skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
3.516 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte70 Rekest van pastoor en kerkmeesters der roomse kerkschuur van Schijndel in kwartier Peelland die permissie vragen om een nieuwe kerkschuur te mogen bouwen waarvan in het rekest de Rhijnlandse maten zijn aangegeven en wel op dezelfde plaats van de oude kerkschuur en daartoe tijd te vergunnen tot de laatste dag van 1772, om de materialen en verder alles wat doenlijk is in gereedheid te brengen en vervolgens aan het metselen en bouwen te kunnen beginnen wat geruime tijd vergt; bovendien vraagt men permissie het dak van de kerkschuur en het kamertje met gebakken pannen te mogen beleggen, hetgeen uit precautie zou geschieden, alsdan de supplianten te accorderen om het dak met gedreven stro of riet te mogen maken; en dan voorts nog in consideratie gevende om de zijmuren der kerkschuur, vermits de zuidzijde tegen een gemene passagie aanquam, te mogen opmetselen ter hoogte van 12 voet, tot voorkoming van alle stoornis en ergernis voor de voorbijgangers en om op die wijze des te beter het licht in het alzo grote en nodig zijnde gebouw voor de menigvuldige gemeentenaren van boven te kunnen ontvangen; en dat eindelijk haar Ho: Mo: geconsidereerd dat de oude kerkschuur moest worden afgebroken alvorens de nieuwe te kunnen zetten, aan de supplianten toe te staan, om inmiddels en tot de dag dat de nieuwe zo ver in staat zou zijn de dienst te mogen verrichten in een nabij gelegen schuur of ander gebouw, met goedvinden op aanwijzing van de kwartierschout of in geval van absentie van zijn stadhouder; een kopie van dit rekest wordt gezonden naar de kwartierschout van kwartier Peelland ter advisering aan de Ho: Mo:.
Datering:
maandag 31 december 1770
Pagina:
928
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
108 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte69 Rekest van Theodorus de Smeth oud-schepen der stad Amsterdam, in kwaliteit als Heer van Deurne en Liessel inhoudende ‘dat den suppliant tot sijne groote surprise hadde verstaan dat haat Hoog Mog: bij resolutie van den 5 april 1770 goedgevonden hadden aan de vorster voor uitkoop van den oigst en paascheyeren f 90-0-0 en aan yeder der schutters f 45-0-0 toe te leggen, het welk, gevoegt by de geweesene tractementen voor den vorster, alle sin alles f 122-0-0 en voor yeder der schutters f 61-0-0 bedraagen soude; dat den suppliant uit de gemelde resolutie wel gesien hadde dat dit op eene uitkooping door de regenten met den vorster en schutters gemaakt was steunende; dat des suppliants approbatie daar op wel gevraagt en ook gevolgt was, dan dat hy, als onkundig en niet genoeg in de saaken geinstueert, sulks geapprobeert, dog alstoen niet begreepen, dat de vorster en de schutters daar door soo veel schade souden lyden, om dat hem onbewust was hoe veel de ophaaling van oigst en paascheyeren en andere giften den vorster en schutteren opgebragt hadden; dat den suppliant thans beeter geïnformeert, niet konde nalaaten haar Hoog Mog: onder het oog te brengen, dat de calculatie in het begrooten der vermeerderde tractementen altyd na proportie der emolumenten die de vorsters en schutters quaamen te missen geschiede, en dat, in geval sulks door de regenten in het oog gehouden was, de vorster thans voor sijne ophaalinge voorsz. f 108-0-0 in plaats van f 90-0-0 en yeder schutter f 54-0-0 in plaatse van f 45-0-0 ten minsten genoomen, soude moeten toegelegt worden; versoekende den suppliant, om reedenen in de voorsz. requeste geallegeert, dat haar Hoog Mog., bij alteratie van der selver resolutie van den 5 april 1770, aan de vorster van Deurne en Liessel een traktement van f 140-0-0 en aan yeder schutter een van f 70-0-0 in plaatse van het ophaalen van oigst en paascheyeren [de voorige tractementen van f 32-0-0 en f 16-0-0 respective daar onder begreepen gelieven toe te leggen,
Vervolg:
even gelyk haar Hoog Mog. in een diergelyk geval, met relatie tot den vorster van Asten en Someren, by resolutie van den 12 april 1756 hebben gelieven te verstaan; waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, dat copie van de voorsz. requeste gesteld sao worden in handen van de Heeren van Lynden van Swanenburg, en andere haar Hoog Mog. gedeputeerden tot de saaken van de Meyerye van ’s-Hertogenbosch, om met en neevens eenige heeren gecommitteerden uit den Raad van Staate, by haar E. selfs te nomineeren, te visiteeren, examineeren en van alles alhier te vergaderinge rapport te doen’
Datering:
maandag 17 december 1770
Pagina:
893
Plaats:
Deurne / Liessel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
108 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte68 Rekest van pastoor en kerkmeesters van Boxtel in kwartier Oisterwijk over de bouwvallige staat van hun schuurkerk die de hoognodige reparaties zou moeten ondergaan; een kopie van het rekest wordt doorgestuurd naar de drossaard van Boxtel ter advisering.
Datering:
vrijdag 14 december 1770
Pagina:
886
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
108 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte67 Missive van D.P.Canisius drossaard van de stad Helmond aangevende dat door het overlijden van Nathanaël Donkers [elders Dankers] een schepenplaats te Helmond vacant is geraakt en dat op 10 oktober daaraan volgende door de J.B.Sadoulle in zijn kwaliteit als rentmeester van de Graaf van Arberg Heer van Helmond tot schepen is gekozen Henricus van Hogerlinden kleermaker aldaar maar de drossaard had moeilijk gedaan t.a.v. de eed van de gekozene omdat Henricus een volle broer was van Gerardus de huidige president-schepen en de drossaard verzoekt de rentmeester naar iemand anders uit te zien.
Datering:
woensdag 12 december 1770
Pagina:
887
Plaats:
Helmond
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
108 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS