skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

xNotaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Notaris-, schepen- en andere akten
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
5.961 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Schepenakte
402 Jenneken, dochter van Handrick Rutten van Grinsven nagelaten weduwe van Huijbert Huijberts van den Merendonck uit Den Dungen (86) “gesont gaende, staende ende met den menschen converserende haer volle verstandt ende allen hare vijff sinnen wel machtich ende volcomelijck gebruijkende gelijck ons ondergescrevenen ende een ieder die haer aenschouwde ende hoorde spreken genochsaem was blijckende die welcke soo tot ontlastinghe van hare conscientie alsmede tot rust ende vrede van hare kinderen ende een ieder van dijen gelijck ende recht te doen” heeft verklaatd zich nog goed te herinneren, dat Anthonis Huijberts haar zoon “omtrent nieuwjaersmis 1636” getrouwd is geweest met Heijlken Jan Aertssen van der Donck en in die tijd van haar heeft gehuurd en gepacht het huis, waar ze tegenwoordig in woont met hof en boomgaard en twee weikampen omtrent 4 mergen groot gelegen, met nog een stuk akkerland, over het brugsken naast het erf van Goijaert Jas Strick, groot omtrent 6 lopensen “gemeijnlijck genoempt Bakelsacker”; daarnaast nog een akker schuin tegenover het huis van Jenneken genoempt den Kijffacker te aanvaarden dat genoemde akker, bezaaid of onbezaaid, terstond naar de vorm en de stijl van pachtinge te rekenen van Sint Maarten 1635 ende de hof en boomgaard op half maart, het huis met Pinksteren 1636; de huursom zou 125 gulden zijn. Bovendien verklaart zij, dat Anthonis Huijberts vanuit dat huis naar Middelrode is vertrokken omtrent bamis [1 oktober] of allerheiligen 1636, zodat hij dus dat huis heeft verlaten en alleen maar de oogst heeft getrokken van de teullanden 1636 en dus op Sint Maarten 1636 het huis al had verlaten; voorts verklaart ze, dat Handrick Goijaert Smits getrouwd zijnde met Heijlken, dochter van de comparante zijn meteen daarop bij haar komen wonen en hebben toen het huis etc. in huur verkregen voor een hursom van 100 gulden en dat Handrick en Heijlken haar zouden onderhouden in alle noodzakelijke diensten, vuur, licht en drank,
Vervolg:
zoals dat een kind aan zijn of haar moeder schuldig is te doen o.a. de kost en drank, zoals Handrick en Heijlken dagelijks voor hen zelf en hun huisgezin gebruiken, maar mocht de comparante Jenneken “eenige extraordinarisse spijse, delicatesse of dranck begeerde bleeff dat tot laste van haer comparante”; dat is volgens haar in het gesloten huwelijkscontract de reden voor Jenneken om het oorspronkelijke huurbedrag van 125 gulden te korten met 25 gulden en terug te brengen tot 100 gulden—gepasseerd ten woonhuize van Jenneken in Den Dungen in de Sporckstraedt. Getuigen: Dielis Anthonis Goijaerts en Anthonis Cornelissen.
Datering:
10-10-1657
Pagina:
337v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
389 Jan Laurenssen Janssen (56) en Jenneken dochter van Handrick Jans en vrouw van Cornelis Janssen (50) uit Den Dungen met verklaring t.b.v. Meriken Arien Peters—zie akte van folio 323v. Getuigen: Claes Handrick Daniels en Rutger Claes Handrickx, poorters van ’s-Hertogenbosch.
Datering:
25-5-1657
Pagina:
325
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
388 Peterken Denis weduwe van Dries Wouterss (70) en Anneken weduwe van Handrick Dielissen (80), wonende te Den Dungen met een verklaring t.b.v. Meriken Arien Peters nl. dat circa 37 of 38 jaar geleden Rutgher Handrick Eijkemans als propriëtaris en eigenaar van een zekere kamp hooi- of weiland te Den Dungen ter plaetse genoempt inden Brandt aen de Scheelestraedt, met een zijde erf van Jacob Handrickx en Meriken Arien Peters, andere zijde Paulus Jan Delissen Weijgerganckx en Meriken Arien Peters, andere zijde Paulus Jan Delissen Weijgerganckx, een eind erfgenamen van Arien Huijberts, ander eind de Scheelestraedt zijnde “eene gemeijne straedt”—in welke akte wordt genoemd. Eijmbert Peter Eijmberts gehuwd met Heijlken Janssen van de Merendonck, voorheen weduwe van Handrick Aertss Smulders, moeder van Merijken Arien Peters—voorts een detail over het mogen wegen en varen door deze weikamp [Recht van overpad]; van Eijmbert Peters en Rutgher Eijkemans “bewillichden met te helpen timmeren ende met de nooden op maeltijden, kinderfeesten ende alle vrindelijcke gasterijen, die gemelde Rutgher was houdende; Peterken is ongeveer 9 jaar dienstmaagd bij genoemde Eijmbert en heeft meegeholpen met de maaltijden, feesten en gasterij; Anneken is diverse keren te gast geweest, bij zowel Rutgher als Eijmbert Peters. Getuigen: Rutger Claes Handrickx en Dirck Claes Handrickx.
Datering:
25-5-1657
Pagina:
323v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
384 Tholoff Gijsberts (30) en Arien Jan Scalcx (40), inwoners van Den Dungen met een verklaring t.b.v. Willem, zoon van Corst Jan Aertss nl. dat hij op 13-2-1657 is geweest ten huize van de kinderen Arien Dirckx zijnde een openbare herberg onder Den Dungen “omtrent der kercke” om een pot bier te drinken in gezelschap van Willem Corsten en meer anderen, zijnde eerlijke personen, verklarende gezien te hebben en gehoord, dat Hendrick en Herman broers, kinderen van Aerdt Hermens bij Meriken Arien Peters van buitenaf zijn binnen gekomen en zich bij het gezelschap voegden en zonder voorgaande voorstellen “met veel injurieuse ende onbeleeffde kijffelijcke woorden seer bottelijck sijn aangevallen Willem Corsten” en hem te verbieden te “wegen drijven ofte te stauwen door seeckere hoij oft weijcamp toebehoirende Meriken Arien Peters, moeder van Henrick en Hermen, waar de genoemde requirant Willem en zijn voorzaten “van ouwer tot ouwer altijt door geweecht”, dreigende de voornoemde requirant een drinkpot naar zijn hoofd te smijten, die hij al in de hand had, hief de drinkpot omhoog en hij zou Willem daarmee geslagen hebben, ware het niet dat Arien Janssen, de 2e attestant, tussen beiden kwam en de slag kon tegenhouden; ook heeft hij gezien, dat Hermen op al deze woorden is komen toelopen met een bloot mes in de hand en daarmee Willem heeft aangevallen en gestoken en hij zou hem haast vermoord hebben, maar Willem is de herberg uit gelopen om zich te redden uit deze situatie. Getuigen: Jan Arien Handrickx en Gijsbert Peters.
Datering:
3-5-1657
Pagina:
320v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS