Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
162 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte15 Meester Daniel Sichmans molenmeester te Roij [54], Jan Tonis Wouters te Roij [42], Mart Jan Sanders halfbroer [28], Jan Arien Coolaerts [56] en Geraert Ambrosius [54] zeggen allen erfgenamen van Jan Sanders te zijn. Bastaard Jan Sanders is, zo verklaren zij, op St. Barbara 1647 te Sint Oedenrode overleden [4 december] en heeft diverse goederen nagelaten o.a. landerijen, schapen, een schaapskooi. Ook verklaren zijn dat Jan gewoond heeft bij Mary van Herenthum de zuster van zijn moeder en enige andere bekendmakingen – 26 november 1650. Inliggend de volgende stukken: * Jan Teunis Wouters is gebruiker van de goederen van Jan Sanders onder Vressel en verklaart dat Jan inderdaad op St.Barbaradag 1647 is overleden en somt een aantal betalingen op ter waarde van 27 gl. en 2 st. – 6 november 1651. * Adriaen Ariaens van Herenthum [36], verklaart ten behoeve van de raad en rentmeester generaal dat hij bij zijn moeder woont Mary van Herenthum te Vressel onder Sint Oedenrode en dat daar op Sint Barbaradag Jan Jan Sanders is overleden, die zo’n 15 jaren als dienstknecht werkzaam was bij Mary en meldt nog andere bijzonderheden – 9 januari 1648. * Examinatie van Jan Tonis Wouters [41] verklarende dat Jan Jan Sanders tijdens zijn leven heeft bezeten een deel ‘in de Hooffacker, in de Grootacker, in het Valstuck, het Dweersstucxken’ en een pacht schuldig was van 10 vaten rogge. Hij weet niet of de overledene renten of obligaties, noch gerede penningen of verborgen geld heeft nagelaten. Op Pinksteren jongstleden had hij geen een schaap meer. Als bastaard zou hij niets ontvangen hebben bij de deling der goederen van zijn moederlijke oom zaliger Jan Wouters – 9 januari 1648. * Dagvaarding van Jan Sanders wonende te Breugel om te getuigen van wat Jan Zanders te Roij heeft nagelaten. Hij legt nagenoeg dezelfde verklaringen af als de anderen – ongedateerd. * Examinatie van de persoon Jan Anthonis Wouters wonende onder de hertgang Vressel die geen nieuwe informatie inbrengt – ongedateerd.
Datering:
1647-1651
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
327 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte13 Jenneken Janssen wonende te Sint Oedenrode in het kwartier Peelland, dochter van wijlen Jan van Gestel, verwekt bij Alijt Evertssen, verklaart dat ze nu is gehuwd met Laureijs Peeters van Cueringen en de kost verdient in het landbouwbedrijf. Ze dient een verzoek in om een legitimatiebrief. Het stuk is ondertekend door secretaris Cornelius van Brueghel. Inliggend een klein briefje aan de Raad van Brabant n.a.v. de uitgifte van de legitimatiebrief – 4 october 1649.
Datering:
4-10-1649
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
327 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte12 Informatie voor de raad en rentmeester generaal der domeinen betreffende de goederen en erven van zaliger Jan Jan Sanders bastaard overleden te Sint Oedenrode. Bij het opmaken van deze akte in 1648 schrijft men dat hij heeft gewoond te Breugel, 44 jaren oud was. Hij is ongehuwd overleden ten huize van Marie van Herenthum zijn aangetrouwde tante. Hij zou een bedrag schuldig zijn aan Jan Thonis Wouters uit landerijen onder Vressel. Hij heeft 15 jaren als dienstbode gediend bij Marie en haar man Adriaen van Herethum. Dat was de broer van Lijsken van Herenthum de moeder van deze bastaard. Jacob van Herenthum is de gewezen schoonvader van genoemde Jan Thonis Wouters – 4 januari 1648.
Datering:
4-1-1648
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
327 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte81 Bericht over meningsverschillen tussen drie molenaars over het recht van molen waarop men de eigenaars van de molens zou moeten benaderen over hun rechten inzake het bemalen van granen van ingezetenen van hun dorp. Het betreft Sint Oedenrode en de daar aanwezige molens.
Datering:
19 februari 1791……[ingelast stuk]
Pagina:
89
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
41 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS