Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
45.952 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
thumbnail
Schepenakte1114 Ansem Jan Niclaes Goossens voor een derde deel, Jan Niclaes Goossens de jonge ook voor een derde deel en genoemde Ansem samen met Pauwels Gijsbert Croonen als voogden over Anna minderjarige dochter van genoemde Pauwels daar moeder af was Catharina dochter wijlen Jan Nicolaes Goossens, daarin voor het derde deel, verklaren met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van wijlen Jan Niclaes Goossens. Genoemde Ansem en Pauwels ten behoeve van het minderjarige kind krijgen het huis, brouwhuis met brouwinstallatie en ketel etc., tuin, hofstad gelegen te Boxtel in de Lange steenstraat binnen de bruggen, genoemd de Scheer, belendend de weeskinderen van Peeter Claessen van Zutphen, Jan Geerts van den Berch, de weduwe van Leon Conincks, de dorpsgracht daar. Nog krijgen ze een stuk teulland met huis, schuur, bakhuis, land etc. gelegen te Boxtel onder Muntsel groot ca. 8 lopenzaad, belendend de gemeenschappelijke straat, meester Aert van Hoerenbeeck en de zijnen, Peter Gerits en meer anderen. Nog krijgen ze een perceel teulland van 4 lopenzaad, ter zelfder plaatse genoemd de Roije Hooffkens, belendend meester Aert van Hoerenbeeck. Nog een perceel teulland groot ca. 5 lopenzaad, ter zelfder plaatse geneemd de Willich stuck, eigendom van genoemde Jan en meer anderen. Nog krijgen ze een akker en weide, ter zelfder plaatse als voor genoemd 't Nieuwlant, nog een heiveld groot ca. 12 lopenzaad, belendend Joost Goossens, Jan Jaspers Bresser en meer anderen, meester Aert van Horenbeeck, Gerit Wouters met de zijnen. Nog een recht op Kempen en Ell. Verder krijgen ze een heiveld ter plaatse genoemd Ell met sloten en houtwas etc. groot ca. 18 lopenzaad, belendend Dirck Huijbers, Peeter Adriaen Pouwels, de gemeijnte. Daaruit jaarlijks het aandeel van de chijnsen te betalen die op het bezit drukken, verder een kapitaal van 600 gulden aan de weduwe en erfgenamen van Johan van der Denis (?),
Vervolg:
nog 200 gulden aan Gerit van de Wiel, nog 100 gulden kapitaal aan de kerk hier in Boxtel, verder 7 lopen rogge per jaar aan de H. Geest te Boxtel en nog 7 stuivers aan die H. Geest, verder 50 gulden kapitaal aan het kapittel hier, alles met een vervallen en lopende termij, nog 100 bussels rijshout per jaar en een dag turf te moeten halen voor Jenneken weduwe van Jan Niclaes Goossens zolang Jenneken leeft, nog 7 stuivers per jaar aan het gasthuis in Den Bosch. Dit lot krijgt een rente van 1 gulden per jaar te Casteren. Genoemde Jan Niclaes Goossens junior krijgt het huis, schuur, tuin, boomgaard, teulland etc. gelegen te Liempde, groot ca. 4 lopenzaad, belendend N. Hulsen, Henrick Aerts, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een zesterzaad teulland grenzend aan de beemden van Cornelis van Roije en Boudewijn Dircks. Nog een lopenzaad teulland grenzend aan Hendrick Corstiaens en Geertruijda Jn Tijssen. Nog krijgt hij een akker genoemd het Schoor, belendend Henrick Gijsbert Stevens, Frans Jan Franssen, een hek daar genoemd Catenhecken. Nog krijgt hij een akker genoemd aan de Brede Cant, belendend Jan Arien Spiekens, Jan Henrick Geerts, Welt Ariens, de genoemde beemden. Nog een akker genoemd de Bekelacker, ter zelfder plaatse gelegen, belendend Jan Ariens, Henrick Henricks, Welt Ariens. Nog een weiland ter zelfder plaatse gelegen, belendend Frans Jan Franssen, Hendrick Joordens, Peeter Henricks, de rivier de Dommel. Nog een perceel land genoemd 't Rouveld met de kuil, ter zelfder plaatse, belendend Hendrick Joordens, de Dommel, Hendrick Hendricks, heer Goossen. Nog een perceel genoemd de Start, belenden Goijaert Henrick Hulssen, heer Goossen, de vrouwe Middegaelsbeemd, de Batenbeemd. Verder een recht op de gemeijnte van Kempen en te Liempde. Nog een molenakker met de molenstraat met het vierdel van de grote beemd. Daaruit jaarlijks de chijnsen te betalen die op het bezit drukken, nog 150 gulden aan Gerit van de Wiel, verder jaarlijks 100 bussels rijshout,
Vervolg 2:
een dag turf per jaar te halen voor genoemde Jenneken zolang ze leeft als weduwe van Jan Niclaes Goossens. Genoemde Ansem Jan Niclaes Goossens krijgt het huis, schuur, landerijen etc. gelegen te Oirschot zoals Jan Niclaes Goosens junior nu in gebruik heeft, belendend de Moelenstraat, de Cantersacker en meer anderen, jonker Grevenbroeck, de gemeenschappelijke straat, in totaal groot ca. 19 lopenzaad. Nog een weiland genoemd de Roscam gelegen ter zelfder plaaste genoemd in de Notel, groot ca. 6 lopenzaad, belendend de kinderen van Goossen Smits, de gemeijnte. Nog een hooibeemd gelegen in herdgang van Aenhoven (=Oudenhoven), belendend Claes Jan Hermans, de kinderen van jonker Jegers, Jan Goossens, de gemeenschappelijke pad daar. Nog een akker teulland genoemd de Moelenacker gelege in de heerlijkheid Liempde groot ca. 3 lopenzaad, belendend Henrick Aerts, Peeter Schuetkens, een molenweg daar. Nog het vierde deel in een perceel hooiland ter zelfder plaatse als voor, groot ca. anderhalve dagmaat genoemd het Groot Veld, steeds met anderen te wisselen. Nog krijgt hij de turftrechten in een ven onder Gemonde jurisdictie van Boxtel aan de Langenberch. Nog een heiveldje gelegen te Boxtel onder Lennisheuvel, Hieruit jaarlijkse de chijnsen te betalen, nog 100 gulden aan de H. Geest van Oisterwijk, 50 gulden kapitaal aan Michiel N.N., een lopen rogge per jaar aan het weeshuis in Den Bosch. Genoemde delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven deze deling gestand te doen. Als er op iemands bezit meer lasten blijken te drukken, zullen ze die samen betalen, elk een derde part. Elk zal zijn lasten zo betalen dat de anderen daarvoor zijn gevrijwaard. Datum 7 februari 1632, getuigen Marijnen, Verbeeck en Henrick Jan Henricks..
Datering:
07-02-1632
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte1113 Peter Janssen Santegoits belooft aan meester Henrick Leermaeckers, ten behoeve van het kapittel van Boxtel voor een jaargetijde van heer Adriaen Janssen Schuermans (?) kanunnik van het kapittel te Boxtel een rente van 5 guldens, steeds te betalen op St. Servaasdag en voor de eerste keer St. Servaasdag anno 1631 op onderpand van een stuk akkerland genoemd de Quaetccop gelegen te Boxtel onder Lennisheuvel, belendend Michiel Segers, Henrick de Gruijter, de erfgenamen van Jan Peter Joordens en meer anderen, Jan Dircks. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden behalve de chijns aan de heer. De rente is aflosbaar tegen 100 gulden. Datum 12 mei St. Servaasdag anno 1630, getuigen Roijmans en Frans Janssen.
Datering:
12-05-1630
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte1112 Jan zoon van Lambert Mattijssen belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Jan Henricks van de Zande die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 52 gulden te betalen, vanwege achterstallige huurtermijnen omdat hij op diens hoeve onder Roont heeft gewoond. Datum 10 mei 1630, getuigen Rooijmans en Goossens. ( is gerechtelijk aangemaand op 2 september 1631)
Datering:
10-05-1630
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte1111 Heer Goossen Gerards draagt aan zijn broer Jan zijn erfdeel over van de Swartenbeemd te Haren bij de Demer en de gedeeltes in de rentes afkomstig van heer Frans Goossens. Daarvoor zal Jan Gerards ten behoeve van de bonifanten te Boxtel een rente van 3 gulden per jaar overdragen die onder Moergestel wordt geheven, alles volgens het testament van genoemde heer Goossen.
Datering:
20-11-1634
Soort akte:
Codicil
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS