Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
939 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Schepenakte111 Identiek afschrift als op folio 317.
Datering:
25-3-1681
Pagina:
321
Plaats:
Oisterwijk
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
296 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte110 Voor Anthony Beens openbaar notaris van de Raad van Brabant residerende te Oisterwijk zijn verschenen Margarita de weduwe van Peter van Beurden oud omtrent 80 jaren die ten behoeve van Sr. Theodorus van Esch wonende te Oisterwijk, een getuigenverklaring aflegt. Ze zegt nl. dat ze rond 1629 bij haar ouders woonde ‘aen den Lindtbergh’ in het huis tegenwoordig toebehorende aan Barbara de dochter van Lambert van den Heuvel. Ze heeft er zo’n 15 jaren gewoond en dagelijks verkeerd rond het huis wat nu van de kinderen en erfgenamen van Lambert van Esch is en bij de daarbij gelegen waterstroom. Daar lag ook een erf toebehorende aan Embert Smits en de vorster Cornelis van Eyck en er was een laagte, waar een zekere Geerit Baecx dagelijks passeerde met paard en kar, zonder dat er een bruggetje [schoor] gelegd was. Baecx zou rond 1630 enige laagten op zijn erf genaamd ‘Bacxboomgaert’ opgehoogd hebben en om de jeugd uit zijn boomgaard te weren, heeft hij die afgesloten met een hek. Op 18-jarige leeftijd is Margarita regelmatig met andere jongens en meisjes van haar leeftijd door die laagten gelopen die ‘met liessen ende duyne was toe gewasschen’ om zo via de Ba[e]cxboomgaard te kunnen gaan spelen aan de waterstroom en om van tijd tot tijd te gaan buurten bij een zekere daar wonende Jochum van Esch. Die woonde in het huis waar tegenwoordig de weduwe van Vincent van Turnhout woonachtig is. Deze Vincent was tijdens zijn leven wijnsteker van beroep – 25 maart 1681.
Datering:
25-3-1681
Pagina:
317
Plaats:
Oisterwijk
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
296 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte109 De Raad en Leenhof van Brabant heeft een supplicatie ontvangen van de regenten van de vrijheid Oisterwijk, mede op basis van een sententie van 26 juni 1679, en verklaren dat hen een bepaald stuk gemeijnt toebehoort gelegen bij Oisterwijk. In de sententie worden de grenspalen van dat stuk genoemd nl. ‘van den eersten pael der gemeente van Oisterwijck op Balfort by der brugge, van den tweeden pael totten moolenrade van Spoerdonck, ter noortsijderwarts linie recht van daer totten derden pael te weten van den Hael van het huys tot Baest linie recht van den voorn: tweeden pael aff, van daer voort op den vierden pael te weten op Helvoirt ende eijndelyck tot den vijfden pael te weten by Hugevoort op een bergsken linie recht tot de gemeente van Beeck toe ende dat oock de supplianten competeert een cijnsboeck genaemt den Wilderchijns etc.‘. Voorts wordt ingegaan op de onderscheiden gebruiksrechten. De palen waarop de affiches hingen zijn met slijk besmeurd en uit de grond getrokken. Omtrent die Wildercijns wordt een publicatie vermeld voor de gerechtigden in de gemeijnt die van buiten Oisterwijk zijn. Nicolaes Kempen wordt deurwaarder genoemd en de kopie van het originele stuk is ondertekend door H.Copes als ‘graphiarius curiae feudalis Sulvaducensis [i.p.v. Silvaducensis] – 10 juli 1681.
Datering:
10-7-1681
Pagina:
313
Plaats:
Oisterwijk
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
296 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte69 Bericht van rentmeester Verster met bijvoeging van het schriftelijk belang van de abt van Sint Geertrui in Leuven met zijn consideratie op het rekest van officier en schepenen der vrijheid Oisterwijk i.v.m. het subsidiëren van de kerkfabriek van Oisterwijk als tiendheffer.
Datering:
maandag 28 november 1791
Pagina:
329v
Plaats:
Oisterwijk
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
457 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS