Archieven

 1869 Provinciaal Bestuur, 1987-1999
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Voorwoord
1. Geschiedenis van de archiefvormende organen
2. Verantwoording van de inventarisatie2.1. Archiefbestanden
2.2. Begrenzing van de archiefperiode
2.3. Dossiervorming
2.4. Archiefordening
1869 Provinciaal Bestuur, 1987-1999
Inleiding
2. Verantwoording van de inventarisatie2.4. Archiefordening
In het archief van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant 1987-1999 bevinden zich blijvend te bewaren archiefstukken van zaken waarvan de besluitvorming door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in die periode heeft plaatsgevonden. Dit houdt in dat er in het archief archiefstukken kunnen zitten die vóór 1987 of na1999 gedateerd zijn. Bij de ordening in archiefkast of archiefrek zijn de archiefbestanddelen van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, net als in de dossiers, niet gescheiden. De primaire ordening van de dossiers vond plaats op basis van de Basisarchiefcode voor de gemeentelijke, regionale en provinciale administraties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (kortweg Code VNG of Basisarchiefcode). In deze code worden de onderwerpen systematisch gerangschikt en aangeduid met cijfers en punten. De code VNG van 1992 diende ook als uitgangspunt voor de ordening van onderwerpen in deze inventaris en is opgenomen in de bibliotheek van het Rijksarchief in Noord-Brabant. De aangetroffen ordening van de dossiers is vrijwel altijd gehandhaafd tenzij duidelijk was dat de aangetroffen codering onjuist of niet logisch was.
2.5. Volledigheid van het archief
2.6. Vernietiging
2.7. Materiele verzorging van de dossiers
2.8. Omvang van het bewerkte archief
2.9. Beperking van de openbaarheid
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
Overzicht van de geraadpleegde literatuur en bronnen
Bijlagen
Inventaris
Taken
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2075 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS