skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
46.734 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 12
 
 
thumbnail
Schepenakte355 Marijken weduwe van Aerdt Janssen van Helmont te Schijndel die verklaart schuldig te zijn aan haar zoon Paulus ofwel zijn erfgenamen het “volle uijtsetsel ofte houwelijcxgoet” zoals dat ook haar andere kinderen hebben gehad maar ze heeft hem dat nooit voldaan, maar dat is wel de bedoeling. Getuigen: Handrick Gijsbert Smits en Dirck Dirckssen van Kessel.
Datering:
12-01-1657
Pagina:
298
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte354 Rutger Jans Rutten Cluijtmans jongman (24) wonend bij Claes Pauwelssen te Veghel als boerenknecht met een verklaring ten behoeve van Peter Adriaens van der Loon eveneens over bovenstaande kwestie. Getuigen: Wouter Jacobs en Hendrick Aert Michielssen, beiden uit Veghel.
Datering:
00-00-1657
Pagina:
296
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte353 Claes Pauwels Joris (59) herbergier te Veghel en Arijken zijn vrouw, Jan Rommen (35) te Veghel met verklaring ten behoeve van Peter Adriaens van der Loo namelijk dat genoemde Peter met Mathijs Janssen Smits vorster in Schijndel omtrent bamis (1 oktober) 1655 is gekomen ten huize van Claes Paulssen en bij hen hebben ontboden Jonker Jacob Prominck van Deventer officier te Schijndel, Veghel en Erp die bij de requirant van de Loo zijn gekomen en de attestanten dat ze gehoord en begrepen hebben dat Peter van der Loo tegen Jonker Prominck zei: “Officier, wij hebben proces tegen malkanderen ende ick ben een man die mijn coopmanschap moet vervoegen, ick soude met mijn hop naer Hollant vaeren soo dat mijn geen onrust gelijckt, dat wij die dinghen tegens malkanderen neer leeghden! (Ist met een kan wijns twee off drije te doen, die sullen wij met malkanderen uijtdrincken, niet van schuldts halffven, maer wij sijn gebueren geweest ende goede vrienden, dat willen wij doen van vrintschaps halffen, vrienden sijn ende vrienden blijven, ende daer mede gedaen ende dergelijcke propoosten in vriendelijcheit”. Maar verklaren de attestanten uitdrukkelijk zeer goed te weten, ook wel onthouden en verstaan hebbend, “datter noijt woordt in hun presentie is gesproocken, opgehaelt, ofte vermaendt van eenige gelt, peenen of andersints oft uijt dien hoofde off insien aenden voorschreven officier helden of penninck is gebooden, gepresenteert off dese conditien accoordt aengeleeght, oock niet gehoort te hebben dat den officier antwoorde sulcx niet te comen doen overmits dat hij soo grooten oncosten hadde gedaen dewijlen van egeene gelt, souvereijnen, peenen, keuren oft breucken is vermaendt veel minder van der plicht off schuldt van de voornoemde Van der Loo” De vrouw van de officier zou gezegd hebben: “wij hebben altijt goede gebueren ende vrienden geweest, ick wenschte wel dat gijluijden dat met malkanderen affdronckt”. Getuigen: Philips Peter Huijberts en Rut Jan Rutten, beiden uit Veghel.
Datering:
08-01-1657
Pagina:
294v
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte352 Op 26-12-1656 ten huize van Jonker Jans en Claes Handrick Daniels beiden herbergiers te Den Dungen en Gestel “seer atvice injurien sijn uijtgestordt geweest bij Dirck soone Handrick Goossens tegens ende tot nadeel van den persoon van Barthel Geritssen Meussen bij namelijcke dat den voorschreven Barthel Geritssen soude sijn een koebruijder ende drgelijcke infameuse woorden” en daarom is voor notaris van den Heuvel in eigen persoon verschenen Dirck Handrick Goossens en heeft uit vrije wil bekend en verklaard “deselve woorden onbedachtelijck doir dronck ende provocatie te hebben geseeght ende uijtgestordt verclaerende bij dese van den voorschreven Barthel Gerit Meussen in heel oft deel met anders te weten oft connen seggen als allen eer en deucht gelijck een jongeman met eeren toecompt” Getuigen: Jan Jan Arien Spierincx, Handrick Laurenssen, Anthonis Peter Denen en Jan Lamberts, allen uit Den Dungen.
Datering:
04-01-1657
Pagina:
294
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 12
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS