Archieven

 7208 Collectie Cuijk, Haps, Beers
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inventaris
De Instelling voor Maatschappelijke Zorg der gemeente Haps
sluiten
7208 Collectie Cuijk, Haps, Beers
Inventaris
De Instelling voor Maatschappelijke Zorg der gemeente Haps
Datering:
1960-1965
Geschiedenis

Door de komst van de Algemene Bijstandswet per 1965 werden de taken van de burgerlijke instellingen van weldadigheid (de armbesturen) buiten werking gesteld. Zij konden wettelijk geen bijstandverlenende taak meer vervullen.
In Haps bestond in vroeger tijd het Burgerlijk Armbestuur. Bij raadsbesluit van 5 jul 1960 werd deze benaming nog vervangen door de benaming 'Instelling voor Maatschappelijke Zorg', waarbij de taken hetzelfde bleven en uit financiele ondersteuning bestonden.
Deze taak nu werd vanaf de inwerkingtreding van de ABW door rijk en gemeente overgenomen.
De gemeenteraad van Haps besloot dan ook met ingang van 1 jan 1965 deze instelling op te heffen en alle activa en passiva over te nemen.
13-15 Grootboeken
17-20 Kasboeken
27-30 Bijlagen van de rekening
NCB Beers-Linden
NCB Cuijk
Stichting Promotie Cuijk
familie Wintjes te Cuijk
Stichting Kindervreugd Cuijk
Vereniging "Helpt Elkander"
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2030 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS