Archieven

 2097 Stichting Volkskunde Leerstoel Brabants Heem, 1993-2014
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Beknopte historie van de stichting
sluiten
2097 Stichting Volkskunde Leerstoel Brabants Heem, 1993-2014
Inleiding
Beknopte historie van de stichting
De stichting is opgericht op 25 februari 1993 op initiatief van de stichting Brabants Heem en
heeft volgens de akte van statutenwijziging van 27 maart 2000 ten doel:

“a. beheer en verwerving van de gelden waarmee de leerstoel moet worden gefinancierd;
b. het toezicht op de positie en het functioneren van de leerstoel;
c. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

De Leerstoel werd gevestigd aan de Katholieke Universiteit Brabant, later Tilburg University.
Leerstoelhouder van 1993-1998 was prof. dr. P.J.A. Nissen en vanaf 1999 prof.dr. A.J.A.
Bijsterveld.

Op 9 juli 2014 is de stichting gefuseerd, samen met de Toon Weijnen Stichting, met de
stichting Erfgoed Brabant.

Het archief van de stichting
Inventaris
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2036 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS