skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
299 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
thumbnail
Schepenakte150 In de naam van de heer Jezus Christus Amen. Voor mij notaris verscheen Gerard Zeberts van de Westelaken alhier in Den Dungen wonend en weduwnaar van Anna dochter wijlen Hendrick Dircks, ziek zijnde maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij overdenkt de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom dit testament maken. Hij vermaakt de tafel van de H. Geest alhier ten behoeve van de armen een obligatie vamn 100 gulden die Margriet dochter van Denis Lamberts in haar leven weduwe van wijlen Aert Huijbert van Breda met haar zoon Jan aan de komparant had beloofd op 5 augustus 1692 voor notaris en getuigen met een rente van 5 % volgens die obligatie van die datum. De codiciliatuer verklaart dat dit zijn laatste wil is en wil het als codicil of donatie uitgevoerd hebben, ook al zou het in tegenspraak zijn met geldend recht of gebruik. Aldus gepasseerd in Den Dungen ten huize van de codiciliateur, op 27 januari 1695 in aanwezigheid van Hendrick Willems van Griensven en Antonis Laureijssen als inwoners alhier. Getekend: Gerard Seberts van der Westelaken, Henrick Willems van Griensven, dit + teken van Anthonis Laureijs als getuige, mij present W. Mans, notaris.
Datering:
27-01-1695
Pagina:
II-1r
Soort akte:
Testament
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
5
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte199 In de naam van de Heer amen. Vandaag 19 december 1661 verscheen voor mij notaris Alexander Grahame residerend in Mol de persoon van Marten zoon van Jan van Gennip en diens vrouw Maijken dochter van Aert Wouters, welke van Gennip ziek in bed ligt en diens vrouw gezond van lijf en leden is, beiden in het bezit van hun verstand. Ze overdenken de broosheid van het menselijk bestaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van het uur waarop en willen daarom eerst hun testament opmaken en willen het na hun dood zo hebben uitgevoerd, ook al zou het op sommige punten strijdig zijn met ander recht. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn overleden aan bij de almachtige God en willen een behoorlijke begrafenis. Ze willen dat de huwelijkse voorwaardes die ze eerder met elkaar hebben afgesloten met toestemming daarin van het hof en de schepenen van Mol, van kracht zullen blijven. Daarbij zullen de voorkinderen van Martinus van Gennep uit zijn eerste huwelijk samen met de nakinderen die hij in dit huidig huwelijk heeft verwekt, gezamenlijk en hoofdelijk delen in het bezit dat hij aan de laatslevende zal nalaten. Indien het gebeurt dat Judith Hendricks zijnde de moeder van Maijken eerder sterft dan de langstlevende van hen beiden, wensen de testateurs dat in dat geval de langstlevende alle bezit zal mogen verkopen, roerend of onroerend, die Judith na haar dood zal nalaten, maar de langstlevende moet met het geld ervan zowel de voorkinderen als de nakinderen laten meedelen, zonder dat de langstlevende enig geld anders zal mogen aanwenden. De testateurs benoemen deze voor- en nakinderen als hun universele erfgenamen. De langstlevende krijgt wel het vruchtgebruik van alle vaste bezit en het resterede bezit zal versterven volgens gebruikelijk recht. Verder willen ze dat als de langstlevende in nood komt te verkeren dat die dan zoveel van hun bezit zal mogen verkopen als nodig is. Als voogden over de hun kinderen benoemen ze Jeronimus Stevens en Peter Wils tot Achterbosch.
Vervolg:
De testateurs verklaren dat dit hun testament is. Aldus gepasseerd ten woonhuize van de testateurs in aanwezigheid van de heer Johannes Janssens en Johannes Ooms. Ondertekend : Marten van Gennep, Maijken Aerts, Joannes Janssens, Jan Ooms, quod attestor A. Grahame notaris.
Datering:
19-12-1661
Soort akte:
Testament
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte198 Vandaag 28 februari 1660 verscheen voor mij notaris residerend te Mol sr. Cornelius Eulricus van Ranst ziek in bed liggend maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen, die verklaart dat hierin een besloten testamant is opgeborgen en wil dat het gesloten zal blijven tot na zijn dood. Is bezegeld met het cachet van mij notaris en in bewaring gegeven aan zijn gewezen voogd de heer Johannes Loondens (?) in aanwezigheid van de heer Arnoldus Maes en Adriaen Henricks die allen naast mij hebben ondertekend : quod attestor A. Grahame notaris.
Datering:
28-02-1660
Soort akte:
Testament
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte197 In de naam van de heer Amen. Vandaag 22 september 1656 verscheen voor mij notaris, residerend te Mol de persoon van Henricus Dens, geboortig van Geel maar thans wonend te Mol, gezond van lijf en leden en in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij overdenkt de broosheid van het menselijk bestaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom eerst zijn testament opmaken en wil het na zijn dood zo hebben uitgevoerd ook al zou het op sommige punten in strijd zijn met ander recht. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is komen te overlijden aan bij de almachtige god en wil een behoorlijke begrafenis. Hij vermaakt aan zijn natuurlijke broer Wouter Dens als aalmoes de som van 150 gulden. Verder wil hij dat Bastiaen Kerkhofs en Cathalijn Mens als zijnde zijn schoonvader en zijn moeder respectievelijk, zolang een van hen beiden leven het vruchtgebruik van hun bezit houden en na dood van de langstlevende van hen beiden het bezit in twee gelijke parten te delen, de helft ervan gaat naar Elisabeth Dens zijnde de eigen zuster van de testatrice en het andere deel gaat naar Hendrick, Amandus en Wilhelmus als broers en kinderen van genoemde Bastiaen Kerkhofs verwekt bij Catalijn Mens en hij benoemt zijn zuster en halfbroers als zijn universele erfgenamen, en die moeten elk hun deel van de 150 gulden aan Wouter Dens voldoen. De testateur verklaartr dat dit zijn testament is. Aldus gepasseerd in Mol ten woonhuize van de testateur in aanwezigheid van Hendrick Hendricks en Jan Sels, beiden inwoners te Mol. Ondertekend : Henricus Dens, dit merk is van Hendrick Hendricks, Jan Zels, quod attestor A. Grahame notaris. (de testateurs vader heet met zijn familienaam Dens, en de moeder heet met haar familienaam Mens)
Datering:
22-09-1656
Soort akte:
Testament
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS