Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
939 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Schepenakte42 Rekest van Hendrik Voskuil koster voorlezeren schoolmeester te Oisterwijk te kennen gevende dat hij door indispositie buiten staat werd gesteld om zijn bedieningen naar behoren te verrichten zoals verwoord in de attestatie aan het rekest toegevoegd blijkt en verzoekt om Isaak Ente tot substituut te mogen aanstellen, maar zoals het in het rekest staat omschreven kan men op het verzoek niet ingaan doch alleen aan de suppliant permitteren om de persoon van Isaak Ente tot zijn assistentie in de kerk en de schooldienst te mogen inzetten mits die persoon de officier en predikant aangenaam is en dat in het vervolg ook bij attestatie blijkt dat de kerk- en schooldienst door hem of door voornoemde persoon naar behoren werd waargenomen en zulks ten zijnen kosten en verantwoording – zie ook folio 1155v.
Datering:
woensdag 1 juni 1785
Pagina:
1005
Plaats:
Oisterwijk
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
438 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte36 Misisve van rentmester Verster inhoudende dat de kanunniken van het kapittel van Sint Pieter te Hilvarenbeek hem hadden geautoriseerd om namens hen aan de Ed: Mo: kennis te geven dat aan het kapittel competeert een groot aantal gewincijnzen die jaarlijks door hem ten zijnen kosten tegen het genot der winningen boekrecht en boeten zowel van wanwinningen en wanbetalingen binnen Hilvarenbeek en Oisterwijk alsmede te Gilze moeten worden ontvangen samen voor 65:12:13 die steeds in de kapittelrekeningen worden verantwoord.
Datering:
donderdag 8 september 1785
Pagina:
1579v
Plaats:
Hilvarenbeek / Oisterwijk / Gilze
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
439 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte15 Bericht vanuit de leen- en tolkamer te ’s-Hertogenbosch op een rekest van de drossaard en regenten der heerlijkheid Oisterwijk te kennen gevende dat het van ouds had plaats gehad binnen de heerlijkheid van Drunen dat de gemeentewegen en andere werken door de gemene ingezetenen bij rotten of corporaalschappen waren opgemaakt onder opzicht der borgemeesters die corporaals onder zich hadden en dat bij weigering of dilaij van iemand der ingezetenen op order van de borgemeesters via panding een of ander stuk meubilair uit het huis van de nalatige werd gehaald en mocht die weigeraar binnen drie dagen na de panding het hem opgedragen werk niet gemaakt had dan werd dat meubelstuk verkocht om daaraan te verhalen een som van 3 gl. die onder de overige manschappen van het rot, die het gebrekkige daarvoor opmaakten, werden verdeeld en verteerd; dat in 1780 een zekere Pieter de Mulder, gepensioneerd sergeant wonende en neringdoende te Drunen op order van de borgemeester J. van Son, weigerig en nalatig gebleven zijnde mee te werken aan de arbeid van een gemeentewerk, en dat bij hem in huis door genoemde borgemeester een meubelstuk is weggehaald en de Mulder wendt zich tot de Raad van Brabant met een verzoek om een appointement nisi causam, waarbij de regenten werden geordonneerd de meubilaire goederen of huisraad die uit zijn huis waren weggehaald terug te brengen en aan hem te reserveren zijn akte van kosten schade en interessen; dat de supplianten zich daarheen hadden gedirigeerd en dat borgemeester Van Son het gepande aan Pieter de Mulder zou teruggeven en De Mulder zou in het vervolg vrijgesteld worden van het meewerken aan gemeentewerken en zijn nering blijven doen met compensatie van zijn kosten en dat die schikkingen, ofschoon Pieter de Mulder zich daaraan niet wilde onderwerpen, bij resolutie van de Raad van Brabant dd. 17 juli 1780 waren goedgekeurd en werd een verder verzoek van de hand gewezen;
Datering:
dinsdag 10 februari 1784
Pagina:
161
Plaats:
Oisterwijk / Drunen / Valkenswaard
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
433 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte11 Misisve van ontvangers Deutz, Van Lijnden en Van Breugel op een rekest van de regenten van Oisterwijk Boxtel en Sint Michielsgestel Haaren en Helvoirt met verzoek om remissie vanwege de rampen die de ingezetenen van die plaatsen zijn overkomen – zie ook folio 301, 359
Datering:
vrijdag 6 februari 1784
Pagina:
131
Plaats:
Oisterwijk / Boxtel / Sint-Michielsgestel / Haaren / Helvoirt
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
433 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 8
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS