skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
746 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
thumbnail
Schepenakte371 Adriaen Peter Adriaens weduwnaar van Margriet dochter van Goijaert Jacob Spierincx gemachtigd op basis van een testament van zijn vrouw zaliger van 6-7-1628 (?) heeft verkocht aan jonker Jan van Raveschot en Willem Jan Willems een kamp hooi- of weiland van 3 morgen met alle gerechtigheden en houtwassen te Sint Michielsgestel ter plaatse genoempt het Bellenbroeck, welke koopovereenkomst is gepasseerd op 29-8-1650 voor notaris van den Heuvel en op 10-3-1651 voor de schepenen van ’s-Hertogenbosch, belast met 2 gulden 2 stuivers aan het convent van de Clarissen te ’s-Hertogenbosch en aan de verkoper een som van 35 gulden—zo zijn vandaag voor de notaris verschenen genoemde Adriaen Peters aan de ene kant als verkoper en jonker Adolph van Raveschot als erfgenaam van jonker Jan van Raveschot en met hen Willem Jan Willems als kopers aan de andere kant en hebben minnelijk akkoord gesloten en afgerekend (met nadere Koopcondities)—gepasseerd Den Dungen. Getuigen: Delis Janssen van der Steen en Goijaert Goijaerts, poorters ’s-Hertogenbosch.
Datering:
13-3-1657
Pagina:
308v
Soort akte:
Transport
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte223 Jan zoon van Thomas Ambrosius parochie Gemonde bekent verkocht te hebben aan Willem Handrickx de Bever twee stukjes akkerland met de houtwas binnen de genoemde parochie onder Sint Michielsgestel ter plaetse genoempt Rullaer in de Wielseheijde ene zijde Gerit van der Loo tot aan de 1e sloot andere zijde en ene eind erfgenamen van Jacob van der Leemput genoempt de Wielseheijde andere einde erf der Woesterhoeffve en Jan Spierincx, met nadere details over de koopcondities. Getuigen: Handrick Handrick Spierincx, Gijsbert Paulssen en Arien Jan Rijckers. Met notitie in de marge Handrick Handrick Spierincx Jan Aertssen van Gruenendael.
Datering:
12-07-1649
Pagina:
214v
Soort akte:
Transport
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
12
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte161 Huijbert Adriaenssen van der Heijden man van Marijken dochter van Jan Wouters wonende te Sint Michielsgestel heeft getransporteerd aan Reijckaerdt Jan Rijclertss een perceel land deels hopland en deels boomgaard met de houtwas etcetera onder Den Dungen ter plaatse int Woudt ene zijde de steeg toebehorend aan minderjarig kind van Delis Rutten andere zijde en e.e. Gherit Janssen de mulder te Den Dungen a.e. de gemene straat voor 400 gulden met nadere condities. Getuigen: Jan Joris Adriaenssen en Lenardt Adriaenssen.
Datering:
23-06-1648
Pagina:
158
Soort akte:
Transport
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
12
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte158 Michiel Corstiaens van Hees heeft verkocht aan Willen Handrick de Bever cum suis ten behoeve van een arme vrouwengasthuisgesticht of gefundeerd door Deliana Lamberts Erberts van de Stappen om een woonhuis op te timmeren ten gerieve van 6 arme vrouwen een sestersaat land “metter geswooren maete aff te meten, den graeffven niet mede te meten maer de roijen opten oever vande grave aen te leggen, te weten 66 roijen ende 2/3 van een roije landts de roije tot twintich hamervoeten binnen de parochie van Gemonde (Sint Michielsgestel) ter plaetse genoempt den Onderstal beginnende metten eenen eijnde vande gemeijne straet genoept de loopende straedt dander eijnde den vercoopere die eene zijde de erffenisse der taeffele des Heiligen Geest tot Gemonde voorschreven ende Mr. Jan van den Heuvel ende metter andere zijde neffens erffve Gerit Jan Herberts int vierkandt naest de straet soo verre des vercoopers breedt is aff te meten, hierinne besproken dat die cooperen tussen erffve des vercoopers ende dese gecofte erffve egene graeff sullen mogen leggen maer alleenlijck een dooren hegge, oock reserveert den vercoopere tsijne believe naest erffve Gerits Jan Herberts te mogen behouden soo veel erffven daer hij can hebben enen vaerwech, behoudelijck nochtans dat die erffve die den vercoopere reserveert die den vercooper reserveert deze cooperen niet en sal aengemeten worden, oock allenlijck hierinne het reserveren van den wech gehouden sijnen keusse totter veste toe“. Voorts opmerkingen over de beplanting. Kopers: Willem Handricx de Bever, Jan Handricx de Bever en Arien Willemss van Thuijl. 375 gulden. Getuigen: Jan Janssen Spierincx en Gijsbert Paulssen.
Datering:
06-03-1648
Pagina:
155
Soort akte:
Transport
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
12
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
U heeft verfijnd op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS