skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

xNotaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Notaris-, schepen- en andere akten
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
46.738 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 10
 
 
Schepenakte
356 Handrick Lambert Udemans (50), Lambert Lenaerdt Franssen (43), Peter Matheussen Pels (32) uit Sint Michielsgestel met verklaring ten behoeve van Mevrouw Stans Stanssen Molemaeckers namelijk dat zij attestanten circa 12 jaren geleden voor Dirck van de Velde in die tijd proprietaris van een stuk akkerland genoempt den Graeffacker onder den hertgang van Thede westwaarts Corst Driessen en Willem Meussen, oostwaarts de efgenamen van N. de Weijerenen eind erfgenamen van Jonker Wernaert van Honselaer noordwaarts en zuidwaarts Jonker Pijlus d’Adama en hebben een nieuwe graaf gegraven naast genoemde Graafakker. Getuigen: Adriaen Everdts en Everdt Peter Aertssen, beiden uit Gestel.
Datering:
13-01-1657
Pagina:
298
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
355 Marijken weduwe van Aerdt Janssen van Helmont te Schijndel die verklaart schuldig te zijn aan haar zoon Paulus ofwel zijn erfgenamen het “volle uijtsetsel ofte houwelijcxgoet” zoals dat ook haar andere kinderen hebben gehad maar ze heeft hem dat nooit voldaan, maar dat is wel de bedoeling. Getuigen: Handrick Gijsbert Smits en Dirck Dirckssen van Kessel.
Datering:
12-01-1657
Pagina:
298
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
354 Rutger Jans Rutten Cluijtmans jongman (24) wonend bij Claes Pauwelssen te Veghel als boerenknecht met een verklaring ten behoeve van Peter Adriaens van der Loon eveneens over bovenstaande kwestie. Getuigen: Wouter Jacobs en Hendrick Aert Michielssen, beiden uit Veghel.
Datering:
00-00-1657
Pagina:
296
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
353 Claes Pauwels Joris (59) herbergier te Veghel en Arijken zijn vrouw, Jan Rommen (35) te Veghel met verklaring ten behoeve van Peter Adriaens van der Loo namelijk dat genoemde Peter met Mathijs Janssen Smits vorster in Schijndel omtrent bamis (1 oktober) 1655 is gekomen ten huize van Claes Paulssen en bij hen hebben ontboden Jonker Jacob Prominck van Deventer officier te Schijndel, Veghel en Erp die bij de requirant van de Loo zijn gekomen en de attestanten dat ze gehoord en begrepen hebben dat Peter van der Loo tegen Jonker Prominck zei: “Officier, wij hebben proces tegen malkanderen ende ick ben een man die mijn coopmanschap moet vervoegen, ick soude met mijn hop naer Hollant vaeren soo dat mijn geen onrust gelijckt, dat wij die dinghen tegens malkanderen neer leeghden! (Ist met een kan wijns twee off drije te doen, die sullen wij met malkanderen uijtdrincken, niet van schuldts halffven, maer wij sijn gebueren geweest ende goede vrienden, dat willen wij doen van vrintschaps halffen, vrienden sijn ende vrienden blijven, ende daer mede gedaen ende dergelijcke propoosten in vriendelijcheit”. Maar verklaren de attestanten uitdrukkelijk zeer goed te weten, ook wel onthouden en verstaan hebbend, “datter noijt woordt in hun presentie is gesproocken, opgehaelt, ofte vermaendt van eenige gelt, peenen of andersints oft uijt dien hoofde off insien aenden voorschreven officier helden of penninck is gebooden, gepresenteert off dese conditien accoordt aengeleeght, oock niet gehoort te hebben dat den officier antwoorde sulcx niet te comen doen overmits dat hij soo grooten oncosten hadde gedaen dewijlen van egeene gelt, souvereijnen, peenen, keuren oft breucken is vermaendt veel minder van der plicht off schuldt van de voornoemde Van der Loo” De vrouw van de officier zou gezegd hebben: “wij hebben altijt goede gebueren ende vrienden geweest, ick wenschte wel dat gijluijden dat met malkanderen affdronckt”. Getuigen: Philips Peter Huijberts en Rut Jan Rutten, beiden uit Veghel.
Datering:
08-01-1657
Pagina:
294v
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 10
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS