoren tot een en dezelfde aangelegenheid (zaak) zitten bij elkaar en hebben hetzelfde zaaknummer. In een zaak kunnen zowel stukken van Gedeputeerde Staten als van Provinciale Staten voorkomen. In dossiermappen zijn de stukken chronologisch, per deelonderwerp of door middel van een combinatie van beide opgeborgen.

2.4. Archiefordening
2.5. Volledigheid van het archief
2.6. Vernietiging
2.7. Materiele verzorging van de dossiers
2.8. Omvang van het bewerkte archief
2.9. Beperking van de openbaarheid
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
Overzicht van de geraadpleegde literatuur en bronnen
Bijlagen
Inventaris
Taken
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2075 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS