Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
5.955 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
thumbnail
Schepenakte34 Lambert van Rosmalen en diens vrouw Hendersken, inwoner Den Dungen. Verklaring. Afgelopen 23 december is Aert Peter Capiteijn als inwoner Den Dungen met een kar geladen met een ton Bosch bier van de brouwerij van Mutsaerts gekomen, de ton gemerkt zijnde met 3 klokken. Hij deponent had aan Aert gevraagd waar hij met de kar vandaan kwam en die had gezegd *daar kom ik mede vant veer en dat heb ik uit de schuit van mijn vader geladen*. Daarop was verder gevraagd voor wie dat bier was bestemd en waar het biljet ervan was. Aert had daarop gezegd dat niet te weten en dat hij er ook geen biljet van had. In de zelfde nacht toen de deponenten al in bed lagen, is aan hun deur een Antoni van de Keer wonend te Schijndel komen kloppen en had gezegd *sa doet U de deur open, dat is mijn bier dat er is aangeslagen en ik heb hier het biljet en als ge niet opendoet, zal ik U morgen wel anders leren*.
Jan Huijbert Cuijpers, inwoner Den Dungen
Cornelis Janssen van Berlicom, inwoner Den Dungen
Antonij de Porter, pachter van de impost op bieren, wijn, brandewijn etc. voor het dorp Den Dungen
Daniel Mutsaerts, notarisgetuige Den Dungen 1702
Peter Janssen, notarisgetuige Den Dungen 1702
Datering:
28 maart 1702
Pagina:
083
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte31 Willem Hendrick Smits, inwoner Den Dungen, machtiging om proces te voeren
Jan Hendricks de Langh, inwoner Den Dungen
Delis Tijs Weijgergancx,inwoner Den Dungen
Geertruijt weduwe van Hendrick Everts de Bever wonend St. Michielsgestel
heer Isacq Elsevier, drossaard te St. Michielsgestel, gemachtigde om naar Den Haag te gaan voor een proces
Nicolaes Hendricx van Hannen, wonend Den Dungen, is eiser in een proces
Hendrick Janssen, notarisgetuige Den Dungen 1701
Aert Janssen, notarisgetuige Den Dungen 1701
Datering:
23 december 1701
Pagina:
074
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte29 Teunis Teunissen van den Heuvel, oud ca. 56 jaar, inwoner Den Dungen. Verklaring. Omstreeks 10 of 11 jaar geleden toen hij nog bij zijn zuster Anneken inwoonde in het huis en erf van Claes Hendricks van Hannen op het Lanck Griensel, heeft hij gezien dat na de dood van Marieken dochter van Claes van Hannen verwekt bij Anneken Peters, vanwege het vruchtgebruik van bezit, daar 2 willigenbomen door Dries van Hannen zijn omgehakt, de een staande op de straat aan het hek nabij de *missie* van het huis en de andere achter hetzelfde huis. Hendrick Snellarts, meester-klompmaker te St. Michielsgestel heeft de bomen laten weghalen. Verder verklaart hij nog dat ongeveer 2 jaar geleden hij deponent Andries Teunis van Hannen, een eikenboom staande op de Poeldoncq, in het Schoenmakersveldeken, daar heeft zien omhakken waarvan Niclaes van Hannen eveneens het vruchtgebruik heeft gehad. Deze Andries van Hannen heeft de takken etc daar weggehaald, maar de stronk of stam ligt daar nog steeds.
Hendrick Lamberts, oud ca. 24 jaar, inwoner Den Dungen. Woonde destijds in bij diens moeder
Jacob Peters Boeckermans, oud c. 40 jaar, inwoner Den Dungen. Verklaart dat hij 8 jaar geleden in het esthuis van het vermelde huis woonde en heeft toen op verzoek van Nicolaes Hendriks van Hannen, een essenboom zijnde een witboom daar omgehakt.
Willem Hendrick Smits, requirant, inwoner Den Dungen
Jan Hendrik Weijgergancx,inwoner Den Dungen
Delis Tijs Weijgergancx, inwoner Den Dungen
Luijcas Janssen Visschers, notarisgetuige Den Dungen 1701
Willem Hermans, notarisgetuige Den Dungen 1701
Datering:
9 september 1701
Pagina:
070
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte9 Peter Hairwassers als weduwnaar van Maria dochter van Jan Claessen Cluijtmans, openbare verkoop van een weiland te St. Michielsgestel aan de Pettelarese straat genoemd *den Nollantse camp*
Mathijs van Osch, belendend St. Michielsgestel
Jan Peter Denis, belendend St. Michielsgestel
de heer van Oirschot, belendend St. Michielsgestel
de herberg van Tijs van Osch in Den Dungen
Gijsbert Elias, heeft gemijnd voor 350 gulden
Rut Peters van Geffen, notarisgetuige Den Dungen 1700
Gijsbert Teunis (Vugts), notarisgetuige Den Dungen 1700
Datering:
29 september 1700
Pagina:
018
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS