Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
3.838 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
thumbnail
Schepenakte37 Geertruijd van den Bergh vrouw van Hermen van der Horst verklaart dat de nalatenschap op de kinderen van haar overleden zoon Johannes van Batenburg en Geertruijd van der Weijde, bij een eventueel overlijden van een van die kinderen hun deel niet zal gaan naar hun moeder, maar worden verdeeld over de overgebleven broers en zusters en tevens zal haar schoondochter Geertruijd van der Weijde, zolang zij niet hertrouwt, een jaarlijkse bijdrage ontvangen van honderd gulden en aan haar nicht Grietie, bijgenaamd Bronhorst, wonend te Dordrecht een bedrag van vijftig gulden.
Datering:
30-04-1704
Pagina:
scan 0057-scan 0059
Soort akte:
Testament
Plaats:
Grave
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7128
Inventarisnummer:
20
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte23 Anna Houwart weduwe van Johan van Diependaal herroept al haar eerdere testamentaire disposities en legateert aan haar volle neef Daniel van Valkenburg een bedrag van 400 Karolingische gulden, aan de 5 kinderen van haar nicht Alida van Diependaal, laatst weduwe de Haan, ieder een bedrag van honderd gulden, welk bedrag zij ook legateert aan de 3 kinderen van wijlen haar nicht Johanna van Diependaal, verder legateert zij aan een van de voorkinderen van haar man, met de naam Margriet van Diependaal voor haar goede diensten een bedrag van honderd gulden, onder de voorwaarden dat als haar nagelaten boedel geen 6000 gulden waard is de legaten ook twee jaar na haar dood kunnen worden uitgekeerd en verder benoemt zij tot haar enige en universele erfgenamen de zes voorkinderen van haar overleden man en de kinderen van haar broer Arnoldus van Diependaal, elk voor een zevende part.
Datering:
14-07-1704
Pagina:
scan 0041-scan 0043
Soort akte:
Testament
Plaats:
Grave
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7128
Inventarisnummer:
20
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte4 Jacob Peters, sergeant van kapitein Schrassert in het regiment van brigadier van Els en Alida Gerrits, echtelieden, laten hun bezittingen na aan de langstlevende van hen beiden en benoemden die tot enige en universele erfgenaam en dat kind of kinderen na het scheuren van de bedde en de langstlevende mocht hertrouwen dat het kindschap gelijk wordt gesteld met eventuele nieuw verwekte kinderen.
Datering:
11-11-1704
Pagina:
scan 0006-scan 0008
Soort akte:
Testament
Plaats:
Grave
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7128
Inventarisnummer:
20
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte742 Jan van Kessel en Lambrecht Wolffs schepenen tot Grave tuigen dat de erenfeste en vrome jonker Willem van Chanu en Anna van der Aelsfort e.l. hebben samentlijck en eendrachtich bekent dat sij gehalden, vuijtgerijckt en voldaan willen hebben alle articelen ende maeckkelen gelijck sij eluijden daar voor notaris en getuigen gemaeckt en gelegateert hebben, soe deselve int lange inden testamente en instrumente gescrijven en gespecificeerte staan, daar dese tegenwoordige transfixbrief duergesteken is en dat sulcx is haeren vrijen en vuijterste wille, dat datselve testament met alle clausulen daarinne begrepen, onderhouden, voldaen en voltrocken ende vuijtreijckt sal worden sonder tegenseggen van haar erfgenamen of van yemant anders. Sonder argelist.
Datering:
20-4-1566
Pagina:
scan 443
Soort akte:
Testament
Plaats:
Grave
Toegangsnummer:
7041
Inventarisnummer:
247
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 4
U heeft verfijnd op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS