Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
45.902 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte141 20e penning van de collaterale successie. Taxatie van het vijfde deel van 2 percelen te Gestel en Gemonde, nagelaten door Jacobus van den Heuvel die in Den Bosch is overleden en begraven op 14 april 1712. Eerstens het vijfde part van een stuk teulland groot c. 6 lopenzaad te Gemonde aan de Loopstraat, belendend Nicolaes Schellekens, Jan Janssen van Ale cum suis. Getaxeerd op 50 gulden. Verder het vijfde part in een perceel teulland groot ca. 3 lopenzaad en 19 roedes te Gemonde aan de Loopstraat, belendend Neesken Jan Thijssen, de Loopstraat, getaxeerd op 32 gulden en 10 stuivers. Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 23 mei 1712 opgemaakt door de gecommitteerden van de officier Elsevier, zijnde Jan Theunisse Toeback, Constantijn van Zutphen, resp. president en schepen. Ondertekend : Jan Tunisse Toeback, C. van Zutphen, mij present S. Voltelen secretaris.
Datering:
23-05-1712
Pagina:
131r
Soort akte:
Taxatie
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
108
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte140 20e penning van de collaterale successie. Taxatie van het vierde part van 5 percelen teulland te Gestel zoals is nagelaten door Jacomijn de Vries overleden op 5 april 1712 in Bokhoven. Het vierde part van een tiende deel in een huis, schuur en aanliggende tuin en booomgaard, van oudsher genaamd de Duijckenburg in totaal groot ca. 9 lopenzaad, alhier nabij de Plaets achter de kerk, belendend de kinderen van sr Herman van Beest, de gemeijnte de Laack, belast met twee grondchijnsen aan de heer pf vrouwe van Gestel, een van een halve stuiver per jaar en de andere van een oortstuiver, nog een rente van 2 gulden jaarlijks aan de armen van Gestel. Boven de lasten getaxeerd op 25 gulden. Nog het vierde part in een woonhuis en schuur etc. samen een lopenzaad groot, belendend Maria weduwe van Adriaen Hoefnagels, Stan Stans Molenmaker, belast met een grondchijns van een gulden per jaar aan de heer of vrouwe van Gestel , nog een rente van 5 gulden aan Jan van Eijndoven in Vught. Boven de lasten getaxeerd op 37 gulde 10 stuivers. Nog het vierde part van 3 lopenzaad 26 roedes teulland in een grotere akker van 7 lopenzaad alhier nabij Nieuw Herlaer in de Sandberg, belendend jonker Gerven, Jan Everts van de Water, belast met een rente van 7 gulden 10 stuivers per jaar aan juffrouw Verhaare in Den Bosch. Boven de lasten getaxeerd op 5 gulden. Nog het vierde part van 4 lopenzaad en 7 roedes land in een akker van 11 lopenzaad, alhier in de Herlaerse akkers, belendend Frans Wouters Verbeeck, de gemeenschappelijke mestweg. Getaxeerd op 35 gulden. Nog het vierde part van 2 lopenzaad teulland alhier te Ruijmel, belendend Paulus Willem van der Heijden, getaxeerd op 22 gulden 10 stuivers. Aldus getaxeerd door de gecommitteerden die verklaren dat inzake het 11e artikel van de ordonantie afgegeven door de Hoogmogenden, er geen verder bezit is inzake deze collaterale successie voor St. Michielsgestel.
Vervolg:
Verschenen is Aert de Vries als broer van de overledene en verklaart dat er ingevolge artikel 17e van de ordonnantie, er geen verder bezit is dat onderhevig is aan de 20ste penning, behalve een achtste part in 2 morgens land in Den Dungen nabij de Pettelaer dat aldaar zal worden getaxeerd. Actum Gestel 12 mei 1712, getuigen de heer drossaard Elsevier, Constantijn van Zutphen en Aelbert van der Cammen als schepenen. Ondertekend : I. Elsevier, C. van Zutphen, Aelbert van der Cammen, mij present S. Voltelen secretaris.
Datering:
12-05-1712
Pagina:
129v
Soort akte:
Taxatie
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
108
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte139 20e penning van de collaterale successie. Taxatie van een perceeltje teulland met enkele fruitbomen erop groot ca. 1 lopenzaad, gelegen te Gestel aan de Brandse heide, belendend Jenneke weduwe van Gerit Dircks, Hendrick Scheij zoals is nagelaten door Maria Marten Peters Castelijns overleden te St. Michielsgestel op 1 maart 1712. Getaxeerd op 50 gulden. Verder heeft Marten Peter Castelijns als vader van de overleden verklaard dat er geen verder bezit is dat onderhevig is aan de 20ste penning. Actum St. Michielsgestel 30 maart 1712 in aanwezigheid van Constantijn van Zutphen, Aelbert van der Cammen en Frans Peter Haarwassers. Ondertekend : C. van Zutphen, Aelbert van der Cammen, Frans Haarwassers, mij present S. Voltelen secretaris.
Datering:
30-03-1712
Pagina:
129r
Soort akte:
Taxatie
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
108
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte138 20e penning van de collaterale successie. Taxatie van een perceeltje teulland groot ca. 2 en een halve lopenzaad, alhier te Gestel nabij de Brantse heide, belendend juffrouw van Berckel, Jacob Laurens zoals is nagelaten door Gerardus van Beugen die te Vught op 2 februari 1712 is overleden, getaxeerd op 77 gulden 10 stuivers. Verder heeft Hendrik Haubraken die nu is gehuwd met de moeder van wijlen deze Gerardus van Beugen verklaard dat er geen verder bezit is dat onderhevig is aan de 20ste penning, behalve een perceel teulland groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in de baronie van Boxtel in herdgang Munsel, dat aldaar door wethouders is getaxeerd op 110 gulden. Verder nog diverse kustingsbrieven, 2 stuks van elk 200 gulden en een van 125 gulden samen 525 gulden. Aldus gepasseerd in Gestel op 5 maart 1712, in aanwezigheid van Jan Thonis Toeback als presidentschepen, Aalbert van der Cammen en Frans peter Haarwasers, schepenen alhier. Ondertekend : Jan Tunissen Toeback, Aelbert van der Cammen, Frans Haarwassers, mij present S. Voltelen secretaris.
Datering:
05-03-1712
Pagina:
128r
Soort akte:
Taxatie
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
108
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS