Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
34.047 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
thumbnail
Schepenakte166 Hermanus van Herle als man ende momboir van juffrouw Maria van der Laagen inwonende borger deeser stadt een capitale somme van twee duijsent guldens ten laste van het corpus van Sint Oedenrode 1681, aan Johannis Abangelis ten behoeve van Geerling van Engelen. De voorschreven Herman van Herle bij successie van sijne vrouwe juffrouw Catharina van der Laage en bij scheijdeinge en deijlinge jeegens Andreas van der Laage en Wilhelmus van de Laage. Heeft hij overgegeven de heer en meester Willem Cornelis Ackersdijk
Datering:
1743
Pagina:
453
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
157
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte165 De heer Johan Baptist van Oudenhove Rooms Weerelts Priester en Capellaan binnen de vrijheijt Oirschot, gemachtigt van Johannes Antonius Josephus en Bernardus van de Velde, meerderjaarige kinderen en erffgenamen van juffrouw Anna Elisabeth Knops en de heer Bernardus van de Velde. Eene hoeve of brouhoff bestaande in woonhuijsinge, stallinge, schuure, turffschop, paarde en schapenstal, bakoven en verdere gebouwen, mitsgaders onderhoorige teul, weij, gras, hooij, heijlanden, beemde, gragten, plantagien, houtgewassen en verdere geregtigheede, gelegen opden Hout. Leenroerig aan den Edele Mogende Raade van Brabant in ’s-Gravenhage, en thans in huure gebruijk wordende bij Willem Jansen Cluijtmans. De constituanten aangekomen bij doode en successie van haare voornoemde moeder. Wettelijk ende erffelijk opgedraagen ende overgegeeven juffrou Jacoba van Heessel weduwe de heer Johan de Lauwere woonnde tot Oirschot. Hieruijt te vergelden o.a. agt stuijvers chijns aan den Heere van Helmont.
Datering:
1743
Pagina:
450
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
157
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte164 Hendrik Jan Vervenne inwoonende borger deeser stad o.a. een parceel teullandt, geleegen onder Sint Oedenrode. Den opdrager aangekomen uijt den boedel ende nalatenschap van sijne ouders. Heeft hij overgegeven Huijbert Eijmert Boere woonende tot Sint Michiels Gestel.
Datering:
1743
Pagina:
449
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
157
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte163 Vrouwe Debora Tielemans weduwe en testamentaire erffgenamen van de wel edele gestrengen heer ende meester Jacob van Oudestijn den jongen in sijn leven oud schepen en raad der stadt Alcmaar. Seeckere Heerlijkheijdt off hoeve genaamt Wolfswinkel, staande en gelegen in de vrijheijdt van Sint Oedenrode tot Wolfswinkel, bestaande in huijs, schuur, schop bakhuijs en schaapskooij met den hoff en aangelag omwaatert. Heeft hij overgegeven aan den edele heer Hillegardus Pieter Wierts woonende te Sint Oedenrode. Vijff stuijvers en vier penningen jaarlijx te vergelden aan de heer van Helmomd.
Datering:
174. [1742-1743]
Pagina:
446
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
157
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS