Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
55 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte57 Missive van rentmeester Van Limburg Stirum over roggepachten die hij in koop zou transporteren na een verzoek van de provisoren van arme en pieuze fundaties o.a. van het mannengasthuis gesticht door Adam van Mierden over een totaal van 345 vaten zowel Bossche als Peelse maten, waarna een uitvoerige lijst volgt t.b.v. de regenten van het Zinnelooshuis binnen ’s-Hertogenbosch nl. onder Knegsel, Sint Oedenrode in 4 posten met de namen van de pachters; idem de fundatie van Margriet Spijkers binnen ’s-Hertogenbosch met pachters te Vlierde en Moergestel; idem de Sint Eloys armenfundatie met pachters onder Boxtel, Heesch, Sint Michielsgestel Rosmalen en Schijndel; ten slotte de armenfundatie van Baatje Ooms te ’s-Hertogenbosch en het Convent van de Uilenburg met pachters te Tilburg, waarbij steeds de namen der pachters, het aantal vaten en de financiële opbrengst staat vermeld – zie ook voor een vervolg op folio 360 o.a. de arme vrouwenfundatie van Jan Schilder met pachters te Cromvoirt, Den Dungen [2 posten] en Udenhout [2 posten] – zie ook folio 458
Datering:
donderdag 22 juli 1790
Pagina:
353
Plaats:
Hertogenbosch, 's- / Knegsel / Sint-Oedenrode / Vlierden / Moergestel / Boxtel / Heesch / Sint-Michielsgestel / Rosmalen / Schijndel / Tilburg / Cromvoirt
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
453 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte56 Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant W.G.J. van Rhemen op een rekest gepresenteerd door de gezworenen van de Bodem van Elde zijnde een vroente of gemeente tussen de dorpen Gestel Boxtel Sint Oedenrode en Schijndel voordragende dat het aan hen nog niet zo lang geleden was voorgekomen dat sommige arme lieden, die in het rekest werden genoemd, die voorheen enige hutten hadden gebouwd op die vroente waartegen de supplianten noch hun voorgangers zich niet hadden verzet uit consideratie van de armoedige staat van die lieden en uit hoofde dat zij die hutten als alleen precario gesteld, zo lang de eigendom van de grond onvervreemd bleef altoos konden laten amoveren [afbreken] en dat die hutten quasi gesteld waren op de gemeente van Schijndel waarvoor een resolutie was verkregen dd. 2 december 1778 waarbij, na ingenomen belang van die van Schijndel aan die supplianten naast meer anderen wier hutten in effecte op Schijndelse grond gesteld waren, niet alleen is toegestaan om hun hutten te behouden, maar zelfs de raad en rentmeester generaal der domeinen geautoriseerd om mede aan die supplianten voor de leen- en tolkamer van ’s-Hertogenbosch te transporteren de percelen die door hen waren bezet [geoccupeerd] en zulks onder een uitkering van 6 gl. per lopense t.b.v. het corpus van Schijndel als die hemeente van de Hertog van Brabant verkregen hebbende; dat wijders ook die personen een zodanig transport hebben verkregen en uit dien hoofde te sustineren een wettige eigendom op die percelen te hebben bekomen en alzo zich ook onderstaan om ze aan anderen te transporteren, zoals nog onlangs door een van die genoemde personen is geschied, waardoor de supplianten eerst enig licht in dit werk bevorens aan hen geheel onbekend, hadden beginnen te erlangen; dat ondertussen de in voege voorschreven getransporteerde percelen voor zover de bovengenoemde personen aangaat, nimmer hebben gehoord aan de gemeente van Schijndel,
Datering:
donderdag 15 juli 1790
Pagina:
334
Plaats:
Sint-Michielsgestel / Boxtel / Sint-Oedenrode / Schijndel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
453 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte11 Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Van Rhemen over een appointement van 10 december 1789 waaraan is toegevoegd het schriftelijk belang van de regenten van Schijndel op een rekest van de gezworenen van de Bodem van Elde zijnde een vroente gelegen tussen de dorpen Boxtel, Gestel, Sint Oedenrode en Schijndel.
Datering:
vrijdag 14 mei 1790
Pagina:
64
Plaats:
Schijndel / Boxtel / Sint-Michielsgestel / Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
453 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte85 Rekest van Johannes van der Voort rooms werelds priester geboortig van Boxtel in kwartier Oisterwijk die een akte van zending heeft ontvangen voor de kapelaansplaats te Sint Michielsgestel vacant vanwege de promotie van Arnoldus Wouters die benoemd is te Maren en Kessel, met een verzoek om een akte van admissie.
Datering:
dinsdag 7 april 1789
Pagina:
337v
Plaats:
Boxtel / Sint-Michielsgestel / Maren / Kessel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
450 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS