Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
5.955 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
thumbnail
Schepenakte86 Mattijs van Osch de jonge, inwoner Den Dungen. Verklaring. Was ongeveer 4 jaar geleden aanwezig toen er in huis een ruil plaatsvond van een schuit, tussen Ruth Peters (van Geffen) en Peter Teunis Smits. Peter Smits beloofde toen 33 gulden te betalen plus het verteer zijnde 11 gulden 15 stuivers, welk verteer half en half werd verrekend.
Sander Peters, inwoner Den Dungen
Jan Janssen, inwoner Den Dungen
Hendrick Peeters van Geffen cum suis, erfgenamen van Ruth Peters van Geffen, requiranten
Jan Aerts, inwoner Heeswijk als notarisgetuige Den Dungen 1705
Wouter Rombouts, inwoner Heeswijk als notarisgetuige Den Dungen 1705
Datering:
17 april 1705
Pagina:
205
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte72 Andries Vorstenbosch wonend te Boxtel. Verklaring. Ongeveer 14 dagen geleden had Wilbort Lemmius, gewezen pachter van de bierimpost te Boxtel, tegen hem attestant gezegd dat hem Wilbort die pacht niet aanging maar voor rekening kwam van Ansem van den Wijngaert, hetgeen ook door Ansem was toegegeven en gezegd, maar dat Ansem die pacht weer overgegeven had aan Wilbort Lemmius. De pacht was afgesproken nabij de Stokvisbrug buiten de grote schans (nabij Den Bosch?). Daarbij was ook de persoon van Cornelis Otten die *zijn* (van wie?) schoonzoon in deze aanbeveelde.
Lambert van Rosmalen, inwoner Den Dungen.
Hercules van Mol, requirant
Aert van Vechel, notarisgetuige Den Dungen 1703
Hendrick Jan Teunissen, notarisgetuige Den Dungen 1703
Datering:
31 augustus 1703
Pagina:
171
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte54 Hendrick (Janssen ) Spierincx, oud ca. 62 jaar, inwoner Den Dungen. Verklaring. Voordat hij als borgemeester werd gekozen voor de Keersen of de Kercksen Hoek in 1682 , was hij daarvoor in 1673 al kerkmeester geweest. Hij woonde toen in huis van Berbara Hendrick Weijgerganc zijnde zijn schoonnoeder en hij heeft sinds het jaar 1640 of 1641 geen funktie in de gemeente gehad.
Jan Jansen Martens, oud ca. 55 jaar, inwoner Den Dungen. Verklaring. Jan Teunissen van Osch woonde destijds bij diens schoonvader Geurt Nelissen welke Geurt al heel oud was. Toen Jan de eerste keer als borgemeester was gekozen, woonde hij eerder op de Poelingh in het huis van Jan Jans Martens en ook in de Sporckse straat in het huis van Hendrick Goijarts van Cempen en heeft steeds op zichzelf gewoond en zijn eigen particuliere huishouden gevoerd voordat hij bij zijn schoonvader in kwam wonen. Deze Jan Teunissen van Osch was toen ook in Den Dungen gegoed.
Frans Hendricx oud ca. 60 jaar, inwoner Den Dungen
Lambert van Rosmalen, oud ca. 45 jaar, inwoner Den Dungen. Hij is op 13 en 14 juni 1703 *casuweel* in het huis geweest van Leendert Tijssen Meulenbroeck, van Delis Nelissen van Tongeren en Willem Jans Schoenmakers en daar werd gespoken over het aanstellen van de requirant (Spierincx) en Willem Delissen als borgemeesters. Het ging over het punt dat zulks alhier wel meerdere keren gebeurd zou zijn en dat een zekere Jan Teunissen van Osch en Hendrick Spierincx bij hun aangetrouwde ouders inwoonden en toch als borgemeester waren aangesteld. Daarop hadden de deponenten tegen Leendert, Delis en Willem gezegd dat Hendrick Spierincx en Jan Teunis van Osch ook in andere zaken hadden gediend gehad en dat die daarom waren verkozen, omdat de een eerder kerkmeester was geweest en de andere dat die eerder zijn eigen huishouden had gehad.
Vervolg:
Daarop hadden Delis Nelissen van Tongeren en Leendert Tijssen Meulenbroeck gezegd *ja dat is waar, dat hebben wije niet op gedacht, indien wij daerop gedacht hadden wij souden voor Willem Delissen seeckerlijck niet geteeckent hebben*. Verder dat Willem Jans Kleermaker ook heeft gezegd dat hij was gedwongen om te tekenen voor Willem Delissen van de Steen.
Cornelis Jansse van Berlicom, oud ca. 32 jaar, inwoner Den Dungen
Corstiaen Henrick Spierincx, requirant, inwoner Den Dungen
Cornelis Ariens van Hannen, notarisgetuige Den Dungen 1703
Jan Hendricks van Middelroij, notarisgetuige Den Dungen 1703
Datering:
14 juni 1703
Pagina:
131
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte53 Corstiaen Hendrick Spierincx, requirant. Verklaring door inwoners van Den Dungen en van St. Michielsgestel. Hij requirant woont nog bij zijn schoonvader Jan Gerits van der Westerlaecken en heeft daar sinds zijn trouwen ook steeds gewoond en heeft niets in deze huishouding hoeven te betalen, noch heeft er voordeel in gehad en had ook geen eigen huishouding aldaar. Hij heeft verder geen bezit alhier. Genoemde Jan Gerits van de Westerlaken is nog maar 3 jaar geleden tot borgemeester onder den Keersen of de Kercksen hoek aangesteld geworden. In Den Dungen wordt een borgemeester pas gekozen als die een eigen huishouding voert en bovendien moet die ook voldoende gegoed zijn qua bezit. Er zijn in Den Dungen nooit personen tot borgemeester gekozen als die hun *haelboom niet en hebben hangen danwel haer eighen menagien niet en doen* en ook worden degenen die geen eigen bezit hebben gekozen. (zie volgende, daar wordt verweer in gevoerd blijkbaar)
Lambert van Rosmalen, notarisgetuige Den Dungen 1703
Cornelis Jans van Berlecom, notarisgetuige Den Dungen 1703
Thonis Hermans Pulders, oud-borgemeester
Johannes van Eeckaert, oud-borgemeester te St. Michielsgestel
Goeswijn Verhaijen, oud-borgemeester
Mathijs van Os
Hendrick Aerts Smulders, kerkmeester
Jan Jan Martens Ondersteijn als armmeester
Jacop Hendrik Janssen
Jan Peters Ondersteijn
Hendrick Aerts van Grinsven, oud-schepen en borgemeester te St. Michielsgestel
Sebert Geerits van der Westelaecken
Aert Handrick van Vechel
Willem Hermans
Frans Hendricx, oud- borgemeester Den Dungen
Adriaen Antonissen Capiteins, oud-borgemneester
Peter Janssen Leijten, oud borgemeester
Jacop Jans .... (?)
Antonin Gevers van de Westelaken
Wouter Antonis van Tuijl
Aert Hendrick Broeren, oud-verpondingsbeurder te St. Michielsgestel
Willem Wouters, rotmeester
Adriaan Janssen van Zeelandt
Cornelis Adriaen Hannen
Lamvan Roosmalen, notarisgetuige 1703
Vervolg:
Cornelis Jansen van Berlicum, notarisgetuige 1703
Datering:
13 juni 1703
Pagina:
129
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS