Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
1.852 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte1113 Peter Janssen Santegoits belooft aan meester Henrick Leermaeckers, ten behoeve van het kapittel van Boxtel voor een jaargetijde van heer Adriaen Janssen Schuermans (?) kanunnik van het kapittel te Boxtel een rente van 5 guldens, steeds te betalen op St. Servaasdag en voor de eerste keer St. Servaasdag anno 1631 op onderpand van een stuk akkerland genoemd de Quaetccop gelegen te Boxtel onder Lennisheuvel, belendend Michiel Segers, Henrick de Gruijter, de erfgenamen van Jan Peter Joordens en meer anderen, Jan Dircks. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden behalve de chijns aan de heer. De rente is aflosbaar tegen 100 gulden. Datum 12 mei St. Servaasdag anno 1630, getuigen Roijmans en Frans Janssen.
Datering:
12-05-1630
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte1112 Jan zoon van Lambert Mattijssen belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Jan Henricks van de Zande die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 52 gulden te betalen, vanwege achterstallige huurtermijnen omdat hij op diens hoeve onder Roont heeft gewoond. Datum 10 mei 1630, getuigen Rooijmans en Goossens. ( is gerechtelijk aangemaand op 2 september 1631)
Datering:
10-05-1630
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte1107 Jan Gerit Avenions en Bartholomeus Willems als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Jan Willems, wier moeder was Maria dochter van Willem Bartholomeus die thans is gehuwd met Niclaes Willems, beloven aan Frans Aert Franssen een jaarlijkse rente van 5 gulden, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen en voor de eerste keer op a.s. Lichtmisdag anno 1642, vrij van lasten op onderpand van een huis, tuin en land groot ca. 4 lopenzaad, gelegen te Boxtel in de Roont, belendend Ancem van Thuijl en meer anderen, de gemeenschappelijke straat, Peeter Dirck Geerts. Daaruit ca. 2 en een halve stuiver chijns per jaar te betalen verder het derde part van een rente van 7 gulden aan de erfgenamen van Claes Peeters van Zutphen, nog 3 gulden per jaar aan Goijaert Antonis namens diens vrouw, nog 8 gulden eens aan Jan Henrick Santegoits in Naastenbest, welke rentes zijn afgelost met de nieuwe rente van 5 gulden die nu wordt beloofd. De schuldenaar belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 25 februari 1641,getuigen Henrick Janssen a Kempen en van de Zande. (aflosbaar met 100 gulden en de achterstand mits er een half jaar vooraf is opgezegd)
Datering:
25-02-1641
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte1091 Jan Thomas belooft aan Jan Joest Rossums op onderpand van zijn persoon en bezit de som van 416 guldens. Het betreft een schuldvernieuwing te voldoen per heden datum over een jaar, zijnde de koopsom van het perceel uit de vorige akte. Actum als boven.
Datering:
08-02-1646
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS