Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
15 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte63 Rekest van borgemeesters en ingezetenen van het dorp Den Dungen onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch verzoekende dat het de Ho: Mo: geliefden de tegenwoordige predikant van Den Dungen en vervolgens zijn opvolgers, te ordonneren om in gevolge de last aan alle predikanten ten plattelande in de Meierij van ’s-Hertogenbosch bij het echtreglement art.3 gegeven, alle ingezetenen van Den Dungen zonder onderscheid van gemoed of gezindte die in de gereformeerde kerk begeerden te trouwen van nu voortaan in wettige ondertrouw in te schrijven conform haar Ho: Mo: ordonnantie in het genoemde echtreglement gestatueerd, mitsgaders dat haar Ho: Mo: derzelver commissarissen der huwelijkse zaken en alle anderen des aangaande,geliefden te ordonneren alle ingezetenen van Den Dungen in de gereformeerde kerk ondertrouwd en getrouwd zijnde omgemolesteerd te alten; een kopie wordt doorgestuurd naar de Bossche schepenen ter advisering aan de Ho: Mo: .
Datering:
donderdag 17 juli 1692
Pagina:
477
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
30 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte41 Rekest van Cornelis Muller predikant te Den Dungen onder de vrijdom van de stad ’s-Hertogenbosch inhoudende dat doctor Aldert Walraven oud-schepen en raad te ’s-Hertogenbosch in zijn kwaliteit als oudste kerkmeester aldaar aan des suppliants minderjarige zoon Willem Hendrik Muller, student. heeft geconfereerd een beurs van 65 gl. uit de fundatie van Pieter van de Water en de suppliant verzoekt om approbatie van die collatie; een kopie gaar naar ontvanger generaal Theussinck.- zie ook folio 998
Datering:
maandag 24 juni 1793
Pagina:
700r
Plaats:
Den Dungen / Hertogenbosch, 's-
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
132 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte3 Rekest van pastoor en kerkmeesters der roomse kerkschuur van Den Dungen in de vrijdom van ’s-Hertogenbosch die een verzoek indienen om een nieuwe kerkschuur te mogen bouwen; een kopie van dit verzoek wordt gezonden naar de hoogschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch ter advisering.- zie ook folio 499 met een reactie van Charles Bigot de hoogschout – zie ook folio 566 met alle details over de uitvoering in 2 tekstkolommen
Datering:
donderdag 21 januari 1790
Pagina:
49
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
129 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte31 Reactie van hogerhand op een missive van W. van Lynden hoogschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch geschreven te Nijmegen verband houdend met een rekest van Johannes Huijbert van Geffen, Hendrik Gerardus Spierings Verouden en Johannes Peter van Geffen kerkmeesters der roomse gemeente te Den Dungen onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch met een verzoek aan de Ho: Mo: dat het hen zu behagen om tbv de roomse gemeente en de Dungense ingezetenen de kerkschuur en huis met aanhorige stalling hof en aangelag met de verdere ap- en dependentiën van de roomse pastoor Willem Vervorst, gelijk hij die in eigendom bezit en bewoont, tegen een aannemelijke prijs te mogen kopen en ten name van de roomse gemeente te alten vesten mits betalende de 40e penning; de Ho: Mo: gaan akkoord.
Datering:
vrijdag 17 augustus 1781
Pagina:
897
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
119 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS