Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
46.728 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Uw zoekopdracht heeft meer dan 2500 pagina's met zoekresultaten opgeleverd.
Pas uw zoekargument(en) aan of gebruik een filter om het resultaat te verfijnen.
Pagina: 2501
 
 
thumbnail
Schepenakte317 Goijaert Goijaerdts (60) en Corstiaen Servaessen (38) te Sint Michielsgestel en Bartholomeus Geritss (37) uit Den Dungen met verklaring t.b.v. Laurens Jacob Rutten cum suis, waarbij Goijaert aangeeft, dat hij op 19-5-1663 op de dries bij het huis van Jacob Rutten heeft staan praten met Hilleken Handrickx weduwe van Jacob Rutten, met Laurens Jacobs en Iken, dochter van Jacob Rutten vrouw van Geerlingh Goijaerts en aldaar gehoord heeft, dat Hilleken verschillende propoosten heeft tegen Laurens en Iken m.b.t. 1/4e deel in de hof gekomen van erfgenamen van Cornelis Lamberts cum suis verhalende, dat Ruth, zoon van Jacob Rutten man van Barbara, dochter van genoemde Cornelis, daar ook aanspraak op maakt etc. Getuigen: Laurens Lamberts en Ruth Willems van de Merendonck.
Datering:
23-6-1663
Pagina:
297v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
14
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte312 Joffrouwe Maria van Honselaer weduwe van jonker Dirck Millinck van Gerwen; jonkers Aelbert en Wernaert, broers en joffrouwe Gertruijt, hun zuster, meerderjarige kinderen van jonker Dirck Millinck van Gerwen zaliger en joffrouwe Maria van Honselaer, mede voor joffrouwe Joanna Catharina hun jongste en nog minderjarige zus, woonachtig te Sint Michielsgestel hebben gemachtigd jonker Lambert Millinck van Gerwen, schout van Helmond om namens hen voor de Raad van Brabant te ’s-Gravenhage hun belangen te verdedigen tegen Tobias Muijkens te Esch over de doodslag door hem begaan aan de persoon van jonker Dirck Millinck van Gerwen, hun man en vader zaliger. Getuigen: Jonker Adolph van Honselaer en jonker Adolph van Raveschot.
Datering:
4-6-1663
Pagina:
292
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
14
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte302 Anthonis Peters van Tartwijck (53) en Geraerdt Handrickx van der Loo (53) te Sint Michielsgestel met verklaring t.b.v. drossaard, schepenen en gemeijnte van Gestel namelijk,”dat de camer van Willem Damen, die den voors. drossaert ende schepenen met advies van de gemeijnte hebben gehuerdt tot eene raedtcamer blijckende bij d’acte daer van sijnde is een besondere besloten ende affgesneden camer staende in de oude huijsinge van den voirs. Willem Damen gecomen van d’erffgenamen van Willem Joris ………..sloten van de leijen huijsinge daer Willem Damen woont ende tapt gecomen van d’erffgenamen van Corstiaen Dircks van Tartwijck, dat oock deselve camer van binnen is toegemetst hebbend een deur op haer selven buijten op straedt off gemeijnplaetse uijt ende ingaende ende tsijndert het inhueren noijt tappersneringhe is gedaen.” Attestanten zeggen dat ze “ omtrent de kercke ende bijden voors. huijsinghe” zijn geboren en opgevoed en van alles wat hiervoor beschreven staat zeer goed op hoogte te zijn. Getuigen: Jan Thonissen en Gerit Janssen van der Loo.
Datering:
17-2-1663
Pagina:
283
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
14
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte289 Johanna van Clootwijck weduwe van Thomas Brouwaert in zijn leven raad en thesaurier-generaal van Z.H. prins van Oranje heeft gemachtigd jonker Jacob Sijwert van Sijborch, drossaard van heerlijkheid Sint Michielsgestel, haar schoonzoon om namens haar te verkopen “seeckere rwelff gerden lants met appendentien ende dependentien van dijen” gelegen onder Groot Waspick in de Langstraet vanouds genoempt het Clootwijckerlandt. Getuigen: Willem Adams van Gestel en Jan Anthonissen van Uden.
Datering:
12-10-1662
Pagina:
269
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
14
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 2501
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS