Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
59 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte49 Request gepresenteerd door notaris Willem Mans te Den Dungen – 7 mei 1705. Hij legt een verklaring af, dat wijlen Heer Johan van der Meulen destijds, bij zijn gouvernante of huishoudster Margreta Wijnen, twee bastaardkinderen heeft verwekt met de namen Johan en Maria Hester van der Meulen. De genoemde Johan nu ziekelijk zijnde, verzoekt om een legitimatiebrief – 23 juni 1705.
Datering:
1705
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
327 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte43 Losse aantekeningen met de volgende informatie: 20 8ber = october 1619. ‘Lambert Dircx van Lieshout tot Dungen heeft voor den notaris Ariaen van den Bos testament gemaeckt ende daerbij onder andere geinstitueert Lambert Dircx in perceeltje lants onder Schijndel en Merike onmondige doghter van Jan Driessen in plaetse van haer moeder; nota dewijle des moeders naam niet wordt uytgedruckt soo wordt geoordeelt dat de selve soude wesen en natuerlijcke doghter van Jan Driessen verwekt bij eene doghter van den testateur; soe de voors. Merike sonder wettige geboorte quam te sterven sou ’t goet gaen aen Dircxken Lamberts doghtere vanden testateur en Yffken Lamberts: 19 Claes Peters met de 2e getrouwt en de 1e met Goyart Goyarts; Merike is getrouwt geweest Corn: Arien Jacobs sonder kinderen gestorven wel 60 jaren geleden, den weduwenaar nu 2 maenden; de kintskinderen van Dircxken en Yffken pretenderen d’erffenisse; te soonen 19 Martens van Grinsven, 19 Janssen van de Weteringe, 19 Willem Goossens tot Dungen } getrouwt met kintskinderen’. Achterop staat: bastaarden – 20 mei 1614.
Datering:
20-10-1619
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
327 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte11 Bericht op een rekest van de gemeentebesturen van Berlicum, Den Dungen en Sint Michielsgestel met een klacht dat hun ingezetenen, met name in 1801, enorme en onberekenbare schade hebben geleden aan hun landerijen die volledig zijn geïnundeerd en bovendien werd de waterlossing gestremd vanwege dijkjes die liggen bij de bruggen op de Hinthamse en Vughtse steenweg naar de zijde van Berlicun, Den Dungen en Sint Michielsgestel zijn aangelegd. Die zouden moeten worden afgebroken.
Datering:
datum niet meer leesbaar [1801-1802]
Pagina:
14
Plaats:
Berlicum / Den Dungen / Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
41 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte181 Brief aan Hendrik den Otter te Den Dungen die een ongeknuppelde hond vrij rond heeft laten lopen en is beboet voor 14 gulden. Eenzelfde brief is ook verstuurd aan Nicolaas van Osch ook te Den Dungen.
Datering:
14 maart 1785
Pagina:
55v
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
45 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS